Skip to content

Index

Pagina Principala
Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate Imprimare
Joi, 19 Ianuarie 2017
 
   La începutul zilei de astăzi, la consiliul raional s-a desfășurat ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, prezidată de către vicepreședintele raionului Șoldănești, Nina Florea. 
La ședință au fost chemați toți membrii comisiei și asistenții parentali profesioniști, unuii primari și asistenți sociali din localitate pentru a audia raportul de activitate a Serviciului Asistență Parentală Profesionistă prezentat de către șefa serviciului Emilia Guja. 
RAPORT DE ACTIVITATE
a serviciului social tip familie Asistență Parentală Profesionistă pentru anul 2016

  Asistența Parentală Profesionistă este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială subtitutivă în familia Asistentului Parental Profesionist. Prestatorul acestui serviciu este Direcția Asistență Socială Protecția Familiei și Copilului. Prestarea serviciului se realizează în baza Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea serviciului APP, a standardelor minime de calitate și a metodologiei serviciului, aprobate de Ministerul Mincii, Protecției Sociale și Familiei.
 În raionul Șoldănești Serviciul Asistență Parentală Profesionistă activează pe parcursul a 5 ani, a fost format în anul 2012 cu un număr de 3 APP, în februarie 2015 a fost acreditat de către Consiliul Național de Acreditare a serviciilor sociale pentru o periadă de 5 ani cu un număr de 11 APP. Pe parcursul anului 2015- 2016 a fost completat cu încă 4 APP.

Scopul:
Serviciul oferă copiilor îngrijire familială subtitutivă în familia Asistentului Parental Profesionist.

Obiectivele serviciului:
1. asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesităţile individuale de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia;
2. facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului, ţinînd cont de necesităţile individuale de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia.
Beneficiarii serviciului:
1. copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora, cu excepţia copilului ai cărui părinţi sînt plecaţi peste hotare;
2. copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia ori aflat în situaţie de risc;
3. copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească;
4. copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească;
5. copilul cu dizabilităţi, părinţii sau persoanele în grija cărora se află copilul care au nevoie de timp pentru recuperare;
6. mamele minore cu risc de abandon al copilului.

Plasamentele pot fi:
1. plasament de urgenţă – plasamentul în familia asistentului parental profesionist a copilului a cărui viaţă sau sănătate se află în pericol iminent, indiferent de mediul în care acesta se află, pentru o perioadă de pînă la 72 de ore. Termenul de 72 de ore poate fi extins, însă nu trebuie să depăşească 45 de zile;
2. plasament de scurtă durată – plasamentul planificat al copilului în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mult de 12 luni, în perspectiva (re) integrării copilului în familia biologică sau extinsă ori în perspectiva adopţiei acestuia;
3. plasament de lungă durată – plasamentul planificat în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă care poate dura de la 1 an pînă la atingerea de către copil a vîrstei de 18 ani, iar în cazul în care acesta îşi continuă studiile în liceu, pînă la finalizarea studiilor liceale, dacă nu este posibilă (re)integrarea copilului în familia biologică sau extinsă şi dacă asistenţa parentală profesionistă reprezintă cea mai adecvată formă de protecţie pe termen lung, ţinînd cont de necesităţile de asistenţă şi dezvoltare ale copilului, precum şi de perspectiva integrării sociale ulterioare a acestuia;
4. plasament de răgaz – plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă care nu va depăşi cumulativ 45 de zile calendaristice pe an, pentru a oferi părinţilor sau persoanelor în îngrijirea cărora se află acesta posibilitatea de a se recupera;

Personalul serviciului este stabilit corespunzător :
1 manager pentru 15 APP ceea ce se respectă, necesitatea fiind de încă 1 asistent social responsabil de copiii din plasament, deci pentru fiecare 20 copii este necesar 1 asistent social ceia ce la moment nu dispunem . Solicitarea mea este de a se completa personalul conform regulamentului.

Recrutarea și evaluarea APP:
Toți cei 15 APP sunt locuitori ai satelor raionului Șoldănești. Pînă la aprobare au beneficiat de un curs de instruire inițială de 50 ore (pertecute de partenerii noștri CCF Moldova) evaluările sau petrecut în colaborare cu Autoritățile publice locale, centrul medicilor de familie cît și inspectoratul de poliție.

