Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
Luni, 20 Februarie 2017
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.
  Scopul ședinței a fost de a monitoriza și a inspecta proiectul ”Eficientizarea energetică a edificiului Centrului de Sănătate Șoldănești”. Acest proiect a fost selectat și aprobat pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR) pentru anul 2017.
  Valoarea totală a proiectului este de 6 mln 357810 lei și are menirea de a crește eficiența energetică a clădirii și a calității serviciilor medicale primare. Proiectul dat prevede izolarea termică a pereților, efectuarea lucrărilor de reparație a acoperișului, schimbarea ferestrelor și ușilor.
  Echipa ADR Centru a inițiat aceste vizite la proiectele ce au fost aprobate la finele anului 2016 pentru a se documenta cu situația din teren și a discuta cu aplicanții proiectelor detalii despre demararea propriu-zisă a lucrărilor în cadrul proiectelor.
 În 2017, din Fondul Național vor fi susținute financiar 11 proiecte regionale noi, care vor începe să fie implementate în scurt timp.
  Tot aici au fost discutate aspectele despre alocarea contribuției din partea APL sau alte surse la proiectele unde a fost indicate și o sursă suplimentară de finanțare decât FNDR. Participanții la ședințe au stabilit că în viitorul apropiat va fi stabilit managerul local pentru fiecare dintre proiectele care vor fi inițiate. În cele ce urmează aplicanții vor coordona documentația cu specialiștii ADR Centru pentru inițierea procedurilor de achiziții publice.
Amintim cititorilor că astfel de proiect ”Eficientizarea energetică a edificiului...” se implementează și la clădirea Spitalului raional Șoldănești. Început în 2016, proiectul cu valoarea totală de 3187,0 mii lei  a fost susținut de către Fondul de Eficiență Energetică.