La Şoldăneşti viitorii medici sunt aşteptaţi cu braţele deschise
Luni, 25 Iulie 2016
 Ziua caldă de vară însorită de data aceasta ne-a găsit la Şoldăneşti, la IMSP Centrul de Sănătate „Şoldăneşti”, la 90 de km depărtare de capitală.
  Liniştea dimineţii se aude pretutindeni aici, iar acest Centru, mai mult seamănă cu o Casă Mare care îşi aşteaptă oaspeţii. Paşii grăbiţi ai medicilor, care muncesc de zor ca albinuţele, aranjând cu acurateţe cartelele medicale, duc analizele la laborator şi se stăruie să întâmine pacienţii care vin aici necontenit.
 O zi de muncă din viaţa unui lucrător medical începe de la 8:00 dimineaţa. Privelegiaţi sunt acei care au nevoie de asistenţă medicală urgentă şi pacienţii programaţi. Toţi sunt ascultaţi, diagnosticaţi calitativ, fiind mândri că personalul medical se dedică unei munci la nivel.
  Centrul de Sănătate „Şoldăneşti” prestează asistenţă medicală primari la circa jumătatea din populaţia din raion. Dl Constantin Balanici, directorul IMSP Centrului de Sănătate „Şoldăneşti” menţionează: „Aici sunt axate activităţile mai mult pe serviciile de profilaxie şi de prevenire a bolilor. Lucrătorii tratează boala şi sufletul. Pacienţi sunt mulţi, cadre medicale nu ne ajung. Avem nevoie de şase medici de familie, dar la capitolul „Asistenţă medicală” nu se duce lipsă.
  Prin decizia Consiliului raional Şoldăneşti, se acordă o indemnizaţie unică de cinci mii de lei lunar fiecărui tânăr specialist care se angajează în câmpul muncii.
  Administraţia Centrului de Sănătate oferă o grilă de salarizare precum celor cu stagiul mare, nu se pune coeficientul mic, ca la un începător, ci unul ca să permită să primească un salariu mult mai decent. Fiecare angajat are o vechime în muncă de invidiat. Apropo, medicii de la Şoldăneşti, pe lângă examinarea pacienţilor, fac vizite şi copiilor de la instituţiile şcolare şi preşcolare din raion pe timp de primăvară. Pe parcursul verii, iarna şi toamna se întreprind măsuri de reabilitare a lor.
 Conform normelor metodologice de activitate a asistenţei medicale primare IMSP Centrul de Sănătate „Şoldăneşti” dispune de utilajul necesar pentru a presta serviciile medicale. De asemenea, nu lipsesc nici aparatele performante cardiologice, ultrasonografe şi cele de laborator. Contra – plată se efectuează doar servicii bactereologice la Centrul de Sănătate Publică şi servicii de performanţă la instituţiile republicane, mai exact la Centrul Republican de Diagnostică Medicală.
 În instiuţie s-au produs schimbări aproape de pacient, adică, delimitarea juridică a Centrului de Sănătate din teritoriu. S-au mai format încă patru Centre de Sănătate, care au trecut la autonomie financiară şi serviciile sunt mai aproape de pacienţi. Dispun de laborator, de electrocardiograf.
 Din cauza rutinei zilnice, a neajunsurilor şi a problemelor cu care se confruntă lucrătorii medicali de aici, la medicul de familie se adresează bolnavi cu maladii cronice: diabetul zaharat, patologii ale sistemului digestiv, boli ale aparatului respirator. Profilaxia bolilor imune constituie 98% din planul de imunizări care este aporbat anual.
  În cadrul Centrul de sănătate „Şoldăneşti” este format Centrul Prietenos Tinerilor, care prestează serviciile medicale şi psihologice între 10-23 de ani, efectuate de către medicul obstretician-ginecolog. Toţi vizitatorii sunt instruiţi în încăperi diferite ca să nu fie intimidaţi.
 Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului la Şoldăneşti s-a sărbătorit cu fast. S-a organizat partea festivă de felicitări. Din ordinul conducătorului instituţiei au fost aduse omagii, felicitări şi mulţumiri, s-au înmânat diplome din partea Ministerului Sănătăţii.
 Numai omul sănătos poate genera bogăţii, fie ele materiale sau spirituale, pentru sine sau pentru Patrie, iar medicul este principalul pilon de un privilegiu. Dace e să vorbim de o societate sănătoasă, de modul ei de perpetuare, atunci, cu siguranţă putem afirma că pilonul care susţine principiile unei comunităţi generate dintr-o temelie sănătoasă este, ca o binecuvântare – profesia de medic!
 Această profesie pe bună dreptate este considerată una din cele mia nobile din lume, dar şi una de o responsabilitate inegalabilă. Lucrătorii medicali îşi onorează funcţiile de serviciu la un nivel de măiestrie profesională înalt, muncind cu jertfire de sine, deseori în afara orelor de program, ghidîndu-se în activitatea de zi cu zi de obligaţia supremî fixată în jurământul lui Hippocrates.
 Rolul lucrătorului medical într-o societate este vital, mai ales atunci cîns se vorbeşte tot mai mult despre importanţa sănătăţii fiecărei persoane, în parte. Lucrătorii medicali sunt acei care aduc bucuria continuităţii neamului în fiecare familie, care dăruiesc o rază de speranţă suferindului, tratează boala şi sufletul, în baza simplei chemări a inimii.
 Rep: - Domnule Constantin Balanici, ce le doriţi colegilor de breaslă cu ocazia Zilei lucrătorului medical şi farmacistului care a avut loc în iunie a.c.!
 C.B.: - Le dores sănătate, mereu să fie la datorie, să fie fideli profesiei alese, să se bucure de ceea ce fac ei zilnic, să termine ziua de muncă cu satisfacţie şi să se simtă împliniţi, să ştie fiecare că au făcut un lucru bun pentru cineva, pentru că în familie se simte şi se emană această bucurie, şi atunci sunt fericiţi, mulţumiţi de rezultate în muncă. Sărbători fericite!

Articolul a fost publicat în ziarul "Viaţa familiei şi nu numai".