Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în perioada ianuarie- iunie 2019

30 octombrie 2019

Situaţia demografică în ianuarie-iunie 2019 a fost determinată de o scădere a nivelului natalităţii cu 19,2 % iar a mortalităţii cu 4,3 %. Nivelul nupţialităţii e în creștere, cu 1,3% față de anul precedent , a divorţialităţii a scăzut cu 13,2 %.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul II 2019 a fost de 5101,0 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 24,5 %, şi mai mică de cît media pe ţară cu 30,1%.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit 535 persoane, majorându-se cu 12,4 la sută comparativ cu ianuarie-iunie 2018. Din numărul total de şomeri, 44,9 la sută o constituie femeile.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 26903,2 mii lei, majorînduse cu 39,2%, faţă de ianuarie-iunie 2018. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a constituit 63,5%.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-iunie 2019 a însumat 6855,6 mii tone-km, cu 9,4% mai mult decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 9,7 mii tone, micșorându-se cu 15,7 % comparativ cu ianuarie-iunie 2018.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 132,0 mii, micşorându-se cu 11,8 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.