În atenția producătorilor agricoli participanți în cadrul Proiectului ”Subvenții în avans pentru proiectele start-up”

14 mai 2020

În contextul lansării celui de-al VI-lea apel de depunere a cererilor pentru solicitare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) încurajează toți doritorii să participe activ în perioada 4 mai – 6 iulie curent la depunerea proiectelor, pentru a-și lansa noi afaceri în sectorul agroalimentar.

Subvențiile în avans, sunt acordate doar în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli, ce vor desfășura pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.

Cererile de solicitare a subvențiilor în avans pot fi depuse de tinerii și femeile fermier ce intenționează să lanseze afaceri în domeniul agriculturii, conform domeniilor de sprijin prioritizate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, după cum urmează:

–  stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

–  stimularea investiţiilor pentru procurarea animalor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora;

–  stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare;

–  stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (serii, solarii, tuneluri);

–  stimularea investiţiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole.

Actele necesare pentru depunerea dosarului și obținerea subvențiilor în avans, le găsiți pe site-ul: aipa.gov.md

Cererile vor fi examinate de AIPA, conform procedurilor Regulamentuluiiar evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, va fi realizată de Comisia de evaluare și selecție.

De menționat că suportul statului constituie 65 %  din valoarea proiectului ce nu va depăși 1 milion de lei. 

Plățile vor fi efectuate în două tranșe: 

I Tranșă – 75% din valoarea subvenției, care se va achita cu condiția prezentării dovezilor cofinanţării din partea Beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile;

II Tranșă – 25% din valoarea subvenției, în baza cererii de debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în care este efectuată investiția.

Notă: Pentru implementarea sistemului de acordare a Plăților în Avans pentru proiectele start-up, anual din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural sunt alocate 5% din valoarea totală a fondului, în anul curent sumă constituie 50 mln. lei.

Pentru mai multe detalii și pentru consultații vă adresați la specialiștii Direcția Agricultură și Alimentație din cadrul Consiliului raional Șoldănești. Numere de contact: 0(272) 2-42-51

Direcția Agricultură și Alimentație