Proiectele naţionale implementate de ODIMM
Joi, 16 Februarie 2017
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.
 1. PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE "PARE 1+1"
Obiective: Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor emigranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitenţe. Programul va activa în baza regulii „1+1”, astfel fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului-pilot.
Grup ţintă: Lucrători emigranţi, cetăţeni ai Republicii Moldova şi beneficiari de remitenţe–rude de gradul I.

Activităţile principale: Programul prevede următoarele activităţi:
- Organizarea cursurilor de instruire antreprenoriale pentru migranţi şi rudele de gradul I ale acestora, inclusiv distribuirea gratuită a 
materialelor informative şi de suport;
- Asistarea gratuită a antreprenorilor la iniţierea afacerii şi post-creare afacerilor, inclusiv elaborarea business planurilor;
- Acordarea granturilor în proporţii de 50% din valoarea investiţiei, dar nu mai mult de 200 mii lei.
- Efectuarea monitorizării post-finanţare.
Contacte : 
Adresa: str. Serghei Lazo 48, of. 301, Chișinău 
Telefon: 22 50 01 / fax: 29 57 97 
e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.
web: www.odimm.md, www.businessportal.md

2. PROGRAMUL NATIONAL DE ABILITARE ECONOMICA A TINERILOR

Obiective: Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor şi facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare iniţierii şi dezvoltării unei afaceri proprii.
Grup ţintă: Programul este destinat persoanelor tinere cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc: să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale, să lanseze o afacere proprie în zonele rurale şi/sau să-şi extindă propria afacere în zonele rurale, creând noi locuri de muncă.
Activităţile principale: Programul cuprinde trei componente de implementare:
(1) Instruire şi consultanţă antreprenorială (implementator - Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), (2) Obţinerea creditelor preferenţiale în valoare maxima de până la 300.000 lei (perioada de rambursare maxim 5 ani) cu o porţiune de grant nerambursabil (40%) (implementator - Directoratul Liniei de Credit (DLC), (3) Monitorizarea post-finanţare (DLC)
Contacte :
ODIMM
Adresa: str. Serghei Lazo 48, of. 311, Chişinău
Telefon: 22 57 99 / fax: 29 57 97
e-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , Persoana de contact: Ludmila Stihi
web: www.odimm.md, www.businessportal.md
DLC
Adresa : str. Bănulescu - Bodoni 57/1, Chişinău
Telefon: 23 82 46 / fax: 23 82 48

 
3.PROGRAMUL „GESTIUNEA EFICIENTĂ A AFACERII”                                     

Obiectiv: Sporirea calificării în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii proprii.
Grup ţintă: Viitori antreprenori şi antreprenori activi care practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică.
Activităţile principale:Organizarea cursurilor gratuite pe 8 module de instruire la alegere: managementul financiar; managementul resurselor umane şi legislaţia muncii; înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu; contabilitatea pe domenii de aplicare; marketing; marketing internaţional; planificarea afacerii; activitatea economică externă şi relaţiile vamale.
Contacte :
Adresa: str. Serghei Lazo 48, of. 311, Chişinău
Telefon: 22 57 99 / fax: 29 57 97
E-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , Persoana de contact: Cornelia Zelinschi
Pagina web: www.odimm.md, www.businessportal.md

4. FGC: FONDUL SPECIAL DE GARANTARE A CREDITELOR

Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.
Grupul ţintă: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Activităţile principale: Acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj.
Pentru întreprinderile active, garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei, pe o perioadă de până la 5 ani.
Iar pentru întreprinderile nou-create, garanţia poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani.
Contacte :
Adresa: str. Serghei Lazo 48, of. 309, Chişinău
Telefon: 022 21 15 52
E-mail: Această adresă e-mail este protejată împotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , Persoane de contact: Dionisie Comerzan, Alexandru Martalog
Pagina web: www.fgc.odimm.md, www.businessportal.md


  5. Programul – pilot „Femei în Afaceri” a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern nr. 1064 din 16.09.2016. Acesta își propune să ofere suport financiar și non-financiar femeilor care planifică să lanseze sau să extindă afaceri și companiilor în creștere, fondate și gestionate de femei. Programul prevede acordarea suportului consultativ, didactic și financiar la 400 de femei.

  Programul va acorda suportul pentru femeile antreprenoare la 3 etape diferite de dezvoltare a afacerii:
1) Doritoare de a-și lansa o afacere;
2) Întreprinderi nou create și administrate de către femei;
3) Companii în creștere, fondate și gestionate de femei.
Componenta I prevede instruire și îndrumarea a 300 de viitoare antreprenoare pentru lansarea propriei afaceri pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele 12 luni de la aplicare la Program.
Componenta II este destinată întreprinderilor înregistrate mai puțin de 2 ani, create și gestionate de către femei. Participantele la această componentă vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea afacerii. Pentru această componentă vor fi selectate 100 de femei-antreprenoare.
Componenta III va oferi suport pentru companiile în creștere - investiții de scară largă pentru extinderea pieței de desfacere și promovarea exporturilor, cu suport consultativ direcționat spre maximizarea impactului investițiilor. Etapa este destinată companiilor active pe piață mai mult de 2 ani, care sunt create și gestionate de femei și planifică creșterea cifrei de afaceri și/sau numărului angajaților în următoarele 18 luni, prin extinderea pieței de desfacere, export și inovare.

 Pentru mai multe detalii despre Program sau pentru a vă înregistra la program, accesați https://odimm.md/femeiinafaceri

Pentru informaţii suplimentare referitor la proiectele naţionale în derulare contactaţi specialiştii secţiei economie la tel.0272-2-53-66; 0272-2-54-83