În atenția producătorilor agricoli, utilizatori ai produselor de uz fitosanitar!!!

11 aprilie 2024

Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Orhei/Rezina/Telenești/Șoldănești, Vă informează și atenționează că în perioada 08-13 aprilie 2024 organizează Săptămâna Națională de promovare a aplicării raționale a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor) cu genericul ”Utilizarea pesticidelor prin schimbarea viziunii”.

      Către toți producătorii agricoli, îndeosebi deținătorii gospodăriilor țărănești mici și utilizatorii casnici,   în temeiul  prevederilor legislației în vigoare privind protecția plantelor și aplicarea rațională a produselor de uz fitosanitar (pesticidelor)  să aplicați și utilizați corect pesticide:

Recomandările privind utilizarea produselor de uz fitosanitar

 • Procurați produse de uz fitosanitar și fertilizanți numai de la depozite și magazine agricole specializate și autorizate pentru acest gen de activitate.
 • La momentul procurării produselor faceți cunoștință cu recomandările de pe ambalajul preparatelor, solicitați consultanță, după necesitate, de la consultantul magazinului, utilizați produsul conform acestor recomandări, procurați cantități strict necesare.
 • Solicitați de la magazinele agricole bonurile de casă cu indicarea produselor procurate și păstrați-le anexate la Registrul de evidență a utilizării PUFF.
 • Păstrați temporar produsele procurate, obligatoriu în ambalajul producătorului, în încăperi separate, încuiate, iar în condiții casnice în locuri izolate de  membrii familiei și îndeosebi de accesul copiilor. Reambalarea PUFF este categoric interzisă.
 • La lucrările cu pesticide sunt implicate numai persoanele instruite special și supuse controlului medico-sanitar, pe terenurile casnice numai persoane cu vârsta mai mare de 18 ani, înzestrate  cu echipament de protecție individuală.
 • Lucrătorii cu produse de uz fitosanitar trebue să respecte strict regulile deigienă personală. În timpul lucrărilor se interzice alimentarea cu hrană și apă, fumatul, precum și scoaterea hainei și echipamentului de protecție.
 • Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se efectuează doar în scopurile pentru care au fost omologaţi, în limitele termenelor de valabilitate a acestora, în conformitate cu Registrul de stat.
 • La efectuarea lucrărilor cu PUFF se ține cont de asigurarea dimensiunii zonei de protecție sanitară până la spațiul locativ, locurile de recreație, sursele de apă. Concomitent se  ia în considerație ”raza vânturilor” și posibilitatea schimbării direcției vântului în perioada efectuării lucrărilor de protecție a plantelor, în scopul excluderii poluării cu pesticide a aerului, bazinelor acvatice, locurilor de aflare a oamenilor și terenurilor aferente, cu respectarea strictă a zonei protectoare în raport cu culturile sensibile, inclusiv pe teritoriul gospodăriilor vecine.
 • Vă amintim, că toți utilizatorii de produse de uz fitosanitar și fertilizanți sunt obligați:  să înregistreze în sistemul informațional   ”BeeProtect”  https://beeprotect.md/pages/register.html detaliile referitoare la aplicarea tratamentelor cu cel puțin 48 de ore înainte de a începe tratarea, indicînd exact data și ora începerii și sfărșitului tratării, metoda de tratare, denumirea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului, doza/norma de consum al produsului (l/ha,kg/ha), precum și categoria de pericol de toxicitate acută orală pentru om/albine.
 •  Utilizatorii de produse de uz fitosanitar și fertilizanți sunt obligați:   să avertizeze populația, organele sănătății publice și veterinare, despre utilizarea pesticidelor pe teritoriile aferente bazinelor acvatice, utilizate în scopuri piscicole, privind tipul produselor de uz fitosanitar, termenul de utilizare și metodele de aplicare a acestora.
 • Tratarea culturilor agricole pe sectoarele individuale se efectuează doar cu produsele de uz fitosanitar  permise  spre  utilizare populaţiei (din grupa  III şi IV  de toxicitate), incluse în Registrul de stat, cu condiţia respectării obligatorii a cerinţelor de securitate  specificate în instrucţiunile de utilizare a produsului respectiv.
 • Sunt interzise stropirile livezilor cu PUFF în timpul înfloririi, precum și suprafețele cu culturi  melifere.
 •  Înainte de începerea lucrărilor cu produsele de uz fitosanitar se înştiinţează populaţia prin intermediul diferitelor mijloace, iar la hotarul cu terenurile tratate se instalează pancarte de avertizare cu semne convenţionale de pericol.
 • Se recomandă efectuarea lucrărilor cu pesticide în orele de dimineață până la orele 10, iar  seara – după orele 18. În zilele înnorate și răcoroase se permite, ca excepție, efectuarea lucrărilor de tratare în orele de zi.
 • Reluarea lucrărilor mecanizate și manuale pe terenurile tratate cu PUFF se efectuează după expirarea termenului de pauză.
 • Se interzice  tratamentele cu produse a căror persistenţă depăşeşte  intervalul de pauză înainte de recoltare stabilit pentru admiterea    consumului de produse agricole recoltate.
 • Producătorul agricol care efectuează tratamente cu produse de uz fitosanitar și încorporarea fertilizanților precum și persoana juridică care prestează servicii în domeniul protecţiei plantelor, țin evidența utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în registrele de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Înscrierile în registrele menționate se efectuează și se semnează de către persoana responsabilă și constituie un document oficial în procesul controlului calității tratamentelor fitosanitare.

În acest context, recomandăm producătorilor agricoli, deținătorii gospodăriilor țărănești, persoanelor fizice să utilizeze raţional pesticidele.