Informație privind plățile de ajutor social acordate cetățenilor raionului Șoldănești în luna martie 2022

6 aprilie 2022

Acordarea ajutorului social se bazează pe stabilirea eligibilităţii şi sumei prestaţiei băneşti, utilizând cuantumul venitului minim garantat. Suma prestaţiei este echivalentă cu diferenţa dintre venitul lunar minim garantat şi venitul lunar al unei familii .

    Pe parcursul lunii martie 2022  a fost calculat ajutor social  pentru 1341 beneficiari în sumă de 1 mln. 612 mii 391  lei. Numărul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului este de  4 775 persoane, suma ajutorului fiind de 3 mln. 378 mii 200 de lei. Mijloace financiare total transferate constituie  suma de 4 mln. 990 mii 591 lei.  

    Din totalitatea cererilor verificate, 36 au fost stopate, în baza evaluarii la domiciliul beneficiarilor de ajutor social de către specialiştii Direcţiei Asistentă Socială Şoldăneşti a Consiliului raional Șoldănești.  Aceasta a fost determinată  de constatarea în  cadrul evaluării a bunurilor nedeclarate, a membrilor familiei fară statut ocupaţional, modificări în componenţa familiei  şi  refuzul beneficiarilor cu statut de şomer de a presta servicii de interes comunitar.

                                                                                                                          Alina GORPASÎN,

                                                            specialist superior în administrarea ajutorului social, DASPFC Șoldănești