Şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate
Vineri, 24 Februarie 2017
  La 24 februarie, membrii Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate s-au întrunit în ședință pentru a examina chetiunile ce au apărut în intervalul dintre ședințe. Viceprședintele raionului, Nina Florea în calitate de președinte a Comisiei a deschis ședința prin anunțarea ordinei de zi, după care s-a purces la derularea ședinței propriu-zise.
 La ordinea zilei au fost discutate următoarele chestiuni:
1. Reaprobarea și evalauarea anuală a competențelor profesionale ale asistenților parentali profesioniști - Palihovici Natalia, s. Vadul-Rașcov, Nacu Maria și Ciuntu Parascovia, s. Climăuții de Jos, Craciuc ela și Guja Ion din satul Șestaci.
2. Cu privire la plasamentul de urgență a copilului Platon Inesa în familia parentală profesionistă Măciuca Raisa din Climăuții de Jos.
3. Cu privire la plasamentul de urgență a copilului Oprea Gabriela în familia Ceban Lilia din s. Cușmirca.
4. Cu privire la plasamentul de urgență a copilului Gorun Anastasia in familia Railean Alexandra din s. Sămășcani.
 La ședință au fost invitați mai mulți asistenți socili comunitari. De la începutul anului curent, aceasta a fost cea de-a doua ședință desfășurată.