Informaţie succintă privind situaţia social-economică a raionului Şoldăneşti în ianuarie-decembrie 2020

31 martie 2021

Situaţia demografică în ianuarie-decembrie 2020 a fost determinată de o scădere a nivelului natalităţii cu 2,1 % iar a mortalităţii a înregistrat o creștere cu 13,1 %  faţă de anul precedent. Nivelul nupţialităţii e în creștere cu 9,3% față de anul precedent, a divorţialităţii a scăzut cu 27,3 %.

          Câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul IV 2020 a fost de 6164,1 lei, sporind faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 13,2 %, şi mai mică decât media pe ţară cu 30,4%.

          Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a constituit 1331 persoane, fiind în creștere de 4 ori comparativ cu ianuarie-decembrie 2019. Din numărul total de şomeri, 40,9 la sută o constituie femeile.

          Investiţiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au însumat 72792,9 mii lei, s-au majorat cu 12,0%, faţă de ianuarie -decembrie 2019. Sursa principală de finanţare a investiţiilor a fost mijloacele surselor proprii, ponderea cărora a constituit 32,0%.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-decembrie 2020 a însumat 12569,8 mii tone-km, cu 18,8% mai puțin decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent.

          Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport a constituit 21,3 mii tone, micșorându-se cu 1,4 % comparativ cu ianuarie – decembrie 2020.

          Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 132,9 mii, micşorându-se cu 50,5 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.