Şoldăneşti

Harta Raionului Şoldăneşti

Cuculescu Ion
Zaițev Svetlana
Ioncu Cristina

Primar
Viceprimar
Secretar

2-23-05
2-44-66
2-54-67

Hramul localităţii - 21 noiembrie, Sf.Arh.Mihail şi Gavril
Populaţia prezentă, persoane - 6112

Agenţii economici:

Baza de transport Auto-29 1
„Cereale”SA 1
„Dacia-Agrochim”SRL 1
„Drumuri-Şoldăneşti” SA 1
Fabrica de fermentarea tutunului 1
Întreprinderea municipală Şoldăneşti service 1
Întreprinderea de Stat pentru silvicultură 1
SRL”Parşe tutun” 1
Staţia de alimentaţie petrol”Avante”SRL 1
Staţia de alimentaţie petrol”Lucoil Moldova” 1
Staţia de alimentaţie gaz” Lucoil Moldova” 1
”Tirex Petrol” SA 1
„Zurand-Auto” SRL 1
ÎM”Gemini Gloting Limited” SRL 1
SRL”Forever” 1
   
Gospodării Ţărăneşti (deţinători) 327
SRL”Schiţco Ala” 1
SRL”Dacia Agrochim” 1
ÎM”T.Schmidt Landbau” 1
Întreprinderi Individuale 109
Total 454