Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
Luni, 16 Ianuarie 2017
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.
  Dl Iurie Prisăcaru, șeful Direcției Finanțe, a vorbit despre aspectele generale, evidența contabilă și raportarea în sistemul bugetar. În acelaşi context Lidia Pînzaru, contabilul-şef a continuat să le vorbească despre particularităţile din Regulamentul cu privire la inventarierea patrimoniului public, despre modalitatea de calculare a uzurii mijloacelor fixe pentru anul 2016 şi despre particularităţile de introducere şi prezentare a rapoartelor financiare în sistemul nou de raportare.
  Managementul plăților din bugetele componente ale bugetului public național și modul de achitare și evidență a plăților din bugetul public național prin sistemul trezorerial, diverse probleme ce țin de activitatea sistemului trezorerial au fost temele discursului Victoria Prisăcaru, șefa Direcției Trezorărie Teritorială. La raportarea financiară în sistemul bugetar s-a referit şi alţi specialişti din cadrul Direcţiei Finanţe care au familiariyat contabilii despre toate modificările efectuate şi despre solicitările Ministerului Finanţelor la capitolul raportare.
  Scopul seminarului instructiv desfășurat este crearea capacităților necesare în cadrul autorităților publice locale pentru a se integra total la noul plan de conturi contabile în sistemul bugetar și noile norme metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, prevăzute de legislația în vigoare. Toți formatorii au răspuns la numeroasele întrebări parvenite de la contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare și publice raionale.
 În aceste două zile de instruire, organizate separat pentru contabilii-şefi ai primăriilor şi cei ai instituţiilor bugetare raionale au intervenit şi specialiştii din cadrul Casei Naţionale pentru Asigurări Sociale şi Secţia raională pentru Statistică pentru ai familiariza cu alte aspecte din domeniul de gestiune ce îi vizează nemijlocit şi pe persoanele participante la seminar.
Autor: Specialist în domeniul relaţii cu publicul