Skip to content

Index

Pagina Principala arrow Consiliul Raional arrow Şedința comună cu privire la activitatea IP Șoldănești, semestrul II
Şedința comună cu privire la activitatea IP Șoldănești, semestrul II Imprimare
Joi, 14 Iulie 2016
 La data de 14.07.2016, în incinta Inspectoratului de poliție Șoldănești s-a desfășurat ședința comună cu privire la activitatea IP Șoldănești pe parcursul a 6 luni de activitate ale anului curent, la care au participat: Președintele raionului Șoldănești, dna Svetlana Rotundu; Procurorul raionului Șoldănești, d-ul Petru Botnaru; reprezentantul Guvernului în teritoriu, dna Lora Grosu; angajații Inspectoratului de poliție Șoldănești.
 În acest context, ședința a fost deschisă de către șeful adjunct al Inspectoratului de poliție Lilian Cazac, cu un cuvînt de salut, ca urmare solicitînd șefii de secții să dea citire rapoartelor de activitate. Astfel, s-a pus accentul pe analiza situației infracționale, acțiunile de prevenire și planul măsurilor de sensibilizare a populației, dar și pe fluctuația de cadre a Inspectoratului. Ca urmare a celor expuse, procurorul raionului Șoldănești a solicitat respectuos să se acorde o mare atenție documentației de serviciu, analizei la timp a informației parvenite, a vorbit despre conlucrarea poliției cu autoritățile publice locale dar și cu cetățenii pentru a vedea problematica ce persistă în teritoriu. Totodată, dna Svetlana Rotundu a mulțumit polițiștilor pentru participare la toate evenimentele publice și ședințele APL, a vorbit despre necesitatea organizării sistematice a ședințelor echipelor muldisciplinare de către angajații IP, conlucarea poliției cu mass-media și monitorizarea activităților căminelor culturale din raion. În urma audieri rapoartelor, preşedintele a formulat unele recomandări ce ţine de activitatea angajaţilor din inspectorat, şi anume: manifestarea spiritului de iniţiativă din partea colaboratorilor în vederea punerii în discuţie a cazurilor de violenţă în familie în cadrul echipelor muldisciplinare (în special violenţa asupra copiilor); implicarea riguroasă a serviciului de circulaţie rutieră în localităţile rurale; sporirea conclucrării cu administraţiile publice locale de nivelul întîi şi implicarea plenară a şefilor de sector şi a posturilor de poliţie la şedinţele organizate de către APL.
  Dna Lora Grosu, a vorbit despre necesitatea efectuării sondajelor în teritoriu pentru a favoriza îmbunătăţirea imaginei poliției, la fel a accentuat despre conlucrarea cu APL și respectarea legii antifumat.
  În încheiere, d-ul Lilian Cazac a adus mulțumiri pentru participare la această ședință, asigurînd că activitatea polițiștilor va progresa și va aduce rezultate pozitive.


Spicuiri din nota informativă
cu privire la activitatea Inspectoratului de Poliţie Şoldăneşti şi rezultatele obţinute
pe perioada a 6 luni ale anului 2016
  Inspectoratul de poliţie Şoldăneşti, pe parcursul a 6 luni ale anului 2016 a fost orientată la realizarea sarcinilor trasate de Guvern şi de conducerea IGP al MAI.
Secţia Investigaţii Infracţiuni
  Pe parcursul a 6 luni ale anului 2016, fiecarea angajat al efectivului SII a IP Şoldăneşti a depus aport pozitiv la:
- prevenirea, curmarea şi desoperirea infracţiunilor, stabilirea şi lichidarea cauzelor ce favorizează comiterea lor;
- căutarea infractorilor care se eschivează de la răspunderea penală, persoanelor dispărute fără veste şi identificarea cadavrelor în teritoriul deservit;
- la combaterea traficului de droguri şi a traficului ilict de fiinţe umane;
- la apărarea intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice de atentaele criminale.
Efectivul SII deserveşte 33 localităţi, unde în rezultat s-au obţinut următorii indici în activitate:
  Total s-au înregistrat 119 infracţiuni dintre care au fost remise procurorului 98 cauze penale procentul desoperirii fiind de 82,4% - comparativ cu perioada analogică a anului trecut au fot înregistrate 150 infracţiuni, înregistrînd p descreştere de - 20,7 %.
  Referindune la calificarea infracţiunilor sau obţinut următoarele rezultate:
• Infracţiuni excepţional de grave: pe perioada de 6 luni a fost înregistrat 1 infracţiune, care este descoperită şi remisă procurorului. Pe perioada analogică a anului 2015 nu au fost înregistrate nici o cauză penală, denotă p creştere de -100%.
• Infracţiuni deosebit de grave: pe perioada de raportare au fost înregistrate 5 cauze penale, dintre care remise procurorului 4 procentul fiind de 80%. Pe perioada analogică au fost înregistrate 4 cauze, denotă o creştere de 25,0%.
• Înfracţiuni grave: pe periodaa dată au fost înregistrate 17 cauze penale, dintre care remise procurorului 15, procentul fiind de 88,2%. Pe perioada analogică au fost înregistrate 20 cauze, se observă o descreştere de 15,0 %
• Infracţiuni mai puţin grave: Au fost înregistrate 62 de cauze dintre care remise procurorului 46. Procentul constituie 74,2. În 2015 au fost înregistrate 95 cauze, se atestă o descreştere de -34,7%.
• Uşoare: în perioada de raportare au fost înregistrate 34 de cauze, remise procurorului 32, procentul fiind de 94,1%. Pe perioada analogică în 2015 – înregistrate 31 cauze cu o creştere de -9,7%.
Referindu-ne pe fiecare gen de infracţiuni, situaţia este următoarea:
• Omoruri: pe perioada anului 2016 nu au fost înregistrate cauze penale. Pe perioada analogică a anului 2015 au fost înregistrate 2 cauză penală, denotă o descreştere – 100%.
• Tîlhării: pe perioada anulu 2016 nu au fost înregistrate cauze penale. Pe perioada analogică a anului 2015 la fel nu au fost înregistrate infracţiuni de genul dat.
• Violuri: pe perioada 2016 au fost înregistrate 1 cauză penală care sunt remisă procurorului. Pe perioada analogică a anului 2015 nu au fost înregistrate 0 cauze penale, denotă o creştere de + 100%.
• Jafuri: pe perioada anului 2016 au fost înregistate 2 cauze, remise procurorului, procentul fiind de 100%. Pe perioada analogică a anului 2015 sau înregistrat 3 avînd o descreştere de 33,3%.
• Contrabandă: pe parcursul anului 2015-2016 nu au fost ănregistrate nici un caz.
• Furturi: pe perioada anului 2016 au fost înregistrate 46 cauze penale, dintre care remise procurorului 29 procentul fiind de 63,0 %. Pe perioada analogic a a nului 2015 sau înregistrat 76, denotp o descreştere de - 39,5%.
• Pungărşii: pe perioada de şase luni anului 2016 a fost înregistrate 1 cauză penală. Dar pe perioada de şase luni ale anului 2015 nu a fost înregistate cauze penale, denotă o creştere de 100%.
  Dacă să ne referim la infracţiunile grave, este de menţionat că din 23 de infracţiuni, sunt stabiliţi autorii pe toate cauzele penale, din diferite motive de ordin - acţiuni de urmări penală, expertiză etc. Nu au fost transmise procurorului 4 cauze penale.
  Referindu-ne la fiecare sector în parte rezultatele sunt următoarele:
Sec. 1: Înregistrate total infracţiuni: 49 dintre care descoperite 43, procentul fiind de 97,7 %. Infracţiuni contra patrimoniului: 22, furturi 18 cazuri, remise procurorului 13 cauze, procentul fiind de 72,22%. Furturi de telefoane mobile: 7 cazuri, furturi de magazine - 5 cazuri.
Sect. 2: Înregistrate total infracţiuni: 45 dintre care remise procurorului 36, procent – 80,0%. Infracţiuni contra patrimoniului – 25 cazuri, fruturi total - 18, remise -11, procentul - 61,1%. Furturi de telefoane mobile – 3, Furturi de megazine - 0.
Sect. 3:  Înregistrate total infracţiuni: 23 dintre care remise procurorului procentul – 73,9%. Infracţiuni contra patrimoniului – 14 cazuri, fruturi total - 10, remise - 6, procentul – 60,0%. Furturi de telefoane mobile – 3, Furturi de megazine - 1.
  Analiza efectuată indică la o creştere a infracţionalităţii în raionul Şoldăneşti în unele localităţi în comparaţie cu perioada analogică a anului 2015.
Sectorul de poliţie nr.1 Şoldăneşti pe perioada anului 2016 au fost înregistrate 33 infracţiuni pe perioada analogică a anului 2015 sau înregistrat 42 infracţiuni:
- Parcani – anul 2016 au fost înregistrate 3 infracţiuni, anul 2015 – 1 infracţiune;
- Sămăşcani – anul 2016 au fost înregistrate 4 infracţiuni, anul 2015 – 9 infracţiune;
- Olişcani– anul 2016 au fost înregistrate 5 infracţiuni, anul 2015 – 13 infracţiune;
- Fuzăuca– anul 2016 au fost înregistrate 0 infracţiuni, anul 2015 – 1 infracţiune;
- Şestaci – anul 2016 au fost înregistrate 4 infracţiuni, anul 2015 – 7 infracţiune;
Sectorul de poliţie nr.2 Cotiujenii Mari - pe perioada anului 2016 au fost înregistrate 13 infracţiuni pe perioada analogică a anului 2015 sau înregistrat 6 infracţiuni:
- Pohoarna – anul 2016 au fost înregistrate 5 infracţiuni, anul 2015 – 4 infracţiune;
- Zahorna– anul 2016 au fost înregistrate 2 infracţiuni, anul 2015 – 3 infracţiune;
- Găuzeni – anul 2016 au fost înregistrate 2 infracţiuni, anul 2015 – 3 infracţiune;
- Răspopeni – anul 2016 au fost înregistrate 11 infracţiuni, anul 2015 – 8 infracţiune;
- Chipeşca – anul 2016 au fost înregistrate 3 infracţiuni, anul 2015 – 4 infracţiune;
- Dobruşa – anul 2016 au fost înregistrate 2 infracţiuni, anul 2015 – 3 infracţiune
- Cobâlea – anul 2016 au fost înregistrate 6 infracţiuni, anul 2015 – 7 infracţiune
- Cuşelăuca– anul 2016 au fost înregistrate 0 infracţiuni, anul 2015 – 0 infracţiune
- Rogojeni – anul 2016 au fost înregistrate 1 infracţiuni, anul 2015 – 1 infracţiune
Sectorul de poliţie nr.3 Vadul-Raşcov - pe perioada anului 2016 au fost înregistrate 7 infracţiuni pe perioada analogică a anului 2015 sau înregistrat 7 infracţiuni:
- Socol – anul 2016 au fost înregistrate 0 infracţiuni, anul 2015 – 1 infracţiune;
- Climăuţii de Jos– anul 2016 au fost înregistrate 3 infracţiuni, anul 2015 – 7 infracţiuni;
- Cot – anul 2016 au fost înregistrate 1 infracţiuni, anul 2015 – 1 infracţiune;
- Cuşmirca – anul 2016 au fost înregistrate 3 infracţiuni, anul 2015 – 6 infracţiuni;
- Salcia – anul 2016 au fost înregistrate 1 infracţiuni, anul 2015 – 1 infracţiune;
- Lelina – anul 2016 au fost înregistrate 0 infracţiuni, anul 2015 – 0 infracţiuni;
- Şipca– anul 2016 au fost înregistrate 1 infracţiuni, anul 2015 – 2 infracţiuni;
- Mihuleni – anul 2016 au fost înregistrate 1 infracţiuni, anul 2015 – 1 infracţiune;
- Glingeni – anul 2016 au fost înregistrate 2 infracţiuni, anul 2015 – 3 infracţiuni;
- Curătura – anul 2016 au fost înregistrate 2 infracţiuni, anul 2015 – 0 infracţiuni;
- Poiana – anul 2016 au fost înregistrate 2 infracţiuni, anul 2015 – 1 infracţiune;
- Alcedar – anul 2016 au fost înregistrate 0 infracţiuni, anul 2015 – 5 infracţiuni.