Aprobarea și instruirea :
Aprobarea APP se efectuează de către Comisia Protecției Copilului aflat în dificultate. La moment avem 15 APP angajați, avem încheiate contracte de muncă cu următoarele persoane:
1. Cazac Elena – APP, s. Răspopeni, r. Șoldănești
2. Railean Alexandra – APP, s. Sămășcani
3. Belous Elizaveta – APP, s. Sămășcani
4. Muntean Maia –APP, s. Sămășcani
5. Țurcan Nadejda –APP, s. Sămășcani
6. Guja Ion – APP, Șestaci
7. Oprea Tatiana – APP, Șestaci
8. Lachi Aliona – APP, s. Șestaci – APP de răgaz
9. Craciuc Ela – APP; Șestaci
10. Ceban Lilia –APP, s. Cușmirca
11. Palihovici Natalia – APP, s. Vadul- Rașcov
12. Lomaca Olga –APP, s. Vadul – Rașcov
13. Ciuntu Parascovia –APP, Climăuții de jos
14. Nacu Maria – APP, s. Climăuții de jos
15. Maciuca Raisa – APP, s. Cot
Pe parcursul anului 2016 toți APP au beneficiat de instruire continuă la temele propuse de ei și acolo unde întîmpină dificultăți de educare, îngrijire, disciplinare a copilului plasat. Instruirea a fost petrecută de managerul serviciului în colaborare cu specialiștii de centrul medicilor de familie- Svetlana Rusu (pulmonolog). Leșan Liudmila – responsabil mame /copil, situații excepționale – Stupin Andrei (căpitan), inspectoratul de poliție – Oleg Semen ( responsabil violență și trafic de ființe umane), SAP- Ion Bumbac (psiholog), probațiune – Tatiana Rogac (specialist reintegrare in societate) partenerii noști din țară CCF Moldova cît și de peste hotare cum ar fi: reprezentanții din America (New Hope Moldova)-Dna Smith.
La sfîrșitul fiecărui an de activitate fiecare APP prezintă un raport de activitate și acordul său de a prelungi contractul de muncă încă pe un an.
În familia APP pot fi plasați 1-3 copii și in cazul copiilor cuplu 4 copii, nu se plasează copii rude pînă la gradul IV în familia APP, cu excepția plasamentului de răgaz.
Salarizarea APP se efectuiază numai pe perioada plasamentului copilului, dacă APP nu are în plasament copii el rămîne angajat, dar nu va fi salarizat.

