În curând vor începe lucrările de întreținere și reparaţii capitale a drumurilor publice locale raionale pentru anul 2022

16 martie 2022

În ziua de luni, 14 martie curent a avut loc semnarea contractelor de achiziționare a lucrărilor de intreţinere de rutină/periodică, reparaţii curente şi capitale a drumurilor publice locale raionale pentru anul 2022 dintre conducerea raionului Șoldănești, pe de o parte și reprezentanții agenților economici câștigători conform deciziei Grupului de lucru pentru achiziții emise în acest sens. Astfel, în urma examinării, evaluării si comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a fost decisă încheierea contractelor corespunzător fiecărui lot după cum urmează:

  • – lotul I -”Întreținerea de rutină a drumurilor”  cu sumă de 1 189 330 lei – SA “Drumuri – Soroca”
  • – lotul II -„ Întreținerea periodică, reparații curente și capitale – drumuri asfaltate” cu suma de 7 199 239 lei- IPS “Corsag”
  • – lotul III – ”Întreţinerea periodică, reparaţii curente şi capitale – drumuri pietruite”cu suma de 182 589 le – II “Mariana Druta”
    • Conform termenilor legali, lucrările urmează a fi inițiate după înregistrarea contractelor la Trezoraria de Stat.