Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
Luni, 27 Martie 2017
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;
2. Prezentarea planului de acțiuni pentru implimentarea strategiei de educație parentală.
Raportor : Mîndru Nicolaie Șeful Direcției de Învățămînt
3. Aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea Programului național pentru protecția copilului pentru anii 2016-2020.

Președintele consiliului pentru Protrecția copilului din s. Poiana, r-l Șoldănești, în cadrul ședinței a relatat:
În anul 2016 de către membrii consiliului au fost realizate următoarele activități:
1. Au efectuat vizite la domiciliu la familiile cu copii în situație de risc și la familiile social-vulnerabile cu copii, au fost întocmite acte de verificare a condițiilor de viață și de trai.
2. Totodată, s-a investigat modul de alimentare și tratare a copiilor în instituția Gimnazială și grădiniță ce ține de alimentația copiilor, și daca nu au fost înregistrate cazuri de abuz fizic din partea personalului.
3. Au efectuat 24 de ședințe al CLPPC (adică două pe lună) în care s-au întocmit procese-verbale pe seama familiilor în situație de risc și a fost creat un grafic de monitorizare și verificare a familiilor care se află la evidență.
4. A fost creată o bază de date a mamelor cu patru și mai mulți copii pentru a colecta actele necesare pentru a fi asigurate de către stat.
5. Au fost indentificați copii care au fost lasăți în grija bunicilor sau a altor rude și au fost emise dispoziții de tutelă /curatelă și luați la evidență.
6. Au fost create festivitați în cadrul instituțiilor preșcolare cît și în casa de cultură cu genericul ,,O copilărie fără violență”, ,,Vezi ce face copilul tău”.
Președintele consiliului com. Alcedar, r-l Șoldănești, în cadrul ședinței a relatat că:
În anul 2016, consiliului nominalizat nu s-a convocat în ședințe deoarece, problemele care apar în procesul de activitate sînt ascultate la echipa multi-disciplinară iar în principiu la aceste organe funcționale membrii sînt aceiași, fapt pentru care nu există temei de a desfășura ședința CLPPC.
În procesul de activitate, Autoritatea tutelară locală se călăuzește de Legea nr. 140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a celor separați de părinți. Respectiv, la moment în com. Alcedar sînt plasați sub tutelă 16 copiii al căror părinți sînt plecați peste hotare. Totodată, au fost efectuate 8 vizite la domiciliu în familiile cu copii în situație de risc.
Familii numeroase sînt 14 care au trei și mai mulții copii iar familii monoparentale sunt 7 la număr.
Tot în cadrul ședinței nominalizate a fost prezentat și aprobat cu votul unanim planul de acțiuni privind educația parentală, raportor Nicolae Mîndru, șeful Direcției Învațămînt.
Realizat de: Igor Namolovan, specialist în protecția dreptului copilului din cadrul DASPFC