Generaţie sănătoasă
Miercuri, 26 Aprilie 2017
   Centrele de sănătate prietenoase tinerilor au
 scopul de a spori accesul tinerilor la informaţii şi servicii calitative de sănătate şi la alte servicii: informare, consiliere, servicii medicale, referire. Aceste servicii sunt orientate ca să rezolve problemele prioritare cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii.
  La 26 aprilie în incinta sălii de şedinţe a Centrului Medicilor de Familie s-au întrunit directorii adjuncţi pentru educaţie, psihologii şcolari la un seminar, organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.
   Au participat reprezentanţi din toate instituţiile de învăţămînt din raion, inclusiv si psihologii şcolari, care sunt doar 4: în LT ,, A. Mateevici” Şoldăneşti, LT ,,Ştefan cel Mare” Şoldăneşti, LT Răspopeni, LT Cotiujenii Mari.
Dna Maria Clipa, medic, a prezentat informaţii la subiectul ,,Bunăstarea emoţională a adolescenţilor”, a răspuns la diverse intrebări care au apărut pe parcurs.
  Psihologul şcolar din LT ,, Ştefan cel Mare” Şoldăneşti, Rodica Volociuc, a vorbit despre depresie, comportamentul elevilor, primul ajutor pentru elevii predispuşi la suicid. Fiecare participant a primit materiale cu date de contact utile pentru activitatea cu adolescenţii.
  Sperăm ca Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor (CSPT) şi toate instituţiile de învăţămînt să colaboreze pentru a informa şi a preveni problemele de sănătate a adolescenţilor.
A. Vlas, specialist coordonator-metodist Direcția Învățământ