Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
Joi, 16 Februarie 2017
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.
 Cu jumătate de oră înainte de începerea instruirii, Serviciul Relații Funciare și Cadastru a convocat o altă întrunire - cu specialiştii pentru reglementarea cadastrului funciar a primăriilor. Acolo au fost discutate mai multe chestiuni referitoare la activitatea SRFC şi a specialiştilor de profil din teritoriu. Spre final, specialiştilor din primării li s-a înmânat câte un set de documente de utilitate pentru activitatea care o desfășoară. Printre cele mai recente acte au fost și extrasele din Legea bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998, care prevede procedura Oficiului Cadastral Teritorial (OCT) la măsurările terenurilor.
  Dacă o oarecare primărie doreşte să vândă sau să dee în arendă vre-un teren aflat în proprietatea unității administrativ-teritoriale, atunci ea se va adresa cu un demers către Serviciul Relații Funciare și Cadastru Șoldănești, la care va anexa procesul-verbal al şedinţei comisiei funciare şi schema de amplasare a teritoriului. În urma acestui demers, SRFC va examina materialele cadastrale (evidenţa grafică) şi, în rezultat, va elibera o adeverinţă ce va permite Oficiului Cadastral Teritorial să iasă în teritoriu pentru a efectua măsurările teritoriului vizat...
  La sfârşitul întrunirii specialiştii din teritoriu le-au adresat celor de la SRFC un şir de întrebări la care au primit răspunsurile corespuzătoare, după care au mers la instruirea planificată pentru ora 10.00, în sala de protocol, unde erau și experți de la Direcția Cadastru a Ministerului Agriculturii și Alimentației al Republicii Moldova.

Tudor POPA, șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru