Seminar cu cadrele didactice de sprijin și președinții Comisiilor Multidisciplinare
Marţi, 21 Martie 2017
 Instituția Publică liceul teoretic Răspopeni a găzduit participanții seminarul teoretico-practic raional cu președinții comisiilor multidisciplinare și cadrele didactice de sprijin cu genericul: „Evaluarea competenței și progresului școlar a elevilor cu CES”.
 Programul de activitate al seminarului a inclus lecții prezentate de Popovici Lucia, învățătoare la clasele primare, gradul didactic II; Caba Galina, profesoară de istorie , gradul didactic I; Ciobanu Larisa, profesoară de limba franceză, gradul didactic I; Artin Tatiana, logoped și psiholog școlar.
 Participanții la seminar au asistat la orele demonstrative cu participarea copiilor cu CES prin terapia ocupaţională. Elevii au lucrat cu plăcere, depunînd străduinţă şi perseverenţă. Ei au pregătit şi o activitate extracurriculară: ,,Caleidoscopul meseriilor,, unde au participat cu mare entuziasm, dansînd, cîntînd, oferind în dar oaspeţilor mărţişoare, flori şi echibane confecţionate tot de ei în cadrul terapiilor ocupaţionale pe care le desfăşoară regulat în centrul de resurse.
  Serviciul de Asistență Psihopedagogică a venit cu o prezentare power-point «Evaluarea competențelor și progresului școlar a elevilor cu CES» , demonstrată de pedagogul SAP Savca Galina.
  CDS și președinții CMI au realizat un feedback profesional foarte bun, au avut ocazia să vadă colegii în lucru, să compare cu activităţile pe care le realizează dînşii în instituţia din care vin, să-şi exprime admiraţia faţă de activitatea organizată şi desfăşurată de către colectivul pedagogic și elevii din Răspopeni.
  Activ au participat în pregătirea, organizarea și desfășurarea seminarului cadrele didactice din instituție dirijate de echipa managerială: Jora Eujenia, director; Preadco Eugen, director adjunct instruire; Marinescu Valeria, director adjunct educație.
  Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică menționează atitudinea corectă a administraţiei faţă de incluziunea şcolară şi calitatea prestării acestui serviciu educațional în instituţie, grija şi dragostea pe care o dăruiesc cadrele didactice copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.