În raionul Șoldănești a fost dat start secerișului

5 iulie 2019

         Cea mai importantă lucrare agricolă, care a demarat pe câmpurile agenților economici din raion, este recoltarea. E un moment important, pentru că fermierii s-au pregătit temeinic să desfășoare aceste lucrări în termene optime, fiind atenți, firește, și la prognozele meteorologice. Gospodarii lucrează cu abnegație pentru a strânge roada fără de pierderi. Indiscutabil, precipitaţiile din ultima perioadă nu-i prea bucură pe agricultori, și îi îngrijorează pentru că ar conduce la tărăgănarea secerișului și pierderi de roadă.

         Practic toți agenții economici din primăriile raionului sunt preocupați de recoltarea grânelor. Iar situația la moment se prezintă astfel:

         În  raion au fost însămânțate cu culturi cerealiere grupa I, roada anului curent, 10270 ha, dintre care semănăturile de toamnă constituie 94 la sută, iar cele de primăvară – 6%.

         Suprafața cea mai considerabilă e cultivată cu grâu de toamnă –  în jurul a 8 mii ha, după care urmează rapița de toamnă, fiind cultivată pe aproximativ 1,2 mii ha.Cultura orzului ocupă locul III din suprafață, fiind cultivat pe aproximativ 900 ha. suprafețele cu orz de toamnă prevalând și ocupând 60 la sută din total.

         Mazărea, unul dintre cei mai prețioși premergători pentru toate culturile de câmp, a fost cultivată pe o suprafață totală de 200 ha.

         Deşi a fost un an prielnic pentru culturile de toamnă, agricultorii spun că asta nu este suficient pentru a avea o recoltă bună și ca să faci agricultură performantă fără tehnologii şi investiţii nu se mai poate. Agenții economici dispun de 55 de combine pentru recoltare, dintre care: 28 performante și 27 rusești (mai vechi).

         Recoltarea e în plină desfășurare.

         E pe final recoltarea orzului de toamnă și a mazării la boabe.  La moment se recoltează rapița. După finalizarea recoltării culturilor sus menționate, îndată va demara și recoltarea culturii de bază – grîul de toamnă.

         Conform datelor operative, la momentul pregătirii articolului, deja erau recoltate 220 ha de rapiță cu o rodnicie medie de 3,1 t/ha; orz de toamnă – 450 ha, câte 4,0 t/ha; mazăre – 200 ha, câte 2,8 t/ha.

         Ținând cont de faptul că, recoltarea cerealelor se efectuează în zilele fără precipitații şi cu temperaturi înalte, producătorii agricoli și autoritățile de resort sunt îndemnați:

  • să sporească acțiunile de pază a recoltei și de reducere a pierderilor de producție agricolă;
  • să informeze continuu conducătorii și specialiștii despre responsabilitatea respectării legislaţiei, normelor şi regulilor de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor;
  • să organizeze instruiri pentru personalul antrenat în campania de recoltare;
  • să desemneze câte o persoană responsabilă de sectoare pentru perioada recoltării spinoaselor şi colectării nutrețurilor;
  • să izoleze lanurile ce urmează a fi recoltate prin crearea fâșiilor arate lângă drumuri, masive de diferit pădureț, poduri şi căi ferate;
  • să utileze combinele, camioanelor şi tractoarelor, antrenate în campania de recoltare, cu sisteme de eşapare a gazelor fierbinţi, instalaţii parascântei şi mijloace de primă intervenţie;
  • să asigure controlul riguros a tuturor edificiilor destinate depozitării şi păstrării cerealelor şi furajerelor;
  • să interzică fumatul şi focul deschis pe lanuri, mirişti, arii, combine sau mijloacele de transport aflate în lanul supus recoltării.

Atenție!!! Menționăm faptul că aprinderea miriștei reprezintă o măsura periculoasă de mediu și este interzisă prin Bunele Practici Agricole. Totodată, în cazul înregistrării unor eventuale incidente excepționale, în sensul celor recomandate, este necesară informarea de urgență a serviciilor speciale abilitate.

Direcția Agricultură și Alimentație