Informație privind valorificarera investițiilor capitale 2016
Miercuri, 23 Noiembrie 2016
 1. Drumurile:
Sînt în stare de finalizare lucrările de reparație și întreținere a drumurilor locale finanțate din fondul rutier al raionului – 2,8 mil lei.

2. Apeducte:
Lucrări de construcție și montaj la apeductele și sisteme de canalizare a satelor:
Alcedar – finalizat (prima etapă)
Șipca – finalizat
Glingeni – finalizat
Rogojeni – finalizat
Dobrușa – 6 mil lei (4 mil va fi costul stașiei de epurare)
Salcia – 5,8 mil lei (3,9 mil va fi costul stașiei de epurare)
Pohoarna 2 mil lei (costul total 11 mil lei)
Chipeșca – înaintat pachetul de documente la Fondul Ecologic
Cușmirca – înaintat pachetul de documente la Fondul Ecologic
Proiectat: Sistemul de aprovizionare cu apă potabila și canalizare comuna Cotiujenii Mari
Se elaborează documentația de proiect extinderea apeductului din sat. Cobîlea.
Sa petrecut concursul pentru proiectare a sistemul de aprovizionare cu apă potabila și canalizare s. Olișcani.

3. Obiecte de menire social-culturală:

Reconstrucția cladirii gimnaziului-grădiniței de copii sat Salcia – 3 mil lei alocații Fondul de Investiții Sociale (FISM) , se finalizează.
Construcția grădiniței de copii sat. Găuzeni -7,2 mil lei (2,5 mil lei alocații Fondul de Investiții Sociale FISM), etapa de construcții.

4. Sănătate:
Lucrări de termoizolare a pereților și schimbarea geamurilor la spitalul raional – 3,7 mil lei (contribuția 740 mii lei Consiuliu Raional, 3,1 Fondul de Eficiență Energetică).

5. Soprt:
Stadianul cu acoperiș artificial în sat Chipeșca – finalizat (CR Soldanesti, Federația de Fodbal a RM)
Stadianul cu acoperiș artificial în sat Cotiujenii Mari – etapa de construcție (CR Soldanesti, Federația de Fodbal a RM).

6. Învățămănt:
Schimbarea a două cazane de tipul SME – 120 kw la liceul teoretic Ștefan cel Mare Șoldănești
Schimbarea geamurilor gimnaziu Sămășcani
Reparația sălii sportive gimnaziu Olișcani
Reparația sălii sportive liceul teoretic A.Mateevici, or. Șoldănești