Lectura- muzică a gândurilor scrise
Marţi, 28 Martie 2017
 
 Bibliotecile şcolare trebuie să devină surse de informare continuă, de cunoaştere şi instruire, să fie prezente zilnic în viaţa şi lumea elevilor.
  Bibliotecarii trebuie să se implice activ în procesul de modernizare a învăţămîntului prin implementarea noilor forme şi metode de prezentare a documentelor, inclusiv prin organizarea expoziţiilor on-line, a diferitor activităţi tematice , conferinţe de presă cu cititorii, întîlniri cu oameni de litere etc. Frumoase clipe de senzualitate au trăit elevii gimnaziului ,,D. Matcovschi” Vadul-Raşcov împreună cu bibliotecarii şcolari în cadrul seminarului teoretico-practic ,,Stimularea interesului pentru lectură prin strategiile didactice utilizate”.  
 Una dintre activităţile din scenariu a fost medalionul literar muzical ,,Frumoase clipe de poezie cu poetul Iulian Filip”. Mare le-a fost mirarea copiilor din gimnaziu cînd la sărbătoare a apărut poetul.- rege al poeziei Iulian Filip. Această întîlnire a fost transformată într-o sărbătoare a cărţii şi a sufletului, ce va stimula interesul pentru lectură prin promovarea cărţii.
  Scenariul sărbătorii a fost pregătit cu iscusinţă de către dna Carolina Guţan, bibliotecar, grad didactic de calificare II, coordonat cu dna Aurelia Vlas- specialist coordonator metodist la Direcţia Învăţămînt Şoldăneşti , care nu a cuprins nici o clipă de monotonie. La activitatea tematică copii au recitat cu mult suflet versuri,cîntece, scenete cu măşti după lucrările lui Iulian Filip. Poetul a răspuns la numeroasele întrebări ale curioşilor din gimnaziu, îndemnîndu-i pe cei cu har să pună mîna pe condei şi să scrie versuri.
  În cadrul activităţii ,,Lectura-muzica gîndurilor scrise” s-a făcut o călătorie imaginară prin creaţia marilor scriitori Dumitru Marcovschi, Ion Druţă şi Spiridon Vangheli- scriitori ce au ţinut viu spiritul de renaştere naţională şi de independenţă a poporului român. Dragostea de neam, ţară, patrie prin utilizarea valorilor culturale naţionale au răsunat în majoritatea înscenărilor prezentate. M-au impresionat mult spusele marelui scriitor băştinaş Dumitru Marcovschi ,,La Vadul - Raşcov eu rămîn cel care am fost întotdeauna, nu dau Mărgioara pe nici o metropolă, pe nici un Paris, pe nici un Bucureşti, am fost şi am rămas om al pămîntului, aici eu cred în oameni şi în zei, aici mă plouă stele cu şoapte, aici eu rîd şi plîng cu toţi ai mei...” Aşi vrea să cred că absolvenţii noştri nu vor ţine calea drumeţiei , plecînd în căutarea norocului peste hotare, ci vor rămîne la Baştină, în ţară, vor deveni cetăţeni activi şi responsabili, iar lectura le va rămâne o muzică a gândurilor scrise.

M.Barbus- specialist metodist Direcţia Învăţămînt Şoldăneşti