Tradiții frumoase
Joi, 13 Aprilie 2017
  Izvorâte din năzuinţele şi dorurile poporului, din setea de linişte sau din dragostea pentru frumos, tradiţiile populare transmit valori şi crează punţi de legătură între generaţii. Una din disciplinele şcolare care educă gustul pentru păstrarea tradiţiilor şi culturii naţionale este educaţia tehnologică. Prin diversitatea modulelor tratate atît teoretic, cît şi practic profesorul îl ajută pe elev să-şi descopere vocaţia pentru o anumită activitate şi după dorinţa lui să opteze pentru ea.
    Recent în cadrul instituţiei publice liceul teoretic ,,Ştefan cel Mare” Şoldăneşti (director Gonţa Raisa) s-a desfăşurat seminarul raional cu profesorii de educaţie tehnologică. Chiar de la intrare în instituţie, atenţia oaspeţilor a fost atrasă de o bogată expoziţie a produselor pascale ce ţin de tradiţii, de meşteşugul popular ce se practică în localitate. E îmbucurător faptul că în familii şi în şcoală se cultivă gustul pentru frumos, estetic, tradiţii.
   Tematica seminarului ,,Utilizarea tehnicii informaţionale şi comunicaţionale şi metodelor interactive de predare- evaluare” a fost realizată în cadrul orei publice de educaţie tehnologică, prezentată de dna Malai Natalia. Prin diverse metode interactive, elevii au fost puşi în situaţii autentice de a analiza, a cerceta, a elabora şi experimenta proiecte de confecţionare a tiparelor pentru diferite articole. După vizualizarea modelelor de articole, elevii le-au demostrat cu mîndrie pe cele confecţionate de ei. Frumoase, variate, diverse, unele mai simple, altele mai complicate şi principalul că erau preţuite, fiindcă au fost muncite de ei înşişi. Nu înzadar se spune că banul muncit e şi preţuit. Şi e bine, că de pe băncile şcolii fetele învaţă a croşeta, tricota, cusutul şi brodatul tradiţional căci meşteşugul vreme cere, nu se-nvaţă din vedere. Aceste abilităţi le vor prinde bine în viaţă, chiar dacă nu toate vor deveni meşteri populari sau designeri vestimentari, toate se doresc a fi bune gospodine. La fel şi băieţii- ei capătă anumite abilităţi şi învaţă difetite tehnologii de prelucrare a lemnului, metalului, loziei etc. Aceste competenţe tehnologice sînt legate de domenii importante pentru formarea personalităţii și orientarea în carieră.
   Nu s-a uitat nici de una din frumoasele datini din viaţa satului- şezătoarea- unde se transmitea şi se prelua tradiţia populară, se îmbina în mod plăcut lucrul cu distracţia, se formau deprinderi practice , dar şi se derulau numeroase obiceiuri. La şezătoarea improvizată ,,Ca la noi la moldoveni”( responsabil Cazac Olga) elevii din liceul teoretic ,, Ştefan cel Mare” au transmis din pierlele populare, au cîntat, au dansat, au înscenat diferite obiceiuri populare fără să dea uitării tradiţia de prelucrare a inului şi lînii, care serveau drept materie primă pentru confecţionarea diferitor articole vestimentare. Orice meserie necesită efort, dar şi învăţătură.
Fiecare om este o combinaţie unică de trăsături de personalitate, vise şi aspiraţii, valori personale, aptitudini şi abilităţi. Fiecare om e unic şi are o cale personală de urmat în viaţă. Cei care ajung să practice meserii capătă anumite abilităţi de orientare în carieră şi la orele de educaţie tehnologică. Şi e bine că aceste valori se educă în şcoală.
   Echipa managerială a liceului teoretic,, Ştefan cel Mare”Şoldăneşti ( director Raisa Gonţa, director adjunct instruire Elena Volociuc, director adjunct educaţie Elena Tuchilă) şi-a dat contribuţia la organizarea eficientă şi crearea condiţiilor pentru desfăşurarea seminarului respectiv, au fost alături şi au monitorizat toate activităţile din cadrul lui. Succesul se obţine numai prin cooperare şi ajutor reciproc.
Margareta Barbus,
specialist metodist Direcţia Învăţămînt Şoldăneşti