  La începutul anului 2016 în căutare penală din anii precedenţi se aflau – 32 infractori penali, ‚ 4 persoane pierdută fără veste, unde din ele au fost depistate - 2 infractori penali‚ 1 persoană la extradare.
  Anul curent au fost anunţaţi în căutare penală – 21 infractori penali, + 1 persoană pierdută fără de veste, unde din ei au fost depistaţi -12 infractori penal + 1 persoană pierdută fără de veste, + 1 persoană la extradare.
  La moment în IP Şoldăneşti au rămas în căutare penală - 38 infractori penali + 4 persoane pierdute fără de veste.
Secţia Urmărire Penală
  În gestiunea ofţerilor de urmărire penală a IP Şoldăneşti s-au aflat 252 cauze penale În total s-a pornit urmărire penală pe 124 sesizări şi s-au înaintat cu propunerea de a nu o porni 81 rapoarte.
  Din cauzele penale aflate în gestiune – 125 au fost remise procurorului cu propunere de terminare a urmăririi penale, adică pentru a fi dispusă una din soluţiile prevăzute de art. 291 CPP. Din acesta 89 au fost remise cu propunerea de expediere în instanţa de judecată, 10 din ele fiind încetate din oficiu de către procuratură. Alte 36 cauze au fost încetate şi clasate, dintre care 8 au fot clasate din lipsa elementelor sau a semnelor componenţei de infracţiune adică din motive de reabilitare. Altele 16 au fost trimise după competenţă dintre care 10 au fost pornite împotrica minorilor sau pe crume comise cu impliarea minorilor. Alte 60 de cauze au fot înaintate cu propunerea de suspendare a urmării penale.
Biroul siguranţă copii
  Potrivit datelor statistice pe parcursul a 6 luni a anului 2016 de către minori au fost săvîrşite 7 infracţiuni, în comparaţie cu anul precedent avem o descreştere a numărului infracţional în rîndul minorilor.
  Efectuînd analiza criminalităţii în sectorul deservit crimele săvârşite de 6 minori, furtul din averea proprietarului au participat 4 minori, 1 infracţiune de huliganism şi 1 pe conducerea unităţii de transport fără să poese permis de conducere.
  Total minori în raion sunt 5892 copii, de vîrstă preşcolaă 1540 de vîrstă şcolară 4352 careîşi fac studiile în 23 de instituţii de învăţământ, Sun 4 licee, 3 şcoli primare-grădiniţă, 16 gimnazii. Copii neşcolarizaţi nu sunt. Cazuri de abandon al instituţiei de învăţământ nu sau înregistrat .
  La evidenţa în IP se află 40 de minori şi 18 familii de părinţi needucogeni în care se educă 12 copii minori.
În 2016 au fot luaţi la edidenţă 13 minori dificili şi au fost radiaţi de la evidenţă 8, motivul fiind împlinirea vîrstei şi nicidecum prin corectare, de asemena părinţi needucogeni care nu-şi îndeplinesc obligaţiile părinteşti aflaţi în vizorul poliţiei în anul 2016 au fost luat 1 părinte iar radiaţi de la evidenţă-1, cu părere de rău situaţia nu s-a schimbat, minorul a atins vîrsta majoratului.
  O atenţie deosebită întru soluţionarea problemelor existente în rîndurile minorilor s+a acordat intituţiilor de învăţământ, au fost organizate şi desfăşurate activităţi de sensibilizare a copiilor, au fost repartizate pliate de informare.
  În anul 2016 în cadrul comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate s+a întrunit de 3 ori, s-a luat decizii în folosul – 47 copii.
  Analizînd formele şi metodele de prevenţie, reeducare şi preîntimpinare a delictelor şi criminalităţii în rîndurile minorilor se ajunge la concluzia că doar prin colaborarea permanentă a Inspectoratului de poliţie cu Direcţia Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi Coplilului, APL şi alte organe este posibil de curmat acest fenomen îngrijorător şi se pot atinge rezultate îmbucurătoare.
 
Serviciul Supraveghere transport şi circulaţie rutieră
Frecvenţa accidentelor rutiere
  Pe parcursul a 6 luni ale anului 2016 pe teritoriul administrativ deservit de IP Şoldăneşti au fost înregistrate 33 accidente rutiere, în rezultatul cărora a decedat 1 persoană, iar altele 5 au fost traumatizate uşor, 4 traumatizate grav, 24 accedent cu pagube materiale, 2 cu părăsirea accidentului rutier.
 În comparaţie cu perioada analogică a anulu precedent, accidenţa rutieră pe teritoriul administrativ deservet, a înregistrat p descreştere la numărul accidentelor rutiere cu 7 mai puţin.
  Din numărul total de accindente, cea mai mare parte o constituie:
- tamponarea obstacolelor din afara carosabilului – 11
- Tamponarea pietonilro – 3
- Ciocnirea – 13
- Inversiunea mijloacelor de transport – 5
- Căderea pasagerilor din vehicul - 1
- Tamponarea cicliştilor - 0
- Ciocnirea vehicolului cu locomotive – 0
- Alte accedente cu participarea vehiculelor – 0
  Frecvenţa accidentelor rutiere după categorii (2016) după lunile anului: ianuarie - 3; februarie – 4; martie – 2; aprilie – 10; mai – 4; iunie – 10.
  În urma analizei situaţiei accidentare, sectorul cu risc sporit de accidente rutiere este traseul R-13 Bălţi-Şoldăneşti-Râbniţa, din numărul total de accidente pe perioada de raportare pe traseul dat s-au produs 6 accidente, cauzele şi motivele producerii acestora este excesul de viteză şi conducerea imprudentă. În scopul ameliorării situaţiei accidentare pe sectorul administrativ deservit, este necesar: intensificarea patrulăprii şi conlucrării cu alte servicii din cadrul IP Şoldăneşti.
 
