Bunele practici
Miercuri, 05 Aprilie 2017
  Printre diversele activităţi organizate de Centrul Metodic al Direcţiei Învăţămînt Şoldăneşti sunt şi seminarele teoretico-practice zonale şi raionale la care sunt examinate multiple probleme. Recent liceul teoretic Cotiujenii Mari a găzduit seminarul teoretico-practic zonal cu profesorii de istorie cu genericul ,,Analiza progresului şcolar din perspectiva finalităţilor educaţionale ale disciplinelor şcolare Istoria Românilor şi Universală”.
  Chiar din pragul liceului profesorii de istorie din zonă au rămas surprinşi de Galeria vie de personalităţi istorice importante din diferite epoci(regi şi regine, împăraţi, domnitori) care ne priveau de pe piedestalul lor cu un deosebit interes şi ne îndemnau să nu uităm de trecut, căci un popor care nu-şi cunoaște trecutul nu are nici viitor.
 Toate activităţile din cadrul seminarului au fost bine regizate şi corelate. În cartea de vizită a liceului s-au reflectat cele mai actuale aspecte de organizare a activităţii instructiv – educative , proiectele implementate şi performanţele obţinute de elevi.
  Vreau să menţionez că directorul liceului dat , totodată şi profesor de istorie are o anumită experienţă în privinţa utilizării TIC, aplicănd eficient în cadrul orei publice sistemul automatizat de evaluare, care permite evaluarea progresului şcolar a tuturor elevilor din clasă. Ba mai mult, el este şi pe placul tuturor . Pentru a valorifica gîndirea critică a elevilor în cadrul orei s-a lucrat cu algoritmul de analiză a caricaturii istorice, de analiză a rolului personalităţii istorice în baza documentului de epocă. Elevii au formulat argumente convingătoare pentru a-şi exprima opinia vizavi de război ca fenomen social prin elaborarea unor concepţii de reglamentare paşnică a conflictelor. Scenariul orei a fost bine regizat , elevii au fost puşi în rolul de analişti ai relaţiilor diplomatice din perioada anilor 1850-1914 şi au propus soluţii de rezolvare a problemelor.
   Activităţile din cadrul seminarului au fost echilibrate, originale, creative.
  O lecţie de patriotism a servit şi activitatea extracurriculară cu subiectul ,,Basarabie- lacrimă de dor”, prin care elevii au recitat, au cîntat şi au înscenat direrite aspecte din istoria vechii Basarabii, ce amintesc de viersurile lui Dumitru Matcovschi:
,,Trecută prin foc şi prin sabie,
Furată, trădată mereu,
Eşti floare de dor Basarabie,
Eşti patria neamului meu.” 
  În final s-a făcut o excursie la casa părintească a unuia din adevăraţii martiri ai neamului românesc, o personalitate deosebită , dar în mare parte pe nedrept uitată, omul politic, juristul, publicistul şi luptătorul pentru reîntregirea neamului românesc Semion Murafa , băştinaş din Cotiujenii Mari. Din păcate, comunitatea a preluat gospodăria părinţilor lui Semion Murafa, plasînd gradiniţa de copii, dar nu a avut grijă să stabilească cel puţin o placă comemorativă în memoria acestei personalităţi istorice.

M. Barbus – specialist metodist, Direcţia Învăţămînt Şoldăneşti