Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
Luni, 12 Septembrie 2016
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 
 Astfel de ateliere instructive se organizează sistematic pentru toți contabilii din raion. La fel ca și la seminare precedete, atât Direcția Finanțe, cât și conducătorii instituțiile sunt cointeresați ca contabilii să fie intruiți pentru a facilita și spori productivitatea muncii acestora.