Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în ianuarie-martie 2023

5 iunie 2023

Situația demografică în ianuarie-martie 2023 a fost determinată de o descreștere a nivelului natalității cu 21,1 la sută, mortalității cu 14,5 la sută, nupțialității cu 26,2 la sută comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, de asemenea a fost înregistrată  o creștere a nivelului divorțialității cu 10,0 la sută comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul I 2023 a fost de 8284,1 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 21,6 %, şi mai mică de cît media pe ţară cu 27,9%.

Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 1 aprilie 2023 a constituit 575  persoane, micșorându-se cu 9,4% comparativ cu 1 aprilie 2022.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 15373,1 mii lei, majorînduse de 2 ori faţă de ianuarie- martie 2022. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a constituit 41,4 %.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie- martie 2023 a însumat 729,9 mii tone-km, cu 58,4% mai puțin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 2,6 mii tone, majorându-se cu 30,0 %  comparativ cu ianuarie- martie 2022

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 39,9 mii, majorându-se cu 4,5 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Secţia Economie