Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Economie arrow Informaţii arrow Succint privind situația social-economică a raionului Șoldănești
Succint privind situația social-economică a raionului Șoldănești Imprimare
Joi, 09 Martie 2017
INFORMAŢIE SUCCINTĂ PRIVIND SITUAŢIA SOCIAL-ECONOMICĂ A
RAIONULUI ŞOLDĂNEŞTI ÎN ANUL 2016
Principalii indicatori privind activităţile economice a raionului Şoldăneşti se prezintă astfel:
*Situaţia demografică în ianuarie-decembrie 2016 (comparativ cu perioada similară a.2015) a fost determinată de o creştere a nivelului natalităţii (cu 2,6%) şi majorarea nivelului mortalităţii (cu 4,6%)
*Numărul preliminar al populaţiei prezente la 01.01.2017 a constutuit în raionul Şoldăneşti - 38397 persoane.
* În luna decembrie 2016 câştigul salarial mediu brut în raionului Şoldăneşti a fost de 4035,8 lei, înregistrînd o creştere de 14,1% faţă de luna decembrie 2015, iar faţă de luna precedentă (noiembrie) o descreştere cu 0,9%. În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna decembrie anul curent 3431,1 lei (+6,4% faţă de decembrie 2015). În sectorul economic (real) câştigul salarial în decembrie 2016 a înregistrat 5143,9 lei (+33,6% faţă de decembrie 2015).
 *Numărul şomerilor oficial înregistraţi, conform datelor Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Şoldăneşti, la 1 ianuarie 2017 a fost de 745 persoane.

*Investiţiile din contul tuturor surselor de finanţare realizate în perioada de raport au insumat 31901,9 mii lei, constituind 66,8% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2015. Lucrările de construcţii-montaj au constituit 19029,9 mii lei, cu 43,0 la sută mai puţin în raport cu ianuarie-decembrie 2015.

*Volumul producţiei industriale, la întreprinderile industriale cuprinse în cercetare statistică lunară, pentru ianuarie-decembrie 2016 a însumat 16556,5 mii lei (în preţuri curente) sau cu 1984,4 mii lei mai puţin comparativ cu ianuarie-decembrie 2015, inclusiv în luna decembrie 2016 valoarea producţiei fabricate a constituit 1102,0 mii lei.

*Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-decembrie 2016 a însumat 11839,1 mii tone-km, cu 8,7% mai puţin comparativ cu ianuarie- decembrie 2015.

*Volumul mărfurilor transportate cu transportul auto de către întreprinderile de transport a constituit 13,7 mii tone micşorînduse cu 0,7% comparativ cu ianuarie-decembrie 2015.

*Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele de folosinţă generală a fost de 242,9 mii pasageri, micşorându-se cu 4,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Infromația a fost pregătită de către Secția Economie
 
< Precedent   Următor >