Evaluarea: experiențe inovative
Miercuri, 26 Aprilie 2017
  
  Școala viitorului cere conceptualizări noi și perfecționarea pedagogilor pentru implementarea inovațiilor în abordarea schimbării. Având la cârmă manageri competenți, cu viziuni noi în stilul de conducere și de monitorizare a progresului personalului didactic, școala poate avea o altfel de imagine. Credem că directorii adjuncți instruire din raionul Șoldănești, fiind dirijați de dna Diana Oprea, șefa cabinetului metodic a Direcției raionale Învățământ, au mari șanse să performeze în carieră. Competențele manageriale axate pe consiliere, cunoștințele de care dă dovadă, tactul, optimismul Dumneaei emană încredere, entuziasm, ne mobilizează spre noi realizări, ne stimulează interesul pentru inovațiile în domeniu. Seminarul raional desfășurat de dna Diana Oprea în incinta instituției noaste (IPLT “Alexei Mateevici”) ne-a cultivat un sentiment puternic al semnificației personale în raport cu ceea ce facem, ne-a demonstrat o cultură de colaborare eficientă.
   Ne-a impresionat mesajul de felicitare al dlui Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ, care a menționat contribuția substanțială a directorilor adjuncți în asigurarea și menținerea calității educației.
Pornind de la premisa că performanța unei instituții de învățământ depinde în mod direct de performanța resurselor umane pe care le integrează, managerul Aliona Pânzari, prezentând Cartea de vizită a liceului, a comunicat despre succesele colectivului, despre impactul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, care se implică în pregătirea şi realizarea proiectelor naţionale şi internaţionale, informându-și colegii şi încurajându-le participarea.
  Conștientizăm ideea că formarea continuă a cadrelor didactice este investiţia superioară în dezvoltarea capitalului uman. E o necesitate permanentă a cadrelor didactice, indiferent de domeniul profesional şi de nivelul pregătirii fiecăruia, deoarece nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de educator, pentru că în nici una nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil decât omul în devenire. “Ne încântă frumusețea unui fluture, dar ararerori ne gândim la transformările prin care a trecut pentru a fi atât de frumos” (Deepak Chopra). Asemenea fluturelui, după ce am trecut de etapele formării, suntem desăvârșiți, motivați.
  Am desfășurat seminarul instructiv-metodic cu genericul „Evaluarea: experiențe innovative”. Obiectivele lui: ameliorarea calității procesului educațional prin studierea experiențelor inovative în domeniul evaluării; elaborarea instrumentelor ECD pentru situații de instruire diferențiată, care, motivând învățarea, să genereze progresul tuturor elevilor; identificarea reperelor/temelor pentru reflecții la o nouă provocare în dezvoltarea unei culturi evaluative.
  Pentru realizarea obiectivelor, ne-am propus să urmăm cei cinci pași spre succes (integritate, deschidere la dialog, autenticitate, prezență în muncă, respect față de experiențele și ideile colegilor), stabilind că le vom parcurge în ritm propriu, dar toți împreună. Fiecare participant și-a imaginat treapta pe care a ajuns la moment pe Scara Succesului, toți fiind îndemnați să urce cât mai sus, fiindcă treptele superioare nu sunt niciodată aglomerate.
  Ne-a bucurat mult faptul că profesorii noștri s-au implicat activ în realizarea Brainstormingului: idei noi, interesante, neobișnuite care să provoace comentarii la tema în discuție. Analizând ideile în grup, le-au împărțit în subcategorii: idei cunoscute, idei despre care nu sunt siguri, idei despre care ar dori să cunoască. Întrebările la care s-au găsit răspunsuri au fost acroșate în spațiul Templul Succeselor, cele necunoscute - în spațiul Templul Incertitudnilor, doleanțele - în spațiul Templul Speranțelor, fiind argumentată public opțiunea.
În Prezentarea Power Point am enumerat funcțiile, metodele, tipurile, principiile evaluării; descriind succint provocările și oportunitățile Evaluării Criteriale prin Descriptori, am evidențiat obiectivul prioritar al ECD – îmbunătățirea rezultatelor obținute, contribuind astfel la motivația pentru învățare. Numind criteriile de apreciere a eficienței unui instrument de evaluare, instrumentele ECD, am accentuat faptul că un sistem nou de evaluare e necesar să ia în vedere, în primul rând, performanța realizată în clasă.
   În continare participanții, activând în patru grupuri, au elaborat criteriile de evaluare a unui discurs, proiect, joc interactiv; a unei capacități/produs, instrumentele ECD la o anumită disciplină în clasele I-II-a. Fiecare membru al echipelor s-a simțit util, a avut prilejul să împărtășească din bunele practici accumulate, din ideile relevante, eficiente, captivante. Purtătorii de cuvânt din fiecare grup au prezentat produsele, apoi ele fiind acroșate în spațiul Templul Performanțelor.
Grație profesionalismului, simțului acut al noului și implicării conștiente și active a tuturor membrilor grupurilor, a prezentatorilor (Tatiana Durnea, Olga Strah, Elena Chilimaru, Tatiana Graur, Aliona Pânzari, Veronica Plămădeală, Rodica Grosu, Victoria Lesnic), am avut ocazia să demonstrăm că măiestrie înseamnă nu numai erudiție, înțelepciune tehnologică, dar și artă pedagogică.
În cadrul seminarului a fost vernisată expoziția cu genericul „Expodidactica: instrumente ECD, literatură metodică”. La etapa de reflecție fiecare cadru didactic a completat Chestionarul de evaluare.
  În concluzie am menționat că este important ca fiecare manager școlar, profesor, elev și părinte să conștientizeze că evaluarea în orice circumstanțe trebuie să fie obiectivă. Pentru a transforma evaluarea într-o adevărată artă e necesar să formăm o cultură evaluativă a învățătorului/profesorului, să excludem evaluările obsedante, stresante, tendențioase, care îndeplinesc o singură funcție: cea de control. În final am anunțat tema pentru acasă: „Elaborarea unui plan personalizat de îmbunătățire a culturii evaluative a cadrului didactic”.
   Acrostihul EVALUARE sperăm că i-a convins pe toți să accepte schimbarea, să acționeze inteligent pentru a asigura succesul în procesul educational:
* Educația – sensibilă, fragilă ca zborul unei aeronave
* Vom zbura sau vom prăbuși vehiculul aerian?
* Alimentarea aeronavei – combustibil de cea mai înaltă calitate (Relevanța conținuturilor e prioritară)
* Lovim în elev, utilizând evaluarea ca sceptru sau scut de apărare?!
* Urcând în avion, nu știm dacă ajungem la destinație (Copiii – același destin, depind de măiestria profesorului)
* Armonia dintre actanții educaționali – cheia succesului
* Resurse materiale nu avem, dar suntem obligați să avem rezultate excelente
* Evaluarea – desert dulce și aducător de fericire.
   Datorită tuturor membrilor colectivului profesoral, seminarul a decurs la un nivel înalt din punct de vedere metodologic, având un suport științific adecvat, reușit selectat, vizând experiențele inovative în domeniul evaluarii. Le mulțumim pentru această atitudine, fiind sigure de ideea că numai în acest mod școala poate să-și realizeze misiunea. Totul e în mâinile noastre conform maximei “Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viața; de aceea dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i” (Aristotel).
Elena MAZNIC, director adjunct instruire învățământ primar la Liceul teoretic „Alexei Mateevici” Șoldănești;
Lucia STIHARI, director adjunct instruire