Activitatea APP și dificultățile întîmpinate:
În îngrijirea APP la moment avem 37 copii, iar pe parcursul anului numărul copiilor a variat de la 27 pînă la 42 ceea ce a adus la unele probleme de acoperire de cheltuieli a alocațiilor destinate și necesare pentru activitatea serviciului.
Ca exemplu fiind plasamentul copiilor Barbăscumpă în familia Ciuntu unde copiii au fost plasați de urgență, dar cea mai mare problemă a întîlnit-o la capitolul sănătatea copiilor. Certificatul medicului demonstra că copiii sunt sănătoși iar de fapt copiii erau cu scabie și pediculoză, APP fiind nevoit să facă cheltuieli neprevăzute. Plus la aceasta, din motivul crizei financiare n-a fost posibil să transferăm alocațiia pentru plasament în prima lună dar s-a efectuat cu întîrziere de 5 luni, ceea ce a produs un disconfort și o încălcare a regulamentului cu privire la organizarea și deasfășurarea serviciului.
Cu o altă problemă ne-am confruntat la plasamentul copiilor ce au fost dezinstituționalizți din centrul multifuncțional din Orhei, cînd de urgență ne-au adus la cunoștință că centrul se desființează și să luăm copii. Din circumstanțele care se crease am plasat, de urgență, pe termen de potrivire copilul Ioncu Alexei în familia Maciuca, care s-a terminat cu eșec, deoarece copilul nu acceptă să fie plasat în serviciul social. Iar odată cu refuzul copilului de a semna un acord de plasament nu avem dreptul să-l plasăm, deoarece serviciul este binevol.
O problemă și mai dificilă este că nu dispunem de un psiholog ce ar petrece ședințe cu copii din plasament deoarece lucrăm cu copii traumați care au nevoie de o reabilitare psihologică, ceea ce ar ușura activitatea APP. Iar în unele cazuri atunci cînd în urma problemelor cu care se confruntă APP au nevoie și ei de susținerea și evaluarea unui psiholog.
O barieră în activitatea APP este și societatea care îi condamnă pentru activitatea lor, o susținere foarte slabă este și din partea ATL care nu prea cunosc Legea 140 unde este stipulat că copiii plasați sunt copii fără îngrijire părintească sau temporar fără îngrijire părintescă. Unii pedagogi care necunoscînd unele lucruri se întîmplă să intimideze copilul care beneficiază de acest serviciu.
Dar reeșind din aceste probleme activitatea serviciului s-a fortificat, au apărut teme de discuții și instruire continuă. A fost acumulată experiență pentru activitatea de mai departe.
Pe parcursul anului am vizitat și evaluat situația fiecărui APP în activitatea sa cu copiii dar și la capitolul impactul plasamentului copiilor asupra famillilor APP. Nici un APP nu s-a plîns că copiii sunt cu dificultăți, din contra toți specifică că societatea este în dificultate și că părinții copiilor sunt iresponsabili, că autoritățile nu au pîrghii de disciplinare a părinților care violează, neglijează și distrug vieți de copii. Dar cu toate acestea ei cunosc toți rolul lor, pentru copil știu că nu pot înlocui părinții, deaceea muncesc la relaționarea pozitivă a copilului cu familia biologică și la posibilitatea reintegrării copilului în familie sau în familia extinsă. O davadă a celor ce spunem sunt succesele obținute de unii APP cum ar fi:
 Reintegrarea cuplului Rusu Natalia și Mihail care au beneficiat de îngrijire în familia Dei Craciuc Ela.
 Reintegrarea cuplului Vitan Ion și Victor în familia biologică care au beneficiat de îngrijire în familia Dnei Maciuca Raisa și nu numai, cuplul Iavorscaia Daria și Jucovschi Alexandru ce au fost adoptați de ei și care la moment îi poartă numele și sau găsit o familie adevărată.
 Adopția copilului Gherghelaș Mihail de către APP Ceban Lilia care a făcut ca frații Gherghelaș să se simtă împliniți.
 Adopția de către APP Railean Alexandara a cuplului Gorun Anatolie și Gabriela.
 Activitatea directă a APP Oprea Taiana în relaționarea copiilor Morari cu potențialul părinte adoptator, care a fost deasemenea un succes deoarece copiii au fost adoptați și se simt bine.
Dacă ar fi să facem un total, de serviciu pe parcurs anului au beneficiat 47 copii în situație de risc. Dintre care 5 au fost adoptați de APP, 2 PA, 4 reintegrați în familia biologică, unul în proces de adopție și 33 copii în situație de risc ce nesesită evaluarea complexă pentru plasamentul planificat într-un serviciu social.
În ceea ce privește activitatea directă a APP în lucrul cu copilul plasat:
APP pentru a dezvolta și menține identitatea copilului APP lucrează cu copilul asupra Cărții vieții. O altă activitate a APP este de a ține la evidență în agenda de lucru toate succesele și insuccesele copilului și pe baza acestei agende să raporteze specialiștilor responsabili de serviciu despre situațiile create. Mapa APP deasemenea este o mostră de reponsabilitate a APP față de serviciul care îl prestează, în această mapă se păstrează toate actele originale ale copiilor plasați cum ar fi: adeverința de naștere, buletinul de identitate, certificatele de deces a părinților, planul de îngrijire a copilului, certificatul medical, certificatul despre deținerea averii copilului, avizul CPCD, actul de transmitere a copilului, dispoziția de plasament, acordul copilului (dacă este mai mare de 10 ani), acordul părinților dacă nu sunt decăzuți din drepturi părintești, graficul de întrevederi (dacă este stabilit).
Fiecare APP este obligat să participe la ședințele de perfecționare profesională lunar, unde beneficiază de instruire, schimb de experiență în rezolvarea problemelor ce apar pe parcursul plasamentului copilului. Iar situațiile dificile se discută separat cu APP și copilul care se adaptează mai greu.
Activitatea specialiștilor cu copilul din plasament:
După plasamentul copilului efectuăm vizite de monitorizaare a adaptării copilului în familia APP, prima lună 4 vizite, 2 lună 2 vizite, a tereia lună 1 vizită iar după aciasta o dată la 6 luni su la necesitate. După fiecare lună efectuăm revederea planului de îngrijire a copilului și revizuirea plasamentului unde evaluăm posibilitatea reintegrării copilului în familia biologică sau extinsă. Pe parcursul a 6 luni este necesar să stabilim statutul copilului dar uneori din motive subiective copii sau aflat și pe parcursul unui an fără statut .
Alocațiile de care beneficiază copilul în plasament:
Conform regulamentului de funcționare a serviciului au fost stabilite următoarele alocații de care beneficiază copii:
Alocația unică la plasament – 3000 lei per/copil
Alocația zilnică pentru alimentarea copilului – 27.70 din 01.01.17 – 31 lei per/zi/copil
Alocația pentru produse igienice – îmbrăcăminte anual – 3000 lei per/ copil în raionul nostru le alocăm lunar 250 lei per/ copil și total se acumulează suma necesară.
Alocația unică la atingerea majoratului – 1000 lei
La copii care au fost stabilite dizabilități aceste alocații sunt majorate cu 30% la sută.
Pe lîngă toate aceste alocații în Legea 760 din 17.09.2014,secț. 2 punct 29 pentru copii încadrați într-o instituție de învățămînt primar, gimnazial, liceal indemnizația zilnică, cu părere de rău nu se alocă.
Ținîndu-se cont de faptul că alocațiile sunt stabilite prin lege dar sunt din bugetele locale de nivelul II, pe parcursul anului ne-am confruntat cu probleme de genul reținerea transferului pentru alimentație pe un termen de trei luni și a transferului alocațiilor unice la plasamentul copiilor. La moment nu avem restanțe la aceste capitole, toții copiii beneficiază de alocații în termenii stabiliți.

