În atenţia autorităţilor publice locale de nivelul I din raionul Şoldăneşti

15 martie 2021

          Conform Dispoziției Președintelui raionului Șoldănești Nr.12 din 10 martie 2021 a fost dispusă organizarea și desfășurarea Campaniei de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților raionului și Acțiunea „Râu curat de la sat la sat”  care va dura începând cu 15 martie pînă la data de 31 mai 2021.

În acest context, autorităților publice locale de nivelul I li se recomandă următoarele acţiuni:

 • Să elaboreze planuri locale de organizarea și desfășurare a campaniei și acțiunii de salubrizare;
 • Să instituie  comisia locală pentru organizarea și desfășurarea Campaniei:
 • Asigurarea și executarea acțiunilor preconizate după cum urmează:
 • Amenajarea intrărilor în localități;
 • Amenajarea edificiilor social-culturale și terenul aferent;
 • Lichidarea gunoiștilor neautorizate și recultivarea terenurilor eliberate de deșeuri;
 • Salubrizarea fâșiilor și zonelor de protecție a corpurilor de apă;
 • Amenajarea depozitelor (gunoiștilor) existente conform cerințelor sanitare și ecologice;
 • Salubrizarea și amenajarea fânânilor și izvoarelor;
 • Salubrizarea și amenajarea cimitirelor, a căilor de acces la instituțiile publice, a drumurilor și străzilor localităților;
 • Efectuarea lucrărilor de curățire  a arborilor și amenajare  a terenurilor din spațiile verzi și fâșiile forestiere de protecție, plantarea arborilor și arbuștilor, completarea golurilor apărute în plantările din anii precedenți și ajutorarea  regenerării naturale a pădurilor;
 • Amenajarea locurilor de distrugere  a cadavrelor de animale (gropile Bekkari), cimitirelor;
 • Atragerea organizațiilor non-guvernamentale la realizarea și promovarea activităților de salubrizare și reflectarea sistematică a rezultatelor desfășurării campaniei menționate în mijloacele mass-media.

Totodată, conform prevederilor acestei dispoziții  se declară în fiecare zi de vineri ”Zi sanitară” la unitățile economice, instituțiile publice, gospodăriile individuale, pe arterele de circulație, parcuri și zone verzi ale localităților raionului.

Secția Administrație Publică