Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
Marţi, 03 Ianuarie 2017
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.
 Centrul de Sănătate din Șoldănești în subordinea căruia activează 1 centru de Sănătate , 9 oficii a Medicului de familie și 5 oficii de Sănătate în cadrul cărora activează – 115 angajați dintre care 14 medici din ei 8 medici de familie, asistenti medicali 56 din ei 35 asistente a medicului de familie alt personal 22 personal auxiliar 23 se atesta o insuficiență a medicilor de familie in număr de 5 persoane . Din cei ce activează peste 50% sînt pensionari.
În asistenți medical necesități nu sunt.
Pe parcursul a 9 luni 2016 s-a atestat o incidență la maturi de 1326 la 100 mii, la copii 1123 la 100 mii.
Incidența totală în cifre absolute constituie 2449 sau 1403,8 la 100 mii.
Prevalența pe CS Șoldănești în 2016 a constituit 3158 la mature sau 2315,7 la 100 mii.
La copii 1171 sau 3075,1 la 100 mii.
Total prevalența a constituit în cifre absolute 4329 sau 2481,5 la 100 mii.
Mortalitatea general a constituit pe 9 luni 14,8 % .
Mortalitatea în vîrsta aptă de muncă constituie 27,6% mai sus de 61 ani constituie 62,4 % din mortalitatea general.
Natalitatea a constituit 9 luni 145 sau 11,7 la 10 mii copii născuți vii.
Sporul natural a constituit minus -6,8% .
Speranța de viață la femei 72,3 la bărbați 67.
În anul 2016 a avut loc recepția finală a lucrărilor de construcție a oficiilor de Sănătate Dobrușa și Parcani. Care au fost finanțate de fondul de dezvoltare și Modernizare a CNAM.
Pentru OS Dobrușa a fost contractat proiectul de construcții 991000 lei din care contribuția Consiliului Raional 40 000 lei, adăugător pentru mobilier și echipament încă 22 420 lei și din fondul Instituției Centrului de Sănătate Șoldănești ca contribuție 29 800 lei .
Construcția Oficiului de Sănătate Parcani -99450 lei . Contractată cu CNAM.
Contribuția Consiliului Raional a constituit 40 000 lei plus 14 750 mobilier și echipament.
Contribuția instituției 29800 lei .
Pentru 2016 suma contractată cu CNAM 7450 869,84 lei inclusive IMO 20208,24 lei îngrijiri medicale la domiciliu.
Anexăm poze a OS Dobrușa și OS Parcani.