ARF are o nouă conducere
Joi, 13 Aprilie 2017
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 
 În urma dezbaterilor şi propunerilor, cu votul majorității, a fost ales în funcţia de preşedinte al ARF Șoldănești Anatol Plațânda. Unanim a fost susținută candidatura lui Leonid Paierele la funcția de vicepreședinte, iar secretar general a fost votat Veaceslav Croitoru. După alegerea funcțiilor principale, s-a purces la alegerea și realegerea componenței nominale a membrilor Comitetului Executiv. Astfel, din componența nouă fac parte: Victor Iurcu, Vasile Botnarenco, Ruslan Todua, Mircea Batiușca. 
Vicepreședitele Federaţiei Moldovenești de Fotbal a adresat sincere felicitări conducerii Asociației de Fotbal din Șoldănești şi le-a urat mult succes în activitatea pentru afirmarea fotbalului moldovenesc. Totodată a adus sincere mulțumiri pentru faptul că s-a activat mai cu spor în domeniul fotbalului și s-a contribuit esențial la dezvoltarea și promovarea lui în raion. Pe parcursul acestor ani, FMF a avut o colaborare destul de bună cu ARF Șoldănești, iar în ultima perioadă s-a atestat o participare mai activă în cadrul proiectelor lansate de federație. Tot Berzoi a punctat că: ”Noi, cei de la Federația Moldovenească de Fotbal, am fost și vom fi alături în continuare de raionul Șoldănești”.
A urmat un mesaj de felicitare din partea președintelui raionului. Svetlan Rotundu a menționat: ”Am urmărit cu atenție, în acești doi ani, ce se petrece în cadrul Asociației raionale de fotbal și în ansamblu în fotbalul din raionul Șoldănești. Îmi propun, în calitate de președinte al raionului, să susțin cu toate forțele conducerea nou aleasă, cât și Asociația în întregime. Urez succese echipei ARF care, sper, se va dedica fotbalului. Sperăm că lucrurile se vor schimba doar înspre bine...”.
La final președintele ARF, Anatol Plațânda, în cadrul unei discuții într-un cerc mai restrâns, a menționat: ”Este necesar să respectăm cerințele Strategiei de Dezvoltare a Fotbalului în Republica Moldvova pentru anii 2014-2020, care vine să formeze proprietățile fotbalului moldovenesc. Trebuie să atragem în fotbal un număr mai mare de copii, care vor asigura viitorul echipelor noastre. Ne vom strădui să găsim cele mai bune mijloace și forme de selectare și pregătire a tinerilor fotbaliști talentați. Totodată, este absolut necesar ca până la începutul campionatului să organizăm un seminar teoretic și practic (la Cotiujenii Mari) cu arbitrii locali de fotbal și să inspectăm toate terenurile de fotbal din raion pentru a putea începe Campionatul cu succes”.
Până la sfârșitul lunii curente va fi convocat Comitetul Executiv, în prima ședință, pentru a pune în discuții problemele arzătoare în fotbalul șoldăneștean.