Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în perioada ianuarie-septembrie 2018

7 decembrie 2018

Situaţia demografică în ianuarie-septembrie 2018 a fost determinată de o scădere a nivelului natalităţii cu 8,3%, iar a mortalităţii cu 3,8%, de asemenea a fost înregistrată o scădere  a nivelului nupţialităţii cu 7,7  la sută şi o creștere a divorţialităţii cu 22,0 %.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul III 2018 a fost de 4415,5 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 10,9 %, şi mai mică de cit media pe ţară cu 32,1%.

Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit  592 persoane, micșorînduse cu 7,4 la sută comparativ cu ianuarie-septembrie 2017.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 34891,9 mii lei, majorînduse cu 32,5% faţă de ianuarie-septembrie 2017. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele din surse proprii, ponderea cărora a constituit 76,5%.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-septembrie 2018 a însumat 10177,3 mii tone-km, cu 0,2% mai puțin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 22,1 mii tone, majorându-se cu 53,5 %  comparativ cu ianuarie-septembrie 2017.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 224,8 mii, majorându-se cu 3,5 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Nani Galina, șef Secție Economie