Protecția drepturilor copilului
Joi, 26 Ianuarie 2017
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din sat. Răspopeni și sat.Dobrușa în anul 2016.
Raportori: Grosu Victor, primarul com. Dubrușa;
Gonța Nicolae primarul s. Răspopeni; (la discreție cu participarea secretarului consiliului).
2. Prezentarea poiectului planului de acțiuni pentru anul 2017, a Consiliului raional pentru protecția copilului
Raportori:Namolovan Igor - Specialist drepturile copilului din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, secretarul Consiliului raional pentru protecția Copilului;
3. Audierea notei informative cu privire la executarea planului intersectorial în domeniul sănătății și dezvoltării adolescenților și sporirea accesului la serviciile de sănătate în raionul Șoldănești.
Raportor : Maria Clipa - Șeful Centrului ,, Prietenos Tinerilor” Șoldănești.

Ședința s-a desfășurat în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești.