Informaţie succintă privind situaţia social – economică a raionului Şoldăneşti în ianuarie – martie 2024

4 iunie 2024

Situația demografică în ianuarie-martie 2024 a fost determinată de o descreștere a nivelului natalității cu 4,4 la sută, mortalității cu 8,9 la sută comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, de asemenea a fost înregistrată  o creștere a nivelului divorțialității cu 63,6 la sută comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul I 2024 a fost de 9123,5 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 110,1 %, şi mai mică de cît media pe ţară cu 30,7%.

Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 1 aprilie 2024 a constituit 117  persoane, micșorându-se cu 79,7% comparativ cu 1 aprilie 2023.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 9 645,8 mii lei, micșorîndu-se cu 38,2% faţă de ianuarie- martie 2023. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a constituit 42,9 %.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie- martie 2024 a însumat 1156,4 mii tone-km, cu 58,4% mai mult decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 2,5 mii tone, micșorându-se cu 3,8 %  comparativ cu ianuarie- martie 2023Numărul pasagerilortransportaţicuautobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 32,2 mii, micșorîndu-se cu 19,3 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Galina Nani, şefa Secţiei Economie