Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Protecţie socială arrow Festivitate dedicată lucrătorilor din sfera protecției sociale din r. Șoldănești
Festivitate dedicată lucrătorilor din sfera protecției sociale din r. Șoldănești Imprimare
Luni, 26 Septembrie 2016
 Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei, conducerea Direcției Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului din Șoldănești a organizat, la 22 septembrie, în sala de festivități a Consiliului raional, o ceremonie festivă dedicată acestui eveniment.
Evenimentul a adunat lucrătorii din sfera protecției sociale din raion, iar cei mai buni profesioniști din domeniul au primit diplome de merit din partea Direcției și a Președintelui raionului, prezentă la festivitate împreună cu vicepreședintele raionului Nina Florea.
După ce invitații și-au ocupat locul în prezidium, șeful Direcției Vladimir Rusu, a salut, a felicitat prezența și le-a solicitat cîteva momente de atenție pentru a prezenta un raport succind de activitate a Direcției. (Raportul în original poate fi citit mai jos).
  După ce și-au adresat cuvinte calde, urări de numai bine și au trasat noi obiective, au purces să înmâneze un șir de diplome de merit celor care s-au remarcat în activitatea profesională. Astfel printre cei distinși cu diplomă de merit din partea președintelui, pentru munca prodigioasă depusă în slujba comunității, contribuție considerabilă în asigurarea bunăstării populației au fost diplomanții: Ceban Aurelia, contabil – șef; Suhalitca Olesea, specialist superior în administrarea ajutorului social; Guja Emilia, specialist superior în problemele familiilor cu copii în situații de risc; Galbur Nina, șef serviciu îngrijire la domiciliu; Moldvoan Anastasia, lucrător social; Ceban Elena, lucrător social, primăria Salcia; Tîltu Rodica, lucrător social, primăria Climăuții de Jos; Namolovan Olga, asistent social, primăria Cotiujenii Mari; Beschier Alexandra, asistent social, primăria Salcia; Măciuca Rodica, asistent parental profesionist; Ceapa Vasile, părinte educator a CCTF.
 În mesajul său de felicitare, Svetlana Rotundu a menționat despre buna conlucrare care s-a consolidat între Direcția Asistență Socială, Casa Teritorială de Asigurări Sociale și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă de mai mulți ani și a apreciat înalt eforturile specialiștilor care activează în sfera protecției sociale. A subliniat că activitatea profesională în domeniul protecției sociale nu a fost niciodată ușoară, de-a lungul timpului a devenit mai dificilă, iar responsabilitățile angajaților a crescut treptat. Astăzi e momentul să aducem mulțumiri și recunoștințe pentru acei care nu măsoară timpul dedicat zilnic serviciului, dau dovadă de dăruire şi efort deosebit, ce prin devotamentul şi profesionalismul lor, în pofida greutăţilor, sunt fideli profesiei şi slujesc cu dăruire poporului” a spus președintele raionului.
 Cu același prilej, vicepreședintele raionului le-a dorit tuturor lucrătorilor din sfera protecției sociale să-i înconjoare mereu dragoste apropiaților, respectul și fidelitatea colegilor. Și-a exprimat profunda recunoștință pentru dăruirea și efortul deosebit depus în activitate, pentru dragostea și omenia cu care contribuie la soluționarea problemeleor stringent ale celor defavorizați.
 Tot în cadrul sărbătorii au luat cuvântul și alți specialiști ai Direcției, asistenți sociali comunitari și asistenți parentali profesioniști, care au avut ocazia să felicite colegii. Cu emoții pozitive a luat sfârșit evenimentul după care au fost făcute și câteva poze de grup cu toți lucrătorii din domeniul dat.
 Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei este marcată în Republica Moldova anual în a treia duminică a lunii septembrie.
Realizat de: specialistul în relații cu publicul la Consiliul raional

