Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în perioada ianuarie-septembrie 2019

23 decembrie 2019

Situaţia demografică în ianuarie-septembrie 2019 a fost determinată de o scădere a nivelului natalităţii cu 15,2 % iar a mortalităţii cu 0,3 %. Nivelul nupţialităţii e în sreștere cu 6,5% față de anului  precedent , a divorţialităţii a scăzut cu 23,6 %.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul III 2019 a fost de 5101,6 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 15,5 %, şi mai mică de cit media pe ţară cu 30,1%.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit  277 persoane, micșorându-se cu 53,2 la sută comparativ cu ianuarie-septembrie 2018. Din numărul total de şomeri, 45,5 la sută o constituie femeile.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 41935,0 mii lei, majorînduse cu 7,6%, faţă de ianuarie-septembrie 2018. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a constituit 49,2%.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-septembrie 2019 a însumat 10395,9 mii tone-km, cu 2,1% mai mult decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 14,6 mii tone, micșorându-se cu 33,9 %  comparativ cu ianuarie-septembrie 2018.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 200,9 mii, micsorându-se cu 10,0 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.