SSPFCSR Guja Emilia
 
< Precedent   Următor >

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Agricultură

RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.

Citeşte mai departe...


Cunoștințele trainice – cheia succesului
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.

Citeşte mai departe...


Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Cheia principală a succesului – factorul uman
  În raionul Șoldănești pământul e lucrat pe 30000 ha de terenuri agricole, inclusiv 26900 ha e arabil. În rest - plantaţii multianuale, care în ultimii 7-8 ani au fost reînoite cu peste 1000 ha de livezi intensive şi superintensive. Numai în toamna anului 2016 au fost plantați puieți pentru 16 ha de livadă tânără.
 

Citeşte mai departe...


Economie

In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


În atenţia autorităţilor contractante !
 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în scopul implimentării eficiente a politicii statului în domeniul siguranţei alimentare şi totodată a atingerii unui nivel de protecţie a intereselor consumatorului solicită:
 Includerea în caietele de sarcini la organizarea licitaţiilor privind aprovizionarea cu produse alimentare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial, liceal, preşcolar, tabere de odihnă, instituţii medico-sanitare, aziluri pentru bătrîni şi a altor instituţii similare a cerinţelor obligatorii după cum urmează:

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Tradiții frumoase
  Izvorâte din năzuinţele şi dorurile poporului, din setea de linişte sau din dragostea pentru frumos, tradiţiile populare transmit valori şi crează punţi de legătură între generaţii. Una din disciplinele şcolare care educă gustul pentru păstrarea tradiţiilor şi culturii naţionale este educaţia tehnologică. Prin diversitatea modulelor tratate atît teoretic, cît şi practic profesorul îl ajută pe elev să-şi descopere vocaţia pentru o anumită activitate şi după dorinţa lui să opteze pentru ea.

Citeşte mai departe...


Atelier de lucru: „Tulburarea de limbaj scris-citit”
 Cel mai bun mod de a învăța despre tulburările de limbaj este de a participa la un atelier de lucru. Aceasta presupune să înveți cu alte persoane și să împărtășești experiențe. De asemenea, vă oferă posibilitatea de a întâlni și de a construi o relație cu un specialist în domeniu, care vă poate ajuta și sprijini în viitor.
  Pentru a informa și a direcționa persoanele inițiate să ajute copiii cu tulburări de limbaj scris-citit, Serviciul de Asistență Psihopedagogică a desfășurat un atlier de lucru în Gimnaziul Poiana cu genericul: „Tulburarea de limbaj scris-citit”.

Citeşte mai departe...


Lectura- muzică a gândurilor scrise
 
 Bibliotecile şcolare trebuie să devină surse de informare continuă, de cunoaştere şi instruire, să fie prezente zilnic în viaţa şi lumea elevilor.
  Bibliotecarii trebuie să se implice activ în procesul de modernizare a învăţămîntului prin implementarea noilor forme şi metode de prezentare a documentelor, inclusiv prin organizarea expoziţiilor on-line, a diferitor activităţi tematice , conferinţe de presă cu cititorii, întîlniri cu oameni de litere etc. Frumoase clipe de senzualitate au trăit elevii gimnaziului ,,D. Matcovschi” Vadul-Raşcov împreună cu bibliotecarii şcolari în cadrul seminarului teoretico-practic ,,Stimularea interesului pentru lectură prin strategiile didactice utilizate”.  

Citeşte mai departe...


Seminar cu cadrele didactice de sprijin și președinții Comisiilor Multidisciplinare
 Instituția Publică liceul teoretic Răspopeni a găzduit participanții seminarul teoretico-practic raional cu președinții comisiilor multidisciplinare și cadrele didactice de sprijin cu genericul: „Evaluarea competenței și progresului școlar a elevilor cu CES”.
 Programul de activitate al seminarului a inclus lecții prezentate de Popovici Lucia, învățătoare la clasele primare, gradul didactic II; Caba Galina, profesoară de istorie , gradul didactic I; Ciobanu Larisa, profesoară de limba franceză, gradul didactic I; Artin Tatiana, logoped și psiholog școlar.

Citeşte mai departe...


Consiliere spirituală
 
  Recent, în incinta IP gimnaziul Sămăşcani s-a desfăşurat seminarul teoretico – practic organizat de Direcţia Învăţămînt Şoldăneşti în colaborare protopopiatul Şoldăneşti pentru profesorii de religie cu genericul: ,,Competenţa de consiliere spirituală a profesorului de religie. Standarde de competenţă ale cadrelor didactice ”
    În cuvîntul de salut, Protopopul Vasile Rotari a subliniat că: ,,Religia este disciplina școlară, care se bazează pe revelația divină și-i conduce pe elevi spre cunoașterea lui Dumnezeu. Acest obiect învață tînărul despre iubirea adevărată și despre adevăratele valori și virtuți ale omului, astfel evităm ca adolescenții să se mai simtă atît de confuzi. Prin această formare spirituală, tînărul va crește perfect conștient, la pericolele din exterior și capabil să facă față problemelor care pot apărea la maturitate. Pentru a dobîndi aceste competențe în educația religioasă, profesorul de religie are nevoie de o pregătire teologică și pedagogică deosebită.”
 

Citeşte mai departe...


Construcţii

Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Eveniment însemnat la gimnaziul Climăuții de Jos
În anul 2016 raionul Șoldănești a beneficiat de 870 de mii de lei acordați de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării. Câte 220 de mii de lei au valorificat primăriile Salcia, Alcedar și Poiana - pentru implemetarea proiectelor de renovare sau extindere a sistemului de iluminare stradală existent...
 În colaborare cu Consiliul raional (Secția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri și Direcția Învățământ), administrația gimnaziului Climăuții de Jos a îmbunătățit condițiile de studii la instituție. Prin același program a fost reparat aici și sistemul de încălzire. Valoarea proiectului a constituit 220 de mii de lei. Zilele trecute a fost organizată recepția fianală a lucrărilor efectuate. Pe lângă banii primiți de la bugetul de stat, în aceiași perioadă, Consiliul raional a alocat 31 de mii de lei din componenta școlară pentru schimbarea pardoselei din sălile de clasă.

Citeşte mai departe...


Informație privind valorificarera investițiilor capitale 2016
 1. Drumurile:
Sînt în stare de finalizare lucrările de reparație și întreținere a drumurilor locale finanțate din fondul rutier al raionului – 2,8 mil lei.


Citeşte mai departe...


Sănătate

Funcții vacante la Centrul de Sănătate Șoldănești
 IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
  Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon: 0 272 252 66 sau 0272 2 51 16;
e-mail - cs.soldanesti@ms.md 

Citeşte mai departe...


Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Invitație pentru toți creștinii
Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...