RAPORT DE ACTIVITATE 2016
Stimați lucrători ai sistemului protecție sociale,
E binevenit faptul, că la sfârșitul lunii septembrie în Republica Moldova se sărbătoreşte Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei. Pentru cei circa 226 de persoane din cadrul DASPF Șoldănești, care aplică prevederile legale referitoare la asistența socială, această sărbătoare are o semnificaţie deosebită. Noi, cei care activăm în sfera socială, avem o misiune importantă pe care trebuie să o împlimentăm în activitatea zilnică și anume: să sprijinim populația de a obține condițiile necesare pentru a trăi o viață decentă, acasă și mai cu seamă alături de cei dragi. Munca noastră are la bază valori fundamentale cum ar fi: încrederea, bunătatea, respectul, iubirea de oameni, echitatea socială, competența și integritatea profesională. Dumneavoastră sunteți persoanele cărora bătrânii le împărtășesc amarul și înțelepciunea, copiii rămași fără îngrijire părintească Vă împărtășesc bucuriile și tristețile, familiile în dificultate Vă împărtășesc nevoile zilnice, dar și lecțiile de viață de care trebue să ne păzim, să le preîntîmpinăm pentru a nu fi repetate în societate, familie și în comportamentul zilnic. Voi sînteți omul de suflet și pentru mulți unicul care îi ascultă și le alină durerea.
 În prezent, peste 2530 de persoane beneficiază de serviciile DASPF Șoldănești, mai mult de 1900 beneficiari sînt din categorii socialmente vulnerabile şi aproximativ peste 900 de familii cu copii.
 Activitatea profesională în cadrul asistenței sociale și protecția familiei nu a fost niciodată uşoară. De-a lungul timpului ea a devenit şi mai dificilă, iar responsabilităţile angajaţilor a crescut. S-a majorat nu numai volumul de muncă, dar şi cerinţele faţă de angajaţi. Acesta este motivul pentru care se acordă o atenţie deosebită perfecţionării profesionale a specialiştilor, asistenților și lucrătorilor sociali.
 Asistența socială este una dintre cele mai nobile meserii. Grija și protecția față de cei nevoiași reprezintă, încă de la începuturi, o atitudine dezinteresată și o îndeplinire a datoriei binevole de a-l ajuta pe cel ajuns la nevoie și care cere de a-i da o mînă de ajutor.
 Este de menţionat, că activitatea Direcţiei este axată pe două domenii prioritare:
-protecţia familiei şi copilului aflat în dificultate.
-protecţia persoanelor adulte şi cu disabilităţi,
 În fond sistemul de asistenţă socială cuprinde două componente de bază:
- prestaţii băneşti şi servicii de asistenţă socială
 În perioada anului 2016 Direcţia Asistenţă Socială Protecţia Familiei şi Copilului (DASPFC) şi-a desfăşurat activitatea în conformitate si în dependenţă de obiectivele propuse şi anume: menţinerea unui nivel decent de viaţă al persoanelor social vulnerabile, asigurarea reintegrării lor în societate, acordarea prestațiilor și serviciilor sociale,
 În anul 2016 în adresa DASPFC Şoldăneşti au parvenit peste 100 petiţii de la cetăţeni şi de la diferite instituţii care au fost soluţionate.
 În scopul informării populaţiei despre actele normative, despre programele şi serviciile disponibile persoanelor defavorizate şi familiilor lor pe holurile clădirii Direcţiei a Primăriilor din raion, au fost reînnoite panourile cu materiale informaţionale.
 Sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor sociale de orice formă cu care se confruntă Direcţia în cadrul activităţii sale se petrece şi prin monitorizarea lor prin intermediul mass-media. Astfel, interviuri și articolele scrise de colaboratori au fost prezentate la televiziune, radio și presa, Impuls Șoldanesti, canalele TV „Cotidian”, „Publica”, „Pro TV”, Canal-regional, săptămînalul “Cuvîntul” ,,Opinia Publică”.
 Pe parcursul a. 2016 de către personalul Direcției au fost audiați mai cu seama persoanele în etate, cu disabilităţi, aflați în dificultate și familii în situație de risc în scopul soluţionării problemelor ce ţin de domeniul asistenţei sociale. Au fost oferite consultaţi de ordin juridic, evaluări, vizite la domiciliu, au fost acordate mai multe prestații cît și servicii sociale de susținere cum ar fi:
Serviciul protezare şi ortopedie
 Pe parcursul anului au fost audiate 66 pacienţi, dintre care: 13 persoane au fost înregistraţi în listele de aşteptare pentru a fi asiguraţi cu cărucioare. Din numărul total de pacienţi cu maladii şi afecţiuni ale aparatului locomotor pe parcursul anului 2016 au beneficiat de:
-Încălţăminte ortopedică, specială şi pentru protez - 32 persoane;
- carucioare -10 persoane;