Secţia Management Operaţional
  Pe parcursul primului semestru a anului 2016, în IP Şoldăneşti au fost înregistrate 1741 plîngeri în Registrul de evidenţă a înştiinţărilor referitoare la infracţiuni şi incidente iar în Registrul infacţiuni au fost înregistrate 205 plîngeri. Petiţi parvenit spre soluţionare în secretarit al IP au fost 38.
  Au fost arestaţi şi deţinuţi în IDP al IP Şoldăneşti 50 peroane dinstre care etaparea a fost efectuată la 17 persoane restul fiind aduşi pentru lucru la ofiţerii de urmărire penală, procurori.
 
Serviciul procedură contravenţională
  Au fost întroduse procese verbale în baza de date totl 729, find aplicată suma amnezilor de 276,360 dintre ele au fost achitate 83,280 iar în 72 de ore-62,780. Procese contravenţionale expediate în judecată – 30 şi la procuratură – 63.Contestate 15, claste 5, 18 expediate la comisii şi 17 la alte organe.

 
 
< Precedent   Următor >

Ultimile noutăţi din:

Finanţe

Declarația privind buna guvernare 2016
 Declarația privind buna guvernare


Citeşte mai departe...


Învață contabilii-șefi ai instituțiilor bugetare
 În scopul implementării prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Direcția Finanțe Şoldăneşti a desfășurat un ciclu de instruire privind aplicarea normelor metodologice. Astfel, la 11 şi 12 ianuarie în sala de protocol a Consiliului raional a avut loc seminarul de instruire a contabililor-șefi ai instituțiilor bugetare şi a primăriilor din raionul Şoldăneşti.

Citeşte mai departe...


Știre de interes: Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an
 Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:
  •  Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;
  • Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

Citeşte mai departe...


Seminar informativ pentru contabilii instituțiilor finanțate din bugetul raional
  Specialiștii din cadrul Direcției Finanțe au organizat o altă rundă de seminare pentru contabilii din instituțiile finanțate din bugetul raional. 
 Seminarul instuctiv a vizat modificările și completările efectuate vizavi de metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare pnetru pentru primul semestru al anului 2016 și pregătirea pentru elaborarea proiectelor de buget pentru anul următor. 

Citeşte mai departe...


Ateliere de lucru pentru contabili
  Direcția Finanțe de comun acord cu Trezoreria Teritorială Șoldănești a organizat, pe data 30 iunie și ulterior pe 7 iulie, instruirea contabililor-șefi din cadru primăriilor, cît și a contabililor - șefi, ai instituțiilor finanțate de bugetul raional.
 Seminarul instructiv a vizat metodologia prezentării rapoartelor privind executarea bugetelor și rapoartelor financiare. Pentru pirma dată în acest an, contabilii operează cu metodologia create în format electronic astfel toate dările de seamă vor fi recepționate de către Direcția Finanțe în varianta electronica.

Citeşte mai departe...


Agricultură

Despre riscurile de înghețuri și brume
  Aspecte generale. În grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi bruma ocupă un loc important. Ele determină nu numai frînarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, ci chiar moartea parţială sau totală a acestora. În pomicultură de exemplu, sînt deosebit de mari daunele îngheţurilor de primăvară care surprind pomii în plină floare, distrugînd uneori aproape întreaga recoltă. Au de suferit îndeosebi caişii, piersicii, vişinii, cireşii, mărul şi nucul. De asemenea sînt afectate şi plantaţiile viticole, îndeosebi soiurile timpurii.
 

Citeşte mai departe...


RAPORT de activitate al DAA pentru perioada 2016
  În Republica Moldova Agricultura continuă să fie un sector important în economia țării cu toate că se simte o descreștere a contribuției agriculturii la Produsul Intern Brut (PIB) și constitue circa 10-14 % din datele ultimilor 4-5 ani comparativ cu cele peste 30 % înregistrate în urmă cu un deceniu.
  Această scădere a fost determinată de apariția rapidă a sectorului de servicii, ce reprezintă actualmente 2/3 din PIB. Mai mult decăt atăt, industria alimentară a furnizat în anul de referință 40 % din totalul industriei, în timp ce cu 5 ani în urmă era de circa 50%. Cauzele principale de instabilitate a produselor agricole este dependența agriculturii de condițiile climaterice – seceta a devenit un factor destructiv comun în ultimii ani care dacă nu al doilia păi al 3-lea an este secetos.

Citeşte mai departe...


Cunoștințele trainice – cheia succesului
  
  Recent, la inițiativa Centrului regional ACSA și Direcției Agricultură și Alimentare a Consiliului raional Șoldănești, la plantația de prun a SRL „Madino-Agro” din Olișcani, a fost organizată instruirea pomicultorilor privind tăierea în uscat a pomilor fructiferi și, în special, a celora de prun în condițiile anului curent. Plantația are 6 ani de la înființare, coroanele pomilor (și instruirea) au fost efectuate în strictă conformitate cu cerințele tehnologice de rigoare și recomandările experienței înaintate în domeniu.
   În calitate de instructor s-a prezentat Gheorghe Storoja, specialist consacrat în domeniu, cu un stagiu de muncă în domeniu de peste 42 de ani. Beneficiarii activității de instruire sunt pomicultori cu stagiu mare de muncă în ramură, dar, după cum au menționat și ei, mai au nevoie de cunoștințe noi și bine argumentate pentru o calitate mai înaltă a lucrărilor. Acest lucru l-au confirmat pomicultorii Serghei Ioncu, Svetlana Durnea, Ion Dămășcan, Natalia Rusnac și alții.

Citeşte mai departe...


