În atenția solicitanților de subvenții

4 octombrie 2018

Au fost aprobate  modificări la Hotărârea Guvernului nr.455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

Modificările şi completările date vin ca o măsură de adaptare a cadrului normativ existent, ca urmare a multiplelor adresări parvenite de la solicitanții de subvenții, asociațiile de profil în baza lacunelor, incertitudinilor generate de Regulamentul de subvenționare dar și urmare a depistării unor prevederi neaplicabile.

Potrivit noilor reglementări:

În premieră, vor fi eligibile subvenționării:

–         echipamente antîingheț inclusiv bazate pe apă;

–         sisteme de suport de tip „Pergola/Tendone”, „Gable”;

–         sistemul de tratare a apei pentru irigare;

–          perioada de conversie a produselor apicole.

Pentru încurajarea producătorilor agricoli ce cultivă fructe și legume pe teren protejat,suprafața minim eligibilă va constitui 0,03 ha dacă solicitantul de subvenții dispune deja de construcții pe teren protejat și cumulează cel puțin 0,1 ha.

Întru dezvoltarea sectorului viticol au fost revizuite subvențiile majorate la înființarea:

–         plantațiilor viticole compacte, de către grupurile de producători;

–         plantațiilor viticole destinate producerii produselor vitivinicole cu indicație geografică protejată/denumire de origine protejată;

–         plantațiilor viticole cu soiuri de masă şi pentru vin, solicitate pe piețele de desfacere a strugurilor şi cu soiuri pentru vin autohtone;

–         plantațiilor viticole cu material săditor de categorie „Certificat”.

A fost majorată subvenția maximală acordată unui singur producător agricol la asigurarea riscurilor de producţie în agricultură, pentru perioada de un an calendaristic, fiind instituit ca plafon unic de 400 mii lei.

În contextul diversificării producției dar și creării locurilor noi de muncă, s-a majorat plafonul de subvenționare pînă la 3,0 mil. lei pentru procesarea, uscarea și congelarea fructelor, strugurilor, legumelor și a cartofilor.

Totodată, vor putea beneficia suplimentar de 50% dar nu mai mult de 15,0 mii lei per beneficiar din costul certificatelor ISO 22000, HACCP și GlobalGAP, eliberate în anul de subvenționare la utilarea/renovarea fermelor zootehnice precum și la modernizarea infrastructurii postrecoltă.

Întru remedierea situației la fermele zootehnice de bovine specializate în creșterea și întreținerea bovinelor șeptel de carne au fost echivalate condițiile de subvenționare cu fermele zootehnice destinate creșterii și întreținerii bovinelor șeptel de lapte. Astfel că solicitanții de subvenții pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor de bovine vor putea solicita subvenții în suma de pînă la 3,0 mil. lei.

Subvenții majorate cu 10% vor beneficia producătorii agricoli ce vor achiziționa animale de prăsilă de la fermele autohtone.

Întru creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin asigurarea accesului producătorilor agricoli la sursele financiare adiționale, creditele revolving și leasing vor fi eligibile subvenționării.

Dat fiind faptul, că tot mai mulți solicitanți de subvenții invocă implementarea tehnologiei conservative (No-till, Mini-till) și solicită subvenții majorate neaplicînd agricultura conservativă, respectiv, pentru a elucida astfel de cazuri, începînd cu anul de subvenționare 2019, combina pentru recoltarea culturilor cerealiere, va fi subvenționată doar în condițiile submăsurii 1.3. „Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional”.

 

                                                      Direcția Agricultură și Alimentație