- corset -10;
-bonduri -11;
- proteza membrelor superioare, inferioare -4, premărgătoare -14 subcoate -5 persoane și alte beneficii - bastoane, ochelari, scaune speciale ș.a..
 Fondul local de susţinere socială a populaţiei pe parcursul 2016 şi-a desfăşurat activitatea conform legislaţiei în vigoare şi a planului de activitate aprobat prin decizia Consiliului de administraţie a fondului local de susţinere socială a populaţiei. În decursul anului au fost transferate mijloace băneşti în sumă de 879 mii 850 lei, pentru 1 417 de persoane.
 Dintre acestea cu destinație specială au fost pentru:
- Participanții la Cernobîl, veteranilor de război, de Ziua copilului, Ziua persoanelor în etate, Persoanelor deportate, Pentru școlarizare.
Ajutorul Social
 Întru asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecarei familii şi cu necesitatea acestea de asistentă socială, în baza cererilor pentru acordarea ajutorului social depuse de solicitanţi după examinare s-a primit decizii de stabilire a ajutorului social a 12 mii beneficiari - suma totală a alocațiilor fiind de 11 ml 500 mii lei, ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat 13 mii familii în sumă de 4ml. lei lei. Un aport semnificativ și calitativ în atribuirea și perfectarea actelor beneficiarilor au contribuit asistenții sociali din ATL locală Dobrușa - Burez Uliana, Găuzeni - Sinogaci Ecaterina, Samașcani- Beschier Alexandra, Alcedar - Gorilă Larisa, Cotiujenii Mari - Roga Mariana, Climăuții de Jos - Popușoi Elena, Cușmirca - Cornea Tatiana. Legitimitatea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului cât și determinarea dreptului la ajutor social este monitorizat și executat de specialistul superior în administrarea ajutorului social Dna. Suhalitca Olesea.
 În scopul realizării Legii privind protecția socială a persoanelor cu dizabilităţi, şi în baza Legii „privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi” a Legii „cu privire la veterani” au beneficiat de compensaţie bănească din bugetul local 4 658 persoane cu dizabilitati severe, accentuate, copii cu dizabilitati şi persoane care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilitate.
 În raionul Şoldăneşti au beneficiat de compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor - 88 persoane suma alcătuind 67mii 200lei.
 De serviciul îngrijire la domiciliul beneficiază 522 persoane vârstnice şi cetăţeni inapţi de muncă, unde activează 63 lucrători sociali. De serviciu gratuit beneficiază persoanele vîrstnice, persoanele cu dizabilitați care sînt lipsite de suport din partea copiilor sau a rudelor apropiate. Îngrijirea socială la domiciliu reprezintă o gamă de servicii şi facilităţi, acordate persoanelor solitare pentru ca aceştia să aibă un trai decent şi cât posibil independent în propriile case. Monitorizarea, verificarea și evaluarea serviciilor în conformitate cu planul individualizat de îngrijire este zilnic constatat de Șeful serviciului îngrijire la domiciliu Garbur Nina și Rusu Tatiana.
 În anul curent au beneficiat de bilete de recuparare 97 beneficiari, și anume în centrele sanatoriale Victoria, din or.Sergeevca, Ucraina – 49 de beneficiari și în centrul ,,Speranța din or.Vadul lui Vodă - 48 beneficiari. Costul unei foi de recuperare variază între 7 mii-7,600mii lei.
În raionul Şoldăneşti funcţionează 2 instituţii specializate:
• Azilul pentru bătrîni şi persoane cu dizabilităţi din or. Şoldăneşti;
• Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Păcuraş” din s. Cotiujenii Mari;
 O contribuție semnificativă pentru prestarea serviciilor sociale de îmbunătațirea condițiilor optime de trai, reabilitarea și asistența medico-socială pentru cei 29 de beneficiari persoane în etate şi cu disabilităţi plasați în AZIL a manifestat-o Dna Catrînici Felicia ex. Directorul Azilului
 În decembrie 2012 a fost creat Serviciul social „Asistenta personală” pentru persoanele cu dezabilitaţi severe. Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire persoanelor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate. De la 1 ianuarie 2015 au fost aprobaţi în serviciu 17 asistenţi personali, care oferă servicii de însoţire, îndrumare, îngrijire personală, alimentaţie, igienă în mediul obişnuit, natural la 27 de beneficiari.
Sînt primite 85 cereri de solicitare a Serviciului care sînt înregistrate și puse la evidență în registru unic de evidenţă.
Serviciul Tutelă Curatelă
  Este unul din cel mai raspândit serviciu și mai larg practicat de către serviciul de asistență și protecție.
