În atenția producătorilor agricoli! A fost modificat Regulamentul privind compensarea parțială a accizelor la motorină

12 iulie 2022

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și Direcția Agricultură și Alimentație informează cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 275/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022.

            Regulamentul modificat prevede că accizele la motorină se compensează după cum urmează:

1) în cuantum de 100% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per tonă – pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, clasificate conform prevederilor Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

2) în cuantum de 30% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 894 lei per tonă – pentru alte categorii de întreprinderi care nu sunt specificate în Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

3) în cuantum de 100% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per tonă – pentru întreprinderile din sectorul zootehnic.

            În acest scop, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural vor fi alocate suplimentar 120 milioane lei. Astfel, Fondul pentru rambursarea integrală a accizei pentru producătorii agricoli va constitui 320 milioane lei

            IMPORTANT:Termenul-limită de depunere a dosarelor pentru semestrul I este 15 august 2022, iar pentru semestrul II – 15 noiembrie.

            Solicitanții care au depus dosarele în semestrul I pentru compensarea accizelor la motorină procurată începând cu 29 aprilie au posibilitatea de a completa cererea de solicitare a compensației cu facturi fiscale ce confirmă utilizarea motorinei începând cu 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022.

            Regulamentul nou și actele necesare le puteți accesa pe linkul:  http://aipa.gov.md/ro/suport-financiar.

            Solicitanții de compensații vor putea depune pe parcursul anului două dosare la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură sau câte un dosar per semestru. Plafonul maxim pentru un beneficiar este de 200 mii de lei anual, dublu față de prevederile anterioare.

            Totodată, în contextul monitorizării stării culturilor de grupa a II-a (porumb, floarea soarelui, soia, culturi furagere și legume), reieșind din condițiile secetoase ale acestui an, atragem atenția producătorilor agricoli din raion de a parveni cu o cerere la Comisiile locale pentru situații excepționale (nivelul I), în vederea constatării obiective a suprafețelor afectate și a gradului de afectare a acestor culturi. Atragem atenția la respectarea procedurii din Regulamentul cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale, aprobat prin HG nr. 1076/2010, inclusiv a îndrumarului metodic cu privire la evaluarea gradului de afectare a culturilor agricole urmare a calamităților naturale.

Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești