Ultima ședință a Consiliului Raional din 2016
Vineri, 30 Decembrie 2016
   Pe ultima sută de metri, la data de 29 decembrie, consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară pentru a dezbate o singură chestiune pe ordinea de zi – corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pentru anul 2016.
 
 La sfârșitul ședinței pe consilieri ia-u luat prin surprindere ceata de urători și colindători care au intrat în sală cântând. Colectivul de artiști amatori din satul Olișcani au ales cele mai frumoase colinde pentru legislativul raional pe care le-au cântat în timp ce consilierii i-au ascultat în picioare.
 Cu acest prilej, președintele raionului Svetlana Rotundu a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor finisînd cu sincere mulțumiri, citez: ”Aduc mulțumiri tuturor consilierilor raionali pentru colaborarea și munca eficientă, care am reușit - o în anul 2016! La mulți ani!”
 Întru promovarea intereselor și soluționarea problemelor populației din raion, în decursul anului 2016 consilierii raionali s-au întrunit în 6 ședințe, inclusiv: 4 ordinare, 2 extraordinare. În cadrul ședințelor au fost supuse examinării 100 de proiecte de decizii dintre care au fost adoptate 98 decizii și doar 2 retrase de pe ordinea de zi. Ţinînd cont de specificul activităţii, majoritatea proiectelor de decizii au fost propuse spre examinare Consiliului raional de către preşedintele raionului. Au fost supuse dezbaterilor şi ulterior aprobate un şir de chestiuni, ce ţin de dezvoltarea social-economică a raionului. Prima ședință din acest an urmează a fi stabilită pentru sfârșitul lunii ianuarie.