Conform ultemelor modificari din legislație din domeniul protecției familiei și copilului asupra beneficiarului poate fi instituită două forme de tutelă și anume, copiii temporar ramași fără ocrotire ai cărora părinți sînt plecați peste hotare unde la evidență avem 196 de minori și copii rămași fără ocrotire părintească – 45 minori. La 107 copii este instituită tutelă fără plată adică copiii au rămas vremelnic fără îngrijire părintească din diferite motive.
De la începutul anului 2016, la autoritatea tutelară raională au fost depuse patru cereri de adopție. În urma evaluării situației ce ține de posibilitatea adopției, autoritatea tutelară raională a eliberat la două cupluri atestate de adoptator și decizii prin care potențialii adoptatori au fost luați la evidență. În urma expedierii în instanța de judecată a două cereri de către solicitanți cu privire la încuviințarea adopției au fost adoptați trei copii rămași fară ocrotire părintescă cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani, care până la adopție au fost plasați în servicii sociale de tip familiar. Este de menționat și faptul că doi copii din raion cu statut de copil rămas fără îngrijire părintească au fost adoptați de o familie din alt raion.
  Datorită eforturilor depuse de către Specilistul principal în problemele drepturilor copilului - Namolovan Igor, copiii care au fost deja adoptați vor avea parte de familie, care va fi în stare să asigure minorilor un viitor decent și stabil.
 Serviciul Asistență Parentală Profesionistă este relativ cel mai tînăr serviciu care activează în cadrul Direcția Asistență Socială Protecția Familiei și Copilului.
 În luna februarie 2015 Serviciul APP Șoldănești a fost acreditat de către Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor Serviciilor Sociale pe termen de 5 ani. Beneficiarii serviciului sînt copii rămași sau temporar rămași fără ocrotire părintească, copii din familii vulnerabile aflați în situație de risc, copii cu vârsta de până la 14 ani care au comis antecedente penale, sau copii care, din diferite motive au ajuns într-o situație dificilă. Pe parcursul activității în cadrul serviciului au fost angajați 15 Asistenți Parentali și 2 Părinți educatori, care au fregventat cursuri de instruiri specializate de îngrijire a copilului, au fost desfășurate evaluări a familiei, testări psihologice și care au fost aprobați de către Comisia consiliului raional al copilului aflat în dificultate. Angajarea asistentului parental profesionist este o procedură destul de minuțioasă și birocratică dar necesară deoarece a primi în familie un copil străin, a iubi, și a educi pînă la împlinirea majoratului este un lucru greu care necesită calități deosebite inclusiv și dragoste iubire gingășie față de copil. Noi ne mândrim cu APP: Măciuca Raisa- Cot, Palihovici Natalia, Lomaca Olga - Vadul Rașcov, Ceban Lilia - Cușmirca, Oprea Tatiana, Lachi Aliona, Craciuc Ela, Guja Ion - Șestaci, Railean Alexandra, Țurcan Nadejda, Belous Elizaveta, Muntian Maia - Sămășcani, Cazac Elena – Răspopeni, Ceapa Vasile (PE) - Chipeșca, Buchet Violina - Pohoarna.
  Timp de 5 ani în familiile APP și a părinților educatori au fost plasați 62 copii care au primit căldura, dragostea, educația și grija părintescă. Datorită profesionalizmului asistenților parentali, asistentului social local, a specialistului din Direcție și a părinților educatori în lucru cu copii, 6 copii au fost reintegrați în familiile biologice. Scopul principal al acestui serviciu este de a ajuta familiile cu copii aflați în dificultate de a reveni la un mod normal de viața ca copiii să se simtă confortabil în familia biologică.
  Direcția Asistență Socială, pe parcursul anului de activitate a depus un lucru enorm pentru susținerea și protecția familiilor și persoanelor vulnerabile, și aflate în situație de risc sau în dificultate.
  Trebuie să menționăm și acel fapt că dispunem încă de rezerve care nu au fost irosite în măsura posibilităților. Politicile sociale promovate în Republica Moldova nu au fost realizate întotdeauna la nivelul corespunzător, calitativ și amplu, fapt pe care îl recunoaștem și ne vom strădui de al îmbogăți.
 Din numele conducerii DASPFC adresăm personalului din cadrul Direcției sociale calde felicitări și urări de bine Vă mulțumim pentru că nu osteniți să oferiți suport persoanelor defavorizate și Vă dorim sănătate, noi forțe și emoții pozitive, mai multă răbdare și succese pentru sporirea securității și bunăstării sociale a beneficiarilor.

