Atelier de lucru: „Tulburarea de limbaj scris-citit”
Marţi, 04 Aprilie 2017
 Cel mai bun mod de a învăța despre tulburările de limbaj este de a participa la un atelier de lucru. Aceasta presupune să înveți cu alte persoane și să împărtășești experiențe. De asemenea, vă oferă posibilitatea de a întâlni și de a construi o relație cu un specialist în domeniu, care vă poate ajuta și sprijini în viitor.
  Pentru a informa și a direcționa persoanele inițiate să ajute copiii cu tulburări de limbaj scris-citit, Serviciul de Asistență Psihopedagogică a desfășurat un atlier de lucru în Gimnaziul Poiana cu genericul: „Tulburarea de limbaj scris-citit”.
  La solicitarea Serviciul de Asistență Psihopedagogică cadrul didactic de sprijin, Rău Năla, a invitat părinții copiilor ce studiază în gimnaziul și cadrele didactice din instituție să participe la atelierul planificat. Atelierul de lucru s-a desfăşurat în Cenrtul de resurse pentru educația incluzivă din instituție. Moderator și ghid în terapia tulburărilor dislexo-grafice a fost Moraru Rodica, logopeed în cadrul SAP.
  Accentul a fost pus pe nevoia copilului de a fi înțeles și de a fi ajutat să comunice oral-scris cu cei din jurul său la necesitate.
  Informația și materialele utilizate în timpul atelierului au fost concepute pentru a îndeplini următoarele obiective care le-ar permite participanților în final:
- să poată diferenția dislexia de dizabilitate mintală;
- să diferențieze simptome ale tulburărilor de limbaj scris-citit;
- să determine o predispinere a copilului către o dislexo-disgrafie prin metoda testării prezentată în cadrul atelierului;
- să intervină cu pași hotărâți în ajutorul copiilor cu dislexo-disgrafie.
  Atât părinții cât și pedagogii s-au implicat activ urmărind cu interes informațiile expuse de moderator, care a utilizat diverse strategii de predare- informare.

Serviciul de Asistență Psihopedagogică