Formarea continuă a cadrelor didactice-condiție primordială spre succes
Miercuri, 26 Aprilie 2017
  
  Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale este necesară pentru asigurarea calității serviciilor educaționale. Stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, proiectarea și desfășurarea eficientă a activităților de perfecționare determină performanțele profesionale.
   În acest scop a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru instruire în Liceul teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești la data de 18 aprilie 2017. În cadrul seminarului a fost desfășurată o activitate de formare continuă cu subiectul ”Evaluarea: experiențe inovative”, moderatori directorii adjuncți pentru instruire dle Stihari Lucia și Maznic Elena.
   Dlor foarte reușit au prezentat subiectul, trecându-se treptat de la activități simple de captare a atenției la sarcini complexe de lucru în ateliere. Colectivul s-a implicat activ și a dat dovadă de competențe și profesionalism. O contribuție enormă la organizarea și desfășurarea eficientă a seminarului a avut directorul liceului, dna Pînzari Aliona.
  În decursul seminarului a predominat o atmosferă de lucru îmbibată cu nostalgia sărbătorilor de Paști. Sala de festivități în care a avut loc seminarul a fost estetic amenajată cu expoziții de lucrări ale elevilor și alte simboluri ale sărbătorii.

Diana Oprea, șef Centrul Metodic