Vladimir Rusu, șef Direcția Asitență Socială, Protecția Familiei și Copilului Șoldănești
 
< Precedent   Următor >

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Despre riscurile de înghețuri și brume
  Aspecte generale. În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi bruma ocupă un loc important. Ele determină nu numai frînarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora. În pomicultură de exemplu, sînt deosebit de mari daunele îngheţurilor de primăvară care surprind pomii în plină floare, distrugînd uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, piersicii, vişinii, cireşii, mărul şi nucul. De asemenea sînt afectate şi plantaţiile viticole, îndeosebi soiurile timpurii.
 

Citeşte mai departe...


RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.

Citeşte mai departe...


Cunoștințele trainice – cheia succesului
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.

Citeşte mai departe...


Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Economie

Training pentru IMM-urile cu potențial de export
 East Invest 2 Project, vă invită la Training pentru IMM-urile cu potențial de export din 10 – 12 mai 2017 la
Chisinau, (Hotel VisPas, strada Alexandru Lăpuşneanu, 26).
  Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu Proiectul "East Invest 2", finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la cursul privind accesul pe piețele Uniunii Europene.
  Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind relaţiile comerciale cu UE va cuprinde subiecte precum: regulamentele UE şi standartele tehnice, disponibilitatea pentru export a întreprinderilor, marketing şi participarea companiilor la târguri şi expoziţii internaţionale. Instruirile vor fi conduse de către traineri specializaţi din ţările UE şi a Parteniariatului Estic.
    Limba de lucru: limba engleză. Pe parcursul instruirii va fi asigurată traducerea simultană.
   Accesul IMM, pe piețele internaționale, este crucial în lupta întreprinderilor de a se menține competitive și de a-şi extinde activitatea. Remarcăm că un număr impunător de întreprinderi mici şi mijlocii autohtone nu sunt suficient de informate despre cerințele necesare pentru a accesa piața europeană. Întreprinderile menţionează faptul că cunoașterea ZLSAC și aspectele legate de export sunt necesare şi importante pentru dezvoltare.
   Obiectivul Academiei pentru IMM este de a sprijini IMM-urile în procesul implementării Acordului de Comerț Liber RM-UE, cooperarea cu UE și activitatea de export. Pe parcursul conferinței vă veți familiariza cu prevederile și obligațiile impuse de ZLSAC, precum și acquis-ul UE în general. Obiectivul evenimentului este de a sensibiliza mediul de afaceri privind aspectele legate de export și informarea IMM-urilor despre instrumentele necesare accesării la pieţiele UE.
 Pentru a participa la seminar, Vă rugăm să vă înregistrați on-line accesând link-ul: SME application_v1_Moldova_Final rom Termenul limită pentru înregistrare: 5 mai 2017.
     Persoana de contact: Rodica Dimitriu, tel.: 022 23 32 86, e-mail: rodica.dimitriu@chamber.md. 

Citeşte mai departe...


In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Cine munceşte, acela câştigă
   
  Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională ,,Ion Creangă” organizează anual concursul literar ,, La izvoarele înţelepciunii „ cu scopul de a promova lectura şi a familiariza elevii cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatură, cultură, istoria naţională şi universală. Concursul este la ediţia XXVII-a, în anul curent a fost dedicat scriitorului Petre Ispirescu.      Elevii claselor V-VII au studiat literatura recomandată şi au participat activ la etapa locală a concursului, organizaţi şi îndrumaţi de bibliotecarii şcolari, profesorii de limbă și literatură română, bibliotecarii de la bibliotecile publice.

Citeşte mai departe...


