Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Joi, 19 Ianuarie 2017
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 
 Șeful Secției Construcție, Gospodării Comunale și Drumuri în colaborarea cu M. Ioncu, managerul S.A. ”Salubritate” a organizat această întrunire cu scopul de a informat administrațiile publice locale despre situația actuală în domeniul managementului deșeurilor solide dar și de a le vorbi despre unele aspecte ce ține de apeduct.
 Primarilor li s-a adus la cunoștință noile modificări apărute în Legea nr. 209 privind deșeurile. Unele prevederi ale legii vor intra în vigoare la 12 decembrie 2017. Potrivit celor relatate de către șeful Inspectoratului Ecologic, Leonid Paierele, (care a participat și dumnealui la ședință) reesă că autoritățile locale sunt direct responsabile de lichidarea locurilor neautorizate de depozitare a deșeurilor și de organizarea unui management sau serviciu de colectare și evacuare a gunoaielor din localitate.
 În cadrul discuțiilor vizavi de problema deșeurilor, președintele raionului Svetlana Rotundu a intervenit cu un șir de propuneri pentru primari. În opinia președintelui șirul sugestiilor ar fi mult mai mare doar că se cere asumarea responsabilității din partea autorităților locale pentru că aceste sugestii s-ar putea să ușureze lucrul echipei din primării în procesele de organizare a managementului de gestionare a deșeurilor, de inițiere și desfășurare a campaniilor de informare și sensibilizare a populației. ”Tot ce se cere este multă muncă, implicare activă și zilnică pentru a ajunge la un rezultat ce ar satisface așteptările populației”, a menționat Dna Rotundu în alocuțiunea sa.

 La eveniment a participat și reprezentantul GIZ-ului, Liliana Belecciu, expert în domeniul aporvionarea cu apă și canalizare care le-a vorbit despre sistemele existente de management al apeductelor. Primarii gospodari care, în decursul mandatului s-au implicat activ în diverse proiecte ce prevedeau aprovizionarea cu apă și canalizare a populației s-au pomenit că nu au inființat sau depistat mecanismul legal de gestionare a acestui serviciu. Lipsa unui cadrul legal clar în acest domeniu crează multe dificultăți primarilor, care sunt nevoiți să sisteze activitatea serviciului din motiv că nu au înființate o întreprindere municipală sau contractat un agent particular care să presteze servicii de întreținere și monitorizare a sistemului de apă și canalizare.
 Despre toate particularitățile din acest domeniu s-a discut împreună cu expertul GIZ, care a dat răspuns la toate întrebările adresate de către primari.
 Agenda ședinței a prevăzut și alte două subiecte la fel de importante pentru autorități. Larisa Dereli, șefa Inspectoratului Fiscal le-a vorbit primarilor care sunt modificările și completările efectuate în legislația care prevede activitatea administrației publice locale, iar Elizaveta Erhan a adus la cunoștință despre noua lege cu privire la sistemul de pensionare.

Autor: Diana Ungur, specialist în relații cu publicul