Cheia principală a succesului – factorul uman
Joi, 16 Februarie 2017
  În raionul Șoldănești pământul e lucrat pe 30000 ha de terenuri agricole, inclusiv 26900 ha e arabil. În rest - plantaţii multianuale, care în ultimii 7-8 ani au fost reînoite cu peste 1000 ha de livezi intensive şi superintensive. Numai în toamna anului 2016 au fost plantați puieți pentru 16 ha de livadă tânără.
 
 Amintesc că toate terenurile agricole sunt lucrate de către angajații a 31 de Societăţi cu răspundere limitată (SRL) -17650 ha, a 3 Gospodării țărăneşti (GȚ asociate) - 6200 ha, a 2 Întreprinderi individuale (ÎI) - 480 ha și a 1 Cooperative agricolă de producţie - 120 ha. Terenurile sunt consolidate pe 24500 ha (82% din total). Și 4280 de fermieri individuali lucrează 2400 ha. La moment practic toate terenurile agricole din raion sunt lucrate, cu excepţia a 1127 ha de plantaţii multianuale cu termen expirat de exploatare, care trebuie defrişate urgent pentru a le include în ciclul terenurilor lucrate. Acum sunt nişte sforţări privitor la alocareia a câte 10000 de lei pentru defrişaria fiecărui hectar din partea statului și chiar în 2016 au fost întocmite 4 dosare și acceptate 3 dosare la plăți pentru o suprafață de 71 ha. Un dosar de la SRL „LuanCovGrup” referitor la 29 ha a fost respins, dar ei speră că după discuțiile cu MAIA el totuși va fi finanțat. 
 În anul 2016 harnicii noștri agricultori au recoltat în întregime pe raion destulă producție agricolă ca să ne ajungă până la roada nouă și încă să mai și vândă agenții economici din surplusuri. Or, au fost depozitate în hambare următoarele cantități de cerealiere de grupa I: grâu - 28530 tone (s-au obținut câte 38 q/ha), orz - 5700 t (41q/ha), rapiţă - 1820 t (24 q/ha) şi altele; din culturile târzii: porumb - 28700 t (45 q/ha), floarea- soarelui - 14700 t (18 q/ha), soia - 600 t (14 q/ha), sfeclă de zahăr - 3500 t (350 q/ha), fructe - 14200 t (125 q/ha). 
 Cheia succesului a fost şi rămâne înzestrarea gospodăriilor cu tehnică şi utilaj performant. Totodată vreau să menţionez că pentru a ieşi pe piaţa excternă, dar şi pe cea internă, se cer de respectat nişte condiţii de calitate, atât de conţinut biohimic a produselor, cât şi vizual, îndeosebi la fructe, legume şi altele. Pentru aceasta în raion se lucrează la dezvoltarea ramurii postrecoltare şi procesare, dar încă nu îndeajuns: au fost construite frigidere, uscătorii de fructe şi elevator performant la SRL “WeTrade Agro”, plus o gospodărie de sere cu teren protejat. Ce ţine de procesarea produselor agricole, lasă de dorit dezvoltarea acestei infrastructuri în sectorul zootehnic.
 Un factor primordial şi de perspectivă este implementarea tehnologiilor moderne de cultivare a culturilor agricole ca Mini Till. Conform acestui sistem se lucrează pământul pe mai bine de 12000 ha în multe gospodării, iar 4500 ha din ele sunt gestionate de SRL “WeTrade Agro”. Acest sistem e binevenit în zona noastră din cauza condiţiilor climaterice puţin favorabile şi, îndeosebi, a secetei cu temperaturi înalte, a repartizării precipitaţiilor neuniform pe luni în perioada de vegetaţie. De aceea trebue folosită pe larg irigarea de toate tipurile.
 Factorul uman a fost şi este principala cheie a succesului din toate timpurile. Iată de ce sfătui liderii agricoli să nu uite de protecția muncii angajaților. Or, securitatea lor trebue să fie pe prim-plan!
  Pentru anul curent avem trasaţi indici de dezvoltare şi de producere, îndeplinirea cărora o așteptăm cu speranță. Astă toamnă au fost însămânţate culturi agricole pe o suprafaţă de 8150 ha, inclusiv grâu pe 7200 ha, orz pe 650 ha și rapiță pe 300 ha...
  Au fost depuse 107 dosare pentru subvenționare cu suma de peste 14 milioane de lei.
Ca sarcini de bază în dezvoltarea sectorului agricol al raionului au fost şi sunt:
- asigurarea securităţii alimentare a populaţiei; consolidarea terenurilor agricole;
- dezvoltarea ifrastructurii de procesare; 
- dezvoltarea pomiculturii intensive şi a legumiculturii, îndeosebi pe teren protejat; producerea materialului semincer;
- majorarea suprafeţelor irigate; revitalizarea sectorului zootehnic; - protecţia mediului înconjurător şi renaşterea satului ca un mediu specific de viaţă; 
- minimalizarea migraţiei şi oferirea condiţiilor favorabile pentru deschiderea noilor afacetri în mediul rural. 
Toate acestea în ansamblu vor contribui la întinerirea cadrelor şi nu numai a celor din agricultură.
Andrei MUȚUȚCHI, șef DAA