Anunț_17.05.2016
Miercuri, 17 Mai 2017
 CONSILIUL RAIONAL ŞOLDĂNEŞTI

Anunță concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă -
specialist principal din cadrul secţiei cultură, tineret şi sport

 
Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la implimentarea politicii statului şi raionului privind monitorizarea
şi dezvoltarea în domeniile biblioteci, patrimoniu, muzee din teritoriu.

Sarcinile de bază:
1. Monitorizarea, controlul şi evaluarea procesului de implementare a politicii culturale din domeniul administrat.
2. Coordonarea programelor de activități destinate promovării patrimoniului cultural.
3. Examinarea și aprobarea programelor de activitate, a raporturilor anuale a bibliotecilor și muzeelor.
4. Acordarea asistenţei metodologice în domeniile biblioteci, patrimoniu, muzee.

Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază:
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
• Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă;
• Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru unfracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice:
Studii:
• Superioare licenţiate sau echivalente absolvite în domeniul biblioteconomiei, limbi și literaturi, culturologie.

Experienţă profesională: se admite participarea la concurs persoanele cu o vechime în muncă nu mai mică de 1 an de experienţă profesională în domeniu biblioteconomiei, limbi și literaturi, culturologie.

Cunoştinţe:
• cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
• cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel;
• cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi: capacităţi de sistematizare a informaţiei, comunicare eficientă, argumentare, prezentare;planificare, consultare, organizare, elaborare a documentelor;instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate executare, punctualitate, responsabilitate, disciplină, flexibilitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin e-mail Dosarul de concurs:
a) formularul de participare; *
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă; **
e) certificatul medical, după caz;
f) cazierul judiciar.***

Data limită pînă la care poate fi depusă Dosarul de concurs – 06 iunie 2017

telefon – 25460
e-mail – Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
adresa poştală –or. Şoldăneşti, str.31 august, nr.1
persoana de contact – Nadejda Leşanu

• Bibliografia concursului:
• Acte normative în domeniul serviciului public
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică

• Acte normative în domeniul de specialitate
- Legea nr.1530 din 22.06.1993 “Privind ocrotirea monumentelor”;
- Legea culturii nr.413 din 27.05.1999 “Privind aprobarea Strategiei naţionale pentru tineret pe anii 2009-2013”;
- Legea nr.286 din 16.11.1994 cu privire la biblioteci;
- Legea nr.135 din 20.03.2003 privind meşteşugurile populare.
• Alte surse de informare

- Codul muncii, etc.