În atenţia persoanele fizice și juridice, utilizatori a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți !

25 martie 2021

Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Florești/Șoldănești, Secția controlul protecției plantelor,semințelor și a materialului săditor,  Vă  informează  și  atenționează  că în perioada  22-27 martie 2021 are loc  organizarea și desfășurarea a Săptăminii Naționale de promovare a sănătății prin aplicarea rațională a produselor de uz fitosanitar,cu genericul ”Protejați sănătatea prin folosirea corespunzătoare a pesticidelor”.

În legătură cu demararea sezonului agricol, ieșirea din  hibernare și începutul dezvoltării principalilor dăunători, maladii și buruiene a culturilor agricole, crește necesitatea  efectuării măsurilor de combatere a obiectelor nocive cu utilizarea rațională a produselor de uz fitosanitar.

 Secția Controlul protecției plantelor,semințelor și a materialului săditor  aduce la cunoștința persoanelor fizice și jurudice, că  pentru a utiliza  produsele de uz fitosanitar rațional  și corect trebuie de știut și  efectuat următoarele:

  • De aplicat tratamente doar numai cu produse de uz fitosanitar omologate și înregistrate în Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, care  se utilizează în strictă conformitate cu termenele de aplicare, numărul maxim de tratări, cu respectarea dozelor conform Registrului de Stat, termenelor de așteptare până la recoltarea producției agricole.
  • La procurarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, fiți atenți la starea de agregare a preparatului, respectarea termenelor de la data fabricării cu deținerea informației relevante de pe etichetele ambalajului conform prevederilor legislației în domeniu, însoțite de certificatele de calitate și confirmare a produsului.
  • Să se cunoască destinația și modul de utilizare.
  • Să dispună de certificare de calitate.
  • Depozitarea în locuri destinate pentru acest scop.
  • De utilizat de către persoane competente și bine instruite.
  • De respectat cerințele igienice și securitatea a muncii.

Totodată, Vă informăm, că este posibilă mărirea comerțului ilicit de produse agrochimice de proveniență necunoscută, contrafăcute sau neomologate în Republica Molodva pe teritoriul pieților agricole și spațiile adiacente acestora, ce prezintă un risc sporit atât pentru efectuarea tratamentelor neefective, poluarea mediului cât și pentru sănătatea omului.