Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Șoldănești în ianuarie – decembrie 2022

14 martie 2023

Situația demografică în ianuarie-decembrie 2022 a fost determinată de o descreștere a nivelului

natalității cu 12,6 la sută, mortalității cu 19,7 la sută, nupțialității cu 14,7 la sută comparativ cu

perioada respectivă a anului precedent, de asemenea a fost înregistrată o creștere a nivelului

divorțialității cu 15,3 la sută comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul IV 2022 a fost de

8027,9 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 28,9 %, şi mai mică de cît media pe ţară cu 30,4%.

Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției pentru Ocuparea Forței de

Muncă, la 1 ianuarie 2023 a constituit 492 persoane, micșorându-se cu 48% comparativ cu 1 ianuarie 2022.

Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de

raport au însumat 111150,80 mii lei, majorînduse de cu 15,5% faţă de ianuarie- decembrie 2021.

Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a

constituit 31,1 %.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie- decembrie 2022 a

însumat 4098,3 mii tone-km, cu 55,9% mai puțin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului

precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 14,7 mii

tone, micșorându-se cu 18,8 % comparativ cu ianuarie- decembrie 2021.

Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost

de 168,9 mii, majorându-se cu 16,5 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Galina Nani, șef Secția Economie