Culturile nucifere: realități și perspective europene
    Recent, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat seminarul de instruire a deținătorilor de plantații nucifere și a celora care intenționează să inițieze pe viitor afaceri în acest domeniu. Activitatea instructivă cu genericul ,,Culturile nucifere: realități și perspective europene” a fost organizată de către Direcția Agricultură și Alimentare a Consiliului raional și Centrul regional ACSA. Cei prezenți au avut posibilitatea să obțină noi cunoștințe în inițierea afacerilor în domeniul nucifer, să se familiarizeze cu cerințele tehnologice la producerea nucilor și miezului de nucă de calitate și cu alte aspecte ale activităților de obținere a rezultatelor performante, ascultându-l pe directorul executiv al Uniunii Asociațiilor producătorilor de culturi nucifere din Moldova, Constantin Gajim, la fel și pe deținătorul primei mari plantații de nuci din raion, Nicolae Micu, pe alți participanți la instruire. Mai jos prezentăm notițe de la seminar.

Citeşte mai departe...


Învăţăm lucrând, lucrăm învăţând
  La 10 februarie, ora 10.00, Direcţia Agricultură și Alimentație, în comun cu Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru (SRFC), a convocat o şedinţă de lucru/instruire pe subiectul ”Corectitudinea legală de executare a Legii nr. 198 – XV cu privire la arenda în agricultură”. Ședința era destinată autorităților publice locale de nivelul I, inclusiv specialiștilor pentru reglementarea cadastrului funciar și agenților economici.

Citeşte mai departe...


Economie

Training pentru IMM-urile cu potențial de export
 East Invest 2 Project, vă invită la Training pentru IMM-urile cu potențial de export din 10 – 12 mai 2017 la
Chisinau, (Hotel VisPas, strada Alexandru Lăpuşneanu, 26).
  Camera de Comerţ şi Industrie a RM în colaborare cu Proiectul "East Invest 2", finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la cursul privind accesul pe piețele Uniunii Europene.
  Instruirea interactivă din cadrul Academiei pentru IMM-uri privind relaţiile comerciale cu UE va cuprinde subiecte precum: regulamentele UE şi standartele tehnice, disponibilitatea pentru export a întreprinderilor, marketing şi participarea companiilor la târguri şi expoziţii internaţionale. Instruirile vor fi conduse de către traineri specializaţi din ţările UE şi a Parteniariatului Estic.
    Limba de lucru: limba engleză. Pe parcursul instruirii va fi asigurată traducerea simultană.
   Accesul IMM, pe piețele internaționale, este crucial în lupta întreprinderilor de a se menține competitive și de a-şi extinde activitatea. Remarcăm că un număr impunător de întreprinderi mici şi mijlocii autohtone nu sunt suficient de informate despre cerințele necesare pentru a accesa piața europeană. Întreprinderile menţionează faptul că cunoașterea ZLSAC și aspectele legate de export sunt necesare şi importante pentru dezvoltare.
   Obiectivul Academiei pentru IMM este de a sprijini IMM-urile în procesul implementării Acordului de Comerț Liber RM-UE, cooperarea cu UE și activitatea de export. Pe parcursul conferinței vă veți familiariza cu prevederile și obligațiile impuse de ZLSAC, precum și acquis-ul UE în general. Obiectivul evenimentului este de a sensibiliza mediul de afaceri privind aspectele legate de export și informarea IMM-urilor despre instrumentele necesare accesării la pieţiele UE.
 Pentru a participa la seminar, Vă rugăm să vă înregistrați on-line accesând link-ul: SME application_v1_Moldova_Final rom Termenul limită pentru înregistrare: 5 mai 2017.
     Persoana de contact: Rodica Dimitriu, tel.: 022 23 32 86, e-mail: rodica.dimitriu@chamber.md. 

Citeşte mai departe...


In atenția femeilor antreprenoare!
                                                
300 de femei din Republica Moldova vor fi beneficiare ale proiectul „Business Women Academy”. Proiectul va fi gestionat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB)cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Citeşte mai departe...


Îndeplinirea planului operațional pentru anul 2016
Îndeplinirea planului operaţional actualizat pentru anul 2016 a
,,Strategiei de dezvoltare durabilă al raionului Şoldăneşti”
În anul 2016 s-au îndeplinit următoarele obiective:


Obiectivul I. Dezvoltarea şi diversificarea economiei raionului
Măsura preconozată 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru susţinerea ÎMM
Agenţii economici şi tinerii antreprenori sunt informaţi, că Ministerul Economiei, ODIMM,, Organizaţia de promovarea exportului din RM, Asociaţia investitorilor străini - sunt organizaţiile, care se ocupă cu investitorii. Pe pagina WEB a Consiliului Raional a fost publicată lista proiectelor naţionale şi internaţionale în derulare în domeniul ÎMM, agenda Locală a Antreprenorului .
• Prin intermediul primăriilor au fost repartizate materiale informative, prin care populaţia a luat cunoştinţa de domeniile serviciilor acordate de către Biroul Comun de Informaţii şi Servicii(BCIS).

 

Citeşte mai departe...


În atenția cetățenilor din raionul Șoldănești
       Secţia Economie aduce la cunoştinţa locuitorilor raionului 
Şoldăneşti, că în fiecare joi, între orele 9.00-12.00, în incinta Consiliul raional, etajul I, va activa Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), în cadrul căruia specialiştii vor acorda consultaţii din domeniile:
- Casei Naţionale Teritoriale de Asigurări Sociale
- Asistenţei Sociale şi Protecţia Familiei
- Inspectoratului Fiscal de Stat
- Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Inspecţiei Muncii
- Serviciului cadastral
- juristulului Consiliului raional
(referitor la calcularea pensiei, indemnizaţii pentru copii, ajutor social, plata impozitelor, angajarea în câmpul muncii, servicii de cadastru, deschiderea afacerii, proiecte în derulare).
   Relaţii la tel: (0272) 2-54-83, (0272) 2-53-66.

Citeşte mai departe...


Proiectele naţionale implementate de ODIMM
  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, care dezvoltă şi implementează programe şi instrumente de suport penrtu sectorul ÎMM din Republica Moldova, cu scopul creşterii performanţei şi nivelului de competivitate a acestuia,contribuind la dezvoltarea economică durabilă a ţării şi la crearea de noi locuri de muncă.
Vă prezentăm informaţia referitor la Proiectele naţionale implementate de ODIMM.

Citeşte mai departe...


Învăţământ

Cine munceşte, acela câştigă
   
  Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Biblioteca Naţională ,,Ion Creangă” organizează anual concursul literar ,, La izvoarele înţelepciunii „ cu scopul de a promova lectura şi a familiariza elevii cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatură, cultură, istoria naţională şi universală. Concursul este la ediţia XXVII-a, în anul curent a fost dedicat scriitorului Petre Ispirescu.      Elevii claselor V-VII au studiat literatura recomandată şi au participat activ la etapa locală a concursului, organizaţi şi îndrumaţi de bibliotecarii şcolari, profesorii de limbă și literatură română, bibliotecarii de la bibliotecile publice.

Citeşte mai departe...


Ziua Drapelului Republicii Moldova
  Astăzi 27 aprilie este marcată Ziua Drapelului şi a Stemei de Stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei, care se sărbătoreşte din 2010. În toate instituţiile de învăţămînt din raion au fost organizate diferite activităţi cu acest prilej.
  Elevii din LT,, A. Mateevici” Şoldăneşti, împreună cu Elena Ciorici, directorul adjunct pentru educaţie au prezentat un flash mob dedicat acestui eveniment. Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a accentuat importanţa cunoaşterii istoriei pentru generaţia tânără, a îndemnat participanţii să respecte simbolurile naţionale, să cinstească cu mândrie Drapelul de Stat şi să onoreze Stema de Stat a Republicii Moldova.

Citeşte mai departe...


Formarea continuă a cadrelor didactice-condiție primordială spre succes
  
  Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale este necesară pentru asigurarea calității serviciilor educaționale. Stabilirea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, proiectarea și desfășurarea eficientă a activităților de perfecționare determină performanțele profesionale.
   În acest scop a fost organizat un seminar instructiv-metodic cu directorii adjuncți pentru instruire în Liceul teoretic ”A.Mateevici” Șoldănești la data de 18 aprilie 2017. În cadrul seminarului a fost desfășurată o activitate de formare continuă cu subiectul ”Evaluarea: experiențe inovative”, moderatori directorii adjuncți pentru instruire dle Stihari Lucia și Maznic Elena.

Citeşte mai departe...


Generaţie sănătoasă
   Centrele de sănătate prietenoase tinerilor au
 scopul de a spori accesul tinerilor la informaţii şi servicii calitative de sănătate şi la alte servicii: informare, consiliere, servicii medicale, referire. Aceste servicii sunt orientate ca să rezolve problemele prioritare cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii.
  La 26 aprilie în incinta sălii de şedinţe a Centrului Medicilor de Familie s-au întrunit directorii adjuncţi pentru educaţie, psihologii şcolari la un seminar, organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor.

Citeşte mai departe...


Evaluarea: experiențe inovative
  
  Școala viitorului cere conceptualizări noi și perfecționarea pedagogilor pentru implementarea inovațiilor în abordarea schimbării. Având la cârmă manageri competenți, cu viziuni noi în stilul de conducere și de monitorizare a progresului personalului didactic, școala poate avea o altfel de imagine. Credem că directorii adjuncți instruire din raionul Șoldănești, fiind dirijați de dna Diana Oprea, șefa cabinetului metodic a Direcției raionale Învățământ, au mari șanse să performeze în carieră. Competențele manageriale axate pe consiliere, cunoștințele de care dă dovadă, tactul, optimismul Dumneaei emană încredere, entuziasm, ne mobilizează spre noi realizări, ne stimulează interesul pentru inovațiile în domeniu. Seminarul raional desfășurat de dna Diana Oprea în incinta instituției noaste (IPLT “Alexei Mateevici”) ne-a cultivat un sentiment puternic al semnificației personale în raport cu ceea ce facem, ne-a demonstrat o cultură de colaborare eficientă.

Citeşte mai departe...


Construcţii

Adunare cu agenții economici din orașul Șoldănești

 

    Recent, președinta raionului, Svetlana Rotundu, a inițiat, împreună cu primăria orașului, o adunare cu mai mulți agenți economici din orașul Șoldănești. Scopul adunării a fost de a face un apel către toți agenții economici pentru a susține inițiativa primarului Ion Cuculescu de a efectua lucrări de reparație capitală în parcul principal al localității. Acest parc de agrement, care cere investiții enorme, nu va fi posibil de folosit în timpul apropiat dacă nu ne vom uni forțele pentru a-i schimba, măcar parțial, imaginea. „Mijloace financiare pentru asta nu au cum să se adune în bugetul primăriei, iar obținerea susținerii finanțatorilor străini este o procedură mai complicată, deaceea vă propun să contribuim fiecare după posibilitate pentru a face ceva frumos pentru acest oraș”. Cam așa a formulat îndemnul său primarul către toți conducătorii prezenți.

Citeşte mai departe...


Adunarea Acționarilor SA ”Salubritate Șoldănești”
 Sfârşitul lunii martie şi început de aprilie 2017 au fost marcante pentru cele 23 APL-uri fondatoare ale SA ,,Salubritate Şoldăneşti,,.
În cadrul adunării acţionarilor din 30.03.2017 administraţia operatorului regional responsabil de asigurarea salubrizării localităţilor a prezentat raportul privind situaţia financiară pentru anul 2016.

Citeşte mai departe...


Echipa ADR Centru în vizită la Șoldănești
   La data de 15 februarie, la Consiliul raional a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea șefului Direcției relații cu instituțiile de dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcții Eduard Ungureanu, directorul ADR Centru Viorel Jardan și reprezentanții a managementul proiectelor împreună cu specialistul Secției Construcții Gospodării Comunale și Drumuri, Valeriu Bunăcalea și managerul Centrului de Sănătate Constantin.

Citeşte mai departe...