Ziua Drapelului Republicii Moldova
  Astăzi 27 aprilie este marcată Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei, care se sărbătoreşte din 2010. În toate instituţiile de învăţămînt din raion au fost organizate diferite activităţi cu acest prilej.
  Elevii din LT,, A. Mateevici” Şoldăneşti, împreună cu Elena Ciorici, directorul adjunct pentru educaţie au prezentat un flash mob dedicat acestui eveniment. Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a accentuat importanţa cunoaşterii istoriei pentru generaţia tânără, a îndemnat participanţii să respecte simbolurile naţionale, să cinstească cu mândrie Drapelul de Stat şi să onoreze Stema de Stat a Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Formarea continuă a cadrelor didactice-condiție primordială spre succes
  
  Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale este necesară pentru asigurarea calității serviciilor educaționale. Stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, proiectarea și desfășurarea eficientă a activităților de perfecționare determină performanțele profesionale.
   În acest scop a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru instruire în Liceul teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești la data de 18 aprilie 2017. În cadrul seminarului a fost desfășurată o activitate de formare continuă cu subiectul ”Evaluarea: experiențe inovative”, moderatori directorii adjuncți pentru instruire dle Stihari Lucia și Maznic Elena.

Citeşte mai departe...


Generaţie sănătoasă
   Centrele de sănătate prietenoase tinerilor au
 scopul de a spori accesul tinerilor la informaţii şi servicii calitative de sănătate şi la alte servicii: informare, consiliere, servicii medicale, referire. Aceste servicii sunt orientate ca să rezolve problemele prioritare cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii.
  La 26 aprilie în incinta sălii de şedinţe a Centrului Medicilor de Familie s-au întrunit directorii adjuncţi pentru educaţie, psihologii şcolari la un seminar, organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.

Citeşte mai departe...


Evaluarea: experiențe inovative
  
  Școala viitorului cere conceptualizări noi și perfecționarea pedagogilor pentru implementarea inovațiilor în abordarea schimbării. Având la cârmă manageri competenți, cu viziuni noi în stilul de conducere și de monitorizare a progresului personalului didactic, școala poate avea o altfel de imagine. Credem că directorii adjuncți instruire din raionul Șoldănești, fiind dirijați de dna Diana Oprea, șefa cabinetului metodic a Direcției raionale Învățământ, au mari șanse să performeze în carieră. Competențele manageriale axate pe consiliere, cunoștințele de care dă dovadă, tactul, optimismul Dumneaei emană încredere, entuziasm, ne mobilizează spre noi realizări, ne stimulează interesul pentru inovațiile în domeniu. Seminarul raional desfășurat de dna Diana Oprea în incinta instituției noaste (IPLT “Alexei Mateevici”) ne-a cultivat un sentiment puternic al semnificației personale în raport cu ceea ce facem, ne-a demonstrat o cultură de colaborare eficientă.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Adunare cu agenții economici din orașul Șoldănești

 

    Recent, președinta raionului, Svetlana Rotundu, a inițiat, împreună cu primăria orașului, o adunare cu mai mulți agenți economici din orașul Șoldănești. Scopul adunării a fost de a face un apel către toți agenții economici pentru a susține inițiativa primarului Ion Cuculescu de a efectua lucrări de reparație capitală în parcul principal al localității. Acest parc de agrement, care cere investiții enorme, nu va fi posibil de folosit în timpul apropiat dacă nu ne vom uni forțele pentru a-i schimba, măcar parțial, imaginea. „Mijloace financiare pentru asta nu au cum să se adune în bugetul primăriei, iar obținerea susținerii finanțatorilor străini este o procedură mai complicată, deaceea vă propun să contribuim fiecare după posibilitate pentru a face ceva frumos pentru acest oraș”. Cam așa a formulat îndemnul său primarul către toți conducătorii prezenți.

Citeşte mai departe...


Adunarea Acționarilor SA ”Salubritate Șoldănești”
 Sfârşitul lunii martie şi început de aprilie 2017 au fost marcante pentru cele 23 APL-uri fondatoare ale SA ,,Salubritate Şoldăneşti,,.
În cadrul adunării acţionarilor din 30.03.2017 administraţia operatorului regional responsabil de asigurarea salubrizării localităţilor a prezentat raportul privind situaţia financiară pentru anul 2016.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Sănătate

Funcții vacante la Centrul de Sănătate Șoldănești
 IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
  Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon: 0 272 252 66 sau 0272 2 51 16;
e-mail - cs.soldanesti@ms.md 

Citeşte mai departe...


Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...