Ședința de raportare a IP Șoldănești
Joi, 13 Aprilie 2017
 Şedinţă de raportare pe trimestrul I a Inspectoratului de Poliţie cu participarea primarilor și a conducerii raionului. 
  În ajun de sărbătorile Pascale, Inspectoratul de Poliției Șoldănești, a desfășurat o ședință de raportare privind activitatea Poliției în primele trei luni ale anului curent.
  La eveniment au participat președintele raionului Svetlana Rotundu și primarii satelor și comunelor. 
  Conform raportului prezentat rezultă că: În primele trei luni ale anului 2017 se atestă o scădere la toate tipurile de infracțiuni, în special cele împotriva patrimoniului, unde se înregistrează o scădere de -25,40% comparativ cu perioada similară a anului trecut. 
  În IP Şoldăneşti au fost înregistrate 813 plîngeri în Registrul de evidenţă a înştiinţărilor referitoare la infracţiuni şi incidente.
  Activitatea de urmărire penală pe parcursul a 3 luni ale anului 2017, a fost axată primordial pe reacționarea promtă și eficientă la sesizările cetățenilor, comportament demn cu părțile în proces, respectarea dreptului la informare cu privire la deciziile adoptate, comunicarea permanentă cu victimile și părțile vătămate, cultivarea rolului proactiv la ofițerii de urmărire penală.
  Au fost examinate în total 92 sesizări cu privire la infracțiuni comparativ cu 102 în anul 2016. În gestiunea ofiţerilor de urmărire penală a IP Şoldăneşti s-au aflat 151 compartiv cu 188 în 2016. În total s-a pornit urmărirea penală pe 53 sesizări şi au înaintat cu propunerea de a nu o porni 39 rapoarte.
  De către Serviciul Investigare Fraude Economice al IP Șoldănești au fost întocmite 21 procese verbale cu privire la contravenție în sumă de 15600 lei MD. S-au ridicat mărfuri în sumă de 25335 lei MD, pe care urmează să se expuie Judecătoria r-nului Șoldănești, dar tot în această perioadă în urma proceselor de judecată cîștigate de către SIFE al IP Șoldănești au fost confiscate mărfuri în sumă de 33325 lei MD ce se păstrează în incinta inspectoratului de Poliție Șoldănești și mijloace bănești în sumă de 3250 lei proveniți din activitate ilegală de întreprinzător. În perioada nominalizată au fost trimise materiale în adresa IFS al r-nului Șoldănești pentru a fi aplicate amenzi fiscale agenților economici în sumă de 21000 lei MD.
   Secţia securitate publică a IP Șoldănești pe parcursul a 3 luni şi-a organizat şi desfăşurat activitatea, pledînd pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii, asigurării ordinii publice şi securităţii cetăţenilor, cît şi realizarea sarcinilor trasate prin Programele de activitate ale Guvernului şi MAI.
  La capitolul siguranță rutieră, s-a înregistrat o creștere a numărului de accidente rutiere produse din cauza stării de ebrietate. Indiferent de înăsprirea sancțiunilor pentru anumite tipuri de contravenții, dar și măririi unității convenționale, șoferii rămân în continuare neatenți. Astfel, pe parcursul perioadei de raportate, pe teritoriul raionului Şoldăneşti au fost înregistrate 14/9 accidente rutiere, unde s-au înregistrat 2 persoane decedate şi o persoană traumatizată, iar 13 accidente cu pagube materiale, 1 cu părăsirea locului accidentului rutier fiind stabilit a doua zi. În comparaţie cu perioada analogică a anului 2016 avem o creştere cu 5 accidente rutiere.
  Datorită implementării Proiectului “Supraveghere de vecinătate” în primul trimestru al acestui an am reușit să creăm 42 sectoare de supraveghere de vecinătate cu 899 membri de sectoare în diferite localități a raionului.
Potrivit datelor statistice raportate de fiecare șef de subdiviziune din cadrul Inspectoratului s-a ajuns la concluzia că totuși, se atestă o ușoară scădere a ratei infracționale. Această scădere a criminalității se datorează implementării managementului bazat pe sistem informațional modern, ce presupune analiza și monitorizarea situației infracționale pentru a consolida și concentra eforturile și resursele unde este necesar, implementării unor elemente ale activității de poliție comunitară, cum ar fi proiectul ”Supravegherea de vecinătate”, perfecționării continue și dotării angajaților Poliției, pe domeniile prioritare ale acesteia, dar și implementării procedurilor standard de operare.
  Urmare a analizei efectuate şi rezultatelor obţinute, efectivul IP ŞOLDĂNEŞTI și-au stabilit unele priorități, precum: analiza totală şi pe sectoare în parte unde se atestă majorare la starea criminogenă cu aprecierea rolului fiecărui angajat în parte şi executarea atribuţiilor funcţionale ale acestuia şi ulterior înaintarea dispoziţiilor pentru redresarea situaţiei asigurarea îmbunătăţirii comunicării între cetăţeni, autorităţile administraţiei publice locale şi poliţie; la capitolul unde s-a admis creşterea numărului de înregistrare a infracţiunilor studiul muniţios la toate aspectele ce au favorizat creşterea numărului lor cu întocmirea planurilor de măsuri concrete pentru stoparea şi ameliorarea situaţiei date; organizarea măsurilor permanente orientate spre identificarea şi tragerea la răspundere a realizatorilor şi organizatorilor în traficul illicit de droguri; desfăşurarea măsurilor de investigaţii şi profilaxie în vederea relevării grupărilor criminale specializate în traficul de persoane, precum şi a persoanelor cu funcţii de răspundere implicate în organizarea sau protecţia traficului de persoane sau migraţiei ilegale; de accentuat intensificarea activităţii de conlucrare, cu toate forţele disponibile la depistarea şi documentarea cazurilor de contrabandă, trafic ilicit de mărfuri, contrafăcute, mai ales pe perimetrul ce se mărgineşte cu regiunea administrativ transnistriană; concentrarea şi mobilizarea forţelor, întru descoperirea crimelor comise anterior şi în deosebi în anii precedenţi, reţinerea persoanelor aflate în urmărire penală,debitorilor de stat etc.
După ce au fost audiate toate rapoartele, primarii prezenți la ședință au adresat diverse întrebări și sugestii pentru apărătorii și slujitorii legii.
  Începând cu 15 aprilie, cetățenii care doresc o informație mai amplă despre poliția din Republica Moldova pot accesa pagina web pe noua adresă www.politia.md care are un nou design, iar informația este mai ușor de găsit și accesat.