Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Șoldănești în ianuarie-martie 2022

9 iunie 2022

     Situaţia demografică în ianuarie-martie 2022 a fost determinată de o scădere a nivelului natalităţii cu 5,0 % și o creștere a mortalităţii cu 3,9 %. Nivelul nupţialităţii e în descreștere cu 34,4% iar a divorţialităţii în creștere cu 17,6 % față de anul precedent .

     Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul I a.2022 a fost de 6810,9 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 12,3 %, şi mai mică decât media pe ţară cu 28,8%.

     Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit 635 persoane, majorându-se cu 4,4 la sută comparativ cu ianuarie-martie 2021. Din numărul total de şomeri, 46 la sută o constituie femeile.

     Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 6689,8 mii lei, majorîndu-se cu 53,3%, faţă de ianuarie- martie 2021. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a constituit 38,0%.

     Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-martie 2022 a însumat 1754,3 mii tone-km, cu 31,2% mai puțin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

     Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 2,0 mii tone, micșorându-se cu 23,1,0 % comparativ cu ianuarie – martie 2021.

     Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 38,2 mii, majorându-se cu 12,3 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.