Cunoștințele trainice – cheia succesului
Joi, 30 Martie 2017
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.
 Consultantul le-a explicat în detalii celor prezenți la activitate tipurile tăierilor în uscat a pomilor de prun, evidențiind particularitățile celora de corecție, de regenerare, de fructificare, menționând că de calitatea acestor lucrări, de respectarea termenului de efectuare a lor, depinde în mare măsură nivelul de rodnicie și calitatea fructelor. Tot aici s-a făcut referință și la particularitățile acestor lucrări în dependență de soi, vârstă și schema de plantare a livezii. Fiecare comunicare a consultantului a fost însoțită de aplicații practice, cu argumentarea necesității efectuării lor.
  La exercițiile practice de tăiere în uscat a pomilor de prun și-au demonstrat nivelul de cunoștințe toți cei 7 participați la instruire. Consultantul Gheorghe Storoja a făcut notificări de apreciere a fiecărua, cu expunerea observațiilor de rigoare. În ansamblu s-a constatat că beneficiarii au însușit bine recomandările și pot asigura o înaltă calitate a efectuării acestui procedeu tehnologic important. Iar aceasta (concomitent cu desfășurarea la timp și efectivă de îngrigire a plantației, dar mai ales cu aplicarea metodelor specifice de protecție a pomilor și fructelor de boli și vătămători pe parcursul ciclului de vegetație) le va permite să obțină rezultatele dorite.
 De la agricultura convențională la cea ecologică
  De menționat că această plantație de prun, cu suprafața de 11 hectare, nu este una obișnuită, ci e una ecologică și e unică de acest fel nu numai în raion, ci și în regiune. Chiar e una din puținele în țară. Principalul obiectiv al activităților din agricultura ecologică constă în cultivarea produselor cu valoare ecologică, care trebue să corespundă întru totul parametrilor prevăzuți în Legislația și actele normative stabilite la acest capitol.
  Conducătorul gospodăriei, Nicolae Micu, un agricultor cu o experiență de muncă în domeniu de peste jumătate de secol, depune eforturi energice pentru a menține plantația într-o stare exemplară din toate punctele de vedere. El asigură respectarea condițiilor de obținere a producției ecologice chiar de la înființarea plantației. Astfel, a selectat un sistem optim de întreținere a solului în livada de prun, care se numește ogorul negru. Toamna se efectuează o arătură calitativă la adâncimea de 20-22 de centrimetri. Pe parcursul perioadei de vegetație se face, de câteva ori (în dependență de starea plantației), afânarea solului, iar intervalurile dintre pomi se lucrează manual, cu sapa, pentru a le păstra în stare curată de burueni.
  În așa mod, grație stăruinței, dar și cunoștințelor profunde, agricultorul obține rezultate meritorii și demonstrează exemple demne de urmat. Iar aceasta îi permite să facă din cultivarea prunelor ecologice (conform rezultatelor anului precedent) o afacere profitabilă, care are mai multe avantaje. În primul rând, că în ultimii ani se atestă o cerere crescândă (pe piața locală și cea externă) la produsele ecologice. Altă prioritate este că plantațiile de prun, la o bună îngrijire, produc recolte de circa 20-30 de tone la fiecare hectar și (ce e foarte important) livezile de prun pot fi exploatate cel puțin 20-25 de ani. De reținut: pomii de prun valorifică destul de bine solurile sărace! În același timp unele soiuri de prun, omologate în țară, atestă o rodnicie înaltă și pe terenurile grele și umede, bogate în agrilă.
  În țară activează companii care exportă peste hotare prune în stare proaspătă și uscate (mai mult în țările CSI), iar în ultimul timp exporturile acestui produs se extind și asupra unor țări din comunitatea europeană. În afară de aceasta, avem întreprinderi de procesare a prunelor, care produc sucuri, gemuri, compoturi și alte derivate ale produselor finite de prun.
  Anual planațiile de prun se măresc în mai multe localități ale raionului. Această constatare se referă la gospodăriile țărănești ale lui S. Donțov și V. Tiutiunicov din Alcedar, I. Burez din Zahorna, Ș. Guțan din Răspopeni, V. Sfeclă din Olișcani și ale alora. Producătorii agricoli apreciază, la justa valoare, calitățile deosebite pe care le are prunul, productivitatea înaltă a pomilor, calitățile gustative a fructelor, perioada extinsă de valorificare a pomilor, existența mai multor soiuri valoroase de prun cu coacerea de la o durată foarte timpurie până la cea foarte târzie și cu o diversitate de consum.
Petru BRĂDESCU, coordonator de proiect ACSA, Șoldănești