Situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în perioada ianuarie-iunie a anului 2018

10 septembrie 2018

 

Situaţia demografică în ianuarie-iunie 2018 a fost determinată de o scădere a nivelului natalităţii cu 6,3%, iar a mortalităţii cu 4%, de asemenea a fost înregistrată o scădere  a nivelului nupţialităţii cu 15,2  la sută şi o creștere a divorţialităţii cu 12,8 %.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul II 2018 a fost de 4095,8 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 6,8 %, şi mai mică de cit media pe ţară cu 35,7%.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit  476 persoane, micșorînduse cu 15 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2017. Numărul  şomerilor aflaţi  la evidenţă  la  finele lunii iunie a fost   de  639 persoane.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 18061,0 mii lei, micșorînduse cu 20,9% faţă de ianuarie-iunie 2017. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele din surse proprii, ponderea cărora a constituit 42,4%.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-iunie 2018 a însumat 6264,6 mii tone-km, cu 0,6% mai mult decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 11,5 mii tone, majorându-se cu 45,6 %  comparativ cu ianuarie-iunie 2017.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 149,7 mii, majorându-se cu 10,2 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.