Președintele raionului la ședința Consiliului regional pentru Dezvoltare Centru
 La 26 ianuarie președintele raionului a participat la ședinta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru, care s-a desfasurat în or. Ialoveni.  În cadrul acestei ședințe au fost discutate mai multe chestiuni ce ține de implementarea Strategiei de Dezvoltare Regionala Centru pe parcursul anului 2016, despre Concursul de propuneri de proiecte Planul Operațional Regional Centru 2017-2020 și despre implementarea proiectelor investiționale pe parcursl anului 2016.

Citeşte mai departe...


Discuții vizavi de managementul deșeurilor și managementul apeductelor în primării
Astăzi, la Șoldănești, autoritățile publice locale din cele 23 de primării din raionul Șoldănești s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta despre noile modalități de management al apeductelor aflate în gestiunea primăriei și reflecții vizavi de probleme apărute în procesul de gestionare a deșeurilor solide în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I.
 

Citeşte mai departe...


Sănătate

Funcții vacante la Centrul de Sănătate Șoldănești
 IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
  Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon: 0 272 252 66 sau 0272 2 51 16;
e-mail - cs.soldanesti@ms.md 

Citeşte mai departe...


Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017
 Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
• Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol.
• Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern.
 Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii şi mediatorii neangajaţi plătesc prima în mărime integrală.
Prima de asigurare poate fi achitată la oficiile Poşta Moldovei şi la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Est tel. 023521816, 023520768 sau la Info CNAM – 0 800 99999.

Citeşte mai departe...


Spicuiri din activitatea IMSP Spitalul Raional Șoldănești
 IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti îşi desfăşoară activitatea în regim non stop cu capacitatea de deservire pentru 115 paturi.

  Pentru anul de activitate 2016 numărul
cazurilor tratate contractate cu CNAM constituie total – 3993 pentru populaţia asigurată /24402/ din care: - 3213 acute şi 780 cronice cu suma contractului de 16988,5 mii lei.
 Numărul cazurilor tratate atît acute cit şi cronice a fost îndeplinit pînă la data de 20.12.2016 cu 100% şi raportat Centrului de Managment în Sănătate.
   Instituţia a achitat pînă la data de 21.12.2016 – 12 salarii angajaţilor ,15% indicatorii de performanţă individuală în munca pentru lunile iulie-noiembrie şi cîte 0.75 salariu ajutor material tuturor angajaţilor. Cota cheltuielilor de personal pentru perioada anului 2016 constituie 54.6% faţă de 55% normativ.

Citeşte mai departe...


Raport succint de activitate a Centrului de Sănătate
 Raport succint de activitate a IMSP Centrul de Sănătate Șoldănești pentru anul 2016

Odată cu definitivarea reformei în asistența medicală primară și înființarea Centrelor de Sănătate autonome Centrul Medicilor de Familie Șoldănești a devenit Centrul de Sănătate Șoldănești ce prestează servicii medicale la peste 20 000 de populație, sau puțin mai mult de jumătate din populația raionului.

Citeşte mai departe...


Noi medicamente compensate, prescrise de la 1 octombrie
 Lista de medicamente compensate din fondurile de 
 
 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care a fost extinsă recent până la 134 de denumiri comune internaţionale, a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie 2016.
 Noile medicamente compensate vor fi utilizate pentru tratamentul a peste 20 de maladii în sala de tratamente/staţionar de zi, în cabinete de proceduri şi la domiciliu. Este vorba despre cele mai frecvente boli întâlnite în practica medicului de familie, printre care se numără pancreatita cronică, bronşita, pneumonia, pielonefrita etc.
 O noutate este şi creşterea accesului la medicamente compensate a persoanelor cu hepatită şi ciroză hepatică. Acestea vor beneficia de acidum ursodeoxycholicum – preparatul care anterior era recomandat doar pentru anumite tipuri de maladii asemănătoare. De asemenea, a fost majorată de la 50% la 70% rata de compensare a trei medicamente pentru tratamentul maladiilor aparatului digestiv (omeprazolum, famotidinum şi clarithromycinum). Pentru adulţi medicamentele vor fi compensate parţial, în proporţie de 70% pentru tratamentul stărilor acute în staţionare de zi, săli de proceduri, la domiciliu şi de 50% - în cazul unor maladii cronice.

Citeşte mai departe...


Protecţie socială

Activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului din Alcedar și Poiana
 
 La 22 martie 2017, în biroul vicepreședintelui raionului Șoldănești, a avut loc ședința Consiliului Raional pentru Protecția Copilului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la activitatea consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului a primăriei din com. Alcedar și primăriei sat. Poiana pentru anul 2016.
Raportori: Cepraga Fiodor, primarul com. Alcedar și Negruța Nadejda primarul s. Poiana;

Citeşte mai departe...


Caz incitant la DASPFC Șoldănești
  În după amiaza zilei de 9 februarie la sediul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului din Șoldănești s-a adresat o mamă tânără cu un copil de numai jumătate de an. Avea o rugăminte ieșită din comun pentru această instituție raională...
  Mama, în vârstă de 19 ani, originară din raionul Rezina, a apelat la autoritatea tutelară din Șoldănești pentru a cere ajutor. Ajunsă într-o situație de impas, rămasă fără susținerea părinților sau a rudelor, fără loc de trai propriu și loc de muncă, ea a ajuns în stradă cu copilul în brațe. Disperată, a cerut ca fetița să fie plasată într-o instituție (pe o perioadă scurtă, până își va găsi o locuință și un serviciu stabil).

Citeşte mai departe...


Protecția drepturilor copilului
 Membrilor Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului:Florea Nina, Rusu Vladimir, Mîndru Nicolae, Morari Serghei, Barbos Margareta, Rotari Nadejda, Svetlana Zaițev, Croitoru Veaceslav și Namolovan Igor s-au convocat în ședința ordinară al consiliului. La ședința au fost abordate următoarele chestiuni:

Citeşte mai departe...


