Ateliere de lucru pentru contabili
Vineri, 08 Iulie 2016
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.
  Subiectul important al instruirilor a fost ”Reformele în sistemul Trezorerial” care a trezit un șir neîntrerupt de discuții vizavi de reforma impusă. Scopul acestor reforme este crearea unui sistem modern, eficient și durabil de management financiar, bazat pe instrumente și mecanisme efective, proiectat la nivelul standardelor europene. Obiectivul este stabilirea unui mecanism unic de evidență contabilă și raportare financiară pentru instituțiile bugetare. Tot aici s-a discutat și despre normele metodologice de aplicare a contruirlor contabile pe notele de contabilități și sa stabilit graficul de prezentare a dărilor de seamă pentru prima perioadă de activitate a acestui an.
 Atelierul a cuprins și exerciții practice în cadrul cărora sau implicat toți participanții la instruire. În același context, Inspectoratul Fiscal a intervenit cu informații ample ce au avut rolul să completeze materialul informativ prezentat de către specialiștii Direcției Finanțe, dar și să atragă atenția cotabililor la termenii de prezentare a diferitor rapoarte la inspectora și particularitățile de impozitare.
 Astfel de ateliere instructive au scopul de a revitaliza și moderniza serviciul de contabilizare din sistemul bugetar de stat totodată oferă posibilitatea tinerilor specialiști din acest domeniu să se documenteze cu actualizările din sfera contabilității.
 Pentru ca aceste instruiri să se desfășoare cu brio, formatorii din cadrul Direcției Finanțe au fost instruiți anterior de către Ministerul Finanțelor.