Astazi au fost examinate dosarele depuse la FLSSP Șoldănești
 
   În anul 2016, din Fondul Local de Susținere Socială a Populației Șoldănești, 2824 de locuitori ai raionului Șoldănești, au beneficiat de susținere financiară acordată prin Deciziile Consiliului de Administrație a Fondului.
  De ajutorul material au beneficiat invalizi, persoane singure și în etate, precum și alte persoane inapte de muncă, dar și familiile cu mulți copii. Acestea pot solicita o asistenţă financiară unică odată la 11 luni prezentând acte confirmative. Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost alocați peste 1,5 milioane de lei, în baza cererilor depuse.
Cifrele au fost prezentate de către Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație a FLSSP Șoldănești, care a avut loc la 20 ianuarie 2017.
 

Citeşte mai departe...


Sărbătoare pentru bătrânii solitari
 Cu o zi înainte de Revelion, un grup de consilierii raionali au vizitat persoanele de la Azilul pentru bătrâni și a persoane cu dizabilitate din or. Șoldănești.  Vicepreședintele raionului Nina Florea, însoțită de către consilierul Djumber Todua, Musteață Gheorghe și Rusu Larisa au adus în dar merinde dar și cele mai calde urări de bine.
 Printr-o decizie aprobată la ședința Consiliului raional din 08 decembrie s-a decis alocarea a 3000 mii lei pentru beneficiarii din Azil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Acest obiecei se păstrează de cînd este fondat azilul de batrâni.

Citeşte mai departe...


Cultură

Festival pascal, festival de suflet ”Cu gândul la Tine, Doamne”
   Da, marți multă lume, care venise la 
mănăstirea Cușelăuca, se gândea cu rugă și dragoste la Dumnezeu și la Fiul Său - Iisus Hristos. Oamenii vroiau să se mai încălzească aierul de afară, fiindcă multe femei și fetițe erau tocmai vinete pe la buze de frig. Alții, mai ales organizatorii, vroiau tare mult să nu plouă, deoarece se anunțase pe la posturile de radio și televiziune despre asta. O parte dorea să evolueze bine în scenă, câte unul stând chiar cu mâinile împreunate în semn de rugă...
   Eu cred că Dumnezeu și Fiul Său au auzit asta, fiindcă până la urmă s-a făcut mai cald, n-a plouat și toate cele 21 de colective au evoluat cu succes. A fost o zi feerică, o zi cu multe cântece pascale și de proslăvire a Mântuitorului. În scenă se perinda colectiv după colectiv, fiecare depunând mult efort și talent pentru a evolua mai bine decât alții, dar și decât anii trecuți. În rezultat, spectatorii au avut parte de ceva deosebit...

Citeşte mai departe...


ARF are o nouă conducere
     Asociația raională de Fotbal (ARF) Șoldănești și-a votat un nou organ de conducere. Resetarea Asociației s-a produs după ce fostul președinte al ARF, Alexandru Relițchi, s-a retras din activitate.
   Marți, 11 aprilie 2017, în oraşul Șoldănești a avut loc Adunarea Generală de dare de seamă şi alegere a organelor de conducere a ARF. La eveniment au participat 17 din 25 de delegaţi din partea membrilor afiliaţi ai ARF Șoldănești, plus președintele raionului, inclusiv conducerea şi membrii Comitetului Executiv al Asociaţiei. Forul fotbalistic naţional a fost reprezentat de către Ruslan Berzoi, vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal.
 

Citeşte mai departe...


Festivalul Republican al Umorului

 Din dorința de a antrena colectivele de teatru, satiră și umor într-o competiție artistică deschisă și onestă, bazată pe libertate de exprimare, creativitate, imaginație, sensibilitate și originalitate, Secția Cultură, Tineret și Sport și Primăria Cotiujenii Mari, susținute de Consiliul raional Șoldănești și de Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, organizează și desfășoară Festivalul Republican al Umorului la fiecare început de aprilie.
Ajuns la cea de-a III-ea ediție, festivalul are loc la baștina actorului, regizorului și umoristului Gheorghe Urschi, în satul Cotiujenii Mari.


Citeşte mai departe...


”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a
 La data de 30 martie 2017, în sala de festivități a L/T ”Alexei Mateevici” s-a desfășurat Concursul national ”Zilele Mateevici 2017” ediția a V-a dedicate aniversării a 129 de ani de la nașterea poetului –preot la care au participat 98 de elevi din liceele ”Alexei Mateevici„ și ”Ștefan cel Mare”, gimnaziile Cotiujenii Mari, Pohoarna, Salcia, Dobrușa, Poiana, Fuzăuca, Vadul-Rașcov, Chipeșca și Liceul ”Aleco Russo” din s. Cojușna, raionul Strășeni. Învingătorii au fost premiați cu trofee, medalii și cărți. Diplome au primit toți paticipanții. Ca oaspete la concurs au fost invitați Protopopul de Șoldănești Vasile Rotari, domnul Strătilă Vlad, reporterul ziarului ”Făclia”, membru al Uniunii Scriitorilor, Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ și Iurie Durnea, directorul școlii de pictură.

Citeşte mai departe...


Decada ”Mărțișor - 2017” în plină desfășurare
  În fiecare primavară, la început de martie, colectivele artistice care activează în raionul Șoldănești își invită spectatorul la un concert de zile mare – peste toate ”Mărțișorul” preia stăpânirea, iar razele de soare scot din case oamenii dornici de petreceri și voie bună. Copii și maturii încântă ochiul și inima prin evoluări notorii, caracterizate de sufletul primăverii, al reînoirii, al dragostei, al speranței și bunei dispoziții. Toți se bucură când vine primăvara, îndeosebi cei care reușesc să adune cât mai mulți spectatori la concertele cu ocazia sosirii primăverii sau cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Femeii. Decada ”Mărțișor” este un eveniment devenit tradițional și la noi, la Șoldănești. Această manifestare culturală adună pe scenă artiști valoroși din raion într-o sublimă sărbătoare a muzicii, a dragostei și a prieteniei.
 

